Zysk Banku Pekao w I kwartale 2019

Zysk Banku Pekao w I kwartale 2019

author
Patryk Byczek
27 maja 2019

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w pierwszym kwartale wyniósł blisko 160 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 5 000 000 złotych względem analogicznego okresu w roku poprzednim.

Dziewięć biur maklerskich oczekiwało zysku na poziomie od 220 000 000 złotych do 264 900 000 złotych.

Wyniki Banku Pekao w I kwartale 2019 roku

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy Banku w I kwartale 2019 roku wyniósł 1 300 400 000 złotych, wzrastając o 8% względem roku poprzedniego. Analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 1 304 000 000 złotych.

Opłaty i prowizje

Z tytułu prowizji wynik wyniósł 603 600 000 złotych, wzrastając o 3% rok do roku. Analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 607 200 000 złotych.

Koszty ogółem

Ogólne koszty administracyjny z amortyzacją poniesione przez instytucję w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 1 251 800 000 złotych i były zgodne z oczekiwaniami analityków.

Marża

Marża odsetkowa netto w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła 2,9% i była wyższa o 0,1% rok do roku.

Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki wyniosły na koniec pierwszego kwartału 148 100 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 8,3% rok do roku.

Wartość udzielonych:
– pożyczek gotówkowych wyniosła 1 400 000 000 złotych,
– kredytów hipotecznych wyniosła 2 300 000 000 złotych.

Odpisy

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2019 roku 109 700 000 złotych.

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE wyniósł 4,2%.

Wskaźnik TCR

Wskaźnik kapitałowy banku wyniósł 17,1%.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Koszty BFG wyniosły na koniec pierwszego kwartału 2019 roku 393 200 000 złotych.

Bank Pekao SA

Instytucja istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Pekao jest notowany w ramach indeksu WIG20 i należy do pięciu najpotężniejszych spółek na polskiej giełdzie. Grupa w 2017 roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie przekraczającym miliard złotych.

W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Po pierwszym kwartale roku ubiegłego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao. Bank Pekao jest trzecim największym bankiem w Polsce pod względem wysokości posiadanych aktywów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki bez zaświadczeń Lubań
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
18 września 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Lubań

Placówka Credit Agricole w Neonie
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
16 września 2019

Placówka Credit Agricole w Neonie

PKO BP w Drawsku Pomorskim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
11 września 2019

PKO BP w Drawsku Pomorskim

Alior Bank w Kątach Wrocławskich
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 czerwca 2019

Alior Bank w Kątach Wrocławskich

Szybkie pożyczki Reda
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
13 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Reda

Bank Spółdzielczy w Andrespolu sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
12 września 2019

Bank Spółdzielczy w Andrespolu sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj