Zysk Pekao w I kwartale 2020

Zysk Pekao w I kwartale 2020

author
Patryk Byczek
13 maja 2020

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale bieżącego roku zysk na poziomie 186 900 000 złotych. Rok wcześniej wynik z tego tytułu wynosił 242 300 000 złotych. Sprawdź wyniki swojego banku.

Pięć biur maklerskich oczekiwało zysku na poziomie od 109 100 000 złotych do 152 000 000 złotych. Wynik wypracowany przez instytucję okazał się być niższy o 23% względem roku poprzedniego i o 73% względem poprzedniego kwartału.

Wyniki Banku Pekao w I kwartale 2020 roku

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 1 430 000 000 złotych, wzrastając o 10% względem roku poprzedniego.

Opłaty i prowizje

Z tytułu prowizji wynik wyniósł 614 000 000 złotych, wzrastając o 1,8% rok do roku.

Koszty ogółem

Ogólne koszty administracyjny z amortyzacją poniesione przez instytucję w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 250 000 000 złotych i były 0,5% niższe względem roku poprzedniego.

Saldo rezerw

Saldo rezerw w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosło 331 000 złotych, co oznacza wzrost o 203%.

Wartość kredytów i pożyczek

Wartość nominalna kredytów i pożyczek na koniec marca 2020 roku wyniosła 159 600 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 7,9% względem roku poprzedniego.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa na koniec marca 2020 roku wynosiła 2,88%.

Odpisy

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2019 roku 330 900 000 złotych. Rynek spodziewał się odpisów o 15% wyższych, czyli wynoszących 390 300 000 złotych.

Wskaźnik Tier 1

Współczynnik Tier 1 wyniósł 14,5%.

Wskaźnik TCR

Współczynnik TCR wyniósł 16,4%.

Wskaźnik koszty/dochody

Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 48,3%.

Bank Pekao SA

Instytucja istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Pekao jest notowany w ramach indeksu WIG20 i należy do pięciu najpotężniejszych spółek na polskiej giełdzie. Grupa w 2017 roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie przekraczającym miliard złotych.

W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Po pierwszym kwartale roku ubiegłego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao. Bank Pekao jest trzecim największym bankiem w Polsce pod względem wysokości posiadanych aktywów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Żaganiu
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Żaganiu

Jak otrzymać wyciąg z konta w Santander Banku Polska?
Banki
author
Dominika Sobieraj
18 lutego 2022

Jak otrzymać wyciąg z konta w Santander Banku Polska?

Rating BOŚ Banku potwierdzony przez agencję Fitch
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
20 października 2019

Rating BOŚ Banku potwierdzony przez agencję Fitch

CEO, CFO, CSO – kto to jest?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
04 lipca 2019

CEO, CFO, CSO – kto to jest?

Pierwszy bank z wyłączną obsługą robotów
Wpisy
author
Aneta Jankowska
23 maja 2018

Pierwszy bank z wyłączną obsługą robotów

Pomoc frankowiczom budzi wątpliwości Polaków
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
20 lutego 2019

Pomoc frankowiczom budzi wątpliwości Polaków

Porównaj