Abonament RTV 2020 – stawki, zwolnienia

Abonament RTV 2020 – stawki, zwolnienia

author
Dominika Byczek
04 grudnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Kwestia opłacania abonamentu RTV wraca co roku. Wszystkie media trąbią o obowiązku płacenia, a kogo nie zapytamy, odpowie, że takiego abonamentu nie płaci. Kto zgodnie z prawem jest zwolniony z tych opłat? Jakie są stawki na rok 2020? Sprawdzamy szczegóły.

 

Abonament RTV – co to?

Abonament RTV to nic innego jak opłata pobierana przez państwo za używanie radia lub telewizji “w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji” – podkreśla na swojej stronie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Co jednak ważne – nie chodzi tutaj o to, czy korzystamy z tego, co KRRiT rozumie pod pojęciem “realizacji misji publicznej“, czy korzystamy z telewizora tylko jako np.: ekranu do gier na Playstation. Co roku we wszelkich komunikatach rządowych podkreślane jest, że chodzi o sam fakt tego, że dany sprzęt umożliwia korzystanie z takiej opcji (czyli z oglądania telewizji naziemnej oraz słuchania państwowych audycji radiowych).

W społeczeństwie od lat panuje jednak przekonanie, że abonamentu RTV płacić nie trzeba. Wynika to głównie z niezrozumienia istoty tej opłaty – tłumaczymy się z reguły tym, że przecież większość z nas opłaca abonament u swojego dostawcy telewizji. Dodatkowe kanały to jedno, a opłata za sam odbiornik to jednak zupełnie co innego.

O obowiązku płacenia abonamentu od każdego zarejestrowanego odbiornika radiowego i telewizyjnego mówi artykuł drugi ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2.

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych

1. Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.
2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.
3. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
4. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5.

Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

Abonament RTV 2020 – stawki

W 2020 roku opłaty abonamentowe wynoszą:

– 7,00 zł / 1 miesiąc za posiadanie radioodbiornika,

– 22,70 zł / 1 miesiąc za posiadanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego,

co oznacza, że nie zmieniły się względem stawek z roku 2019.

Dla tych, którzy cały abonament zapłacą z góry do 25 stycznia 2020 roku, jest przewidziane 10% zniżki od kwoty łącznej. Przy płatnościach za więcej niż jeden miesiąc można korzystać również z niewielkich zniżek w trakcie roku.


Cennik opłat za dłuższy okres abonamentu w przypadku posiadania radioodbiornika:

Ilość miesięcy Wyliczenie Wysokość opłaty abonamentowej (zł)
2-mce 13,60 zł
3-mce 20,15 zł
4-mce 3 + 1 27,15 zł
5-mcy 3 + 2 33,75 zł
6-mcy 39,90 zł
7-mcy 6 + 1 46,90 zł
8-mcy 6 + 2 53,50 zł
9-mcy 6 + 3 60,05 zł
10-mcy 6 + 3 + 1 67,05 zł
11-mcy 6 + 3 + 2 73,65 zł
12-mcy(rok) 75,60 zł

źródło tabeli: Poczta Polska


Cennik opłat za dłuższy okres abonamentu w przypadku posiadania odbiornika telewizyjnego:

Ilość miesięcy Wyliczenie Wysokość opłaty abonamentowej (zł)
2-mce 44,05 zł
3-mce 65,35 zł
4-mce 3 + 1 88,05 zł
5-mcy 3 + 2 109,40 zł
6-mcy 129,40 zł
7-mcy 6 + 1 152,10 zł
8-mcy 6 + 2 173,45 zł
9-mcy 6 + 3 194,75 zł
10-mcy 6 + 3 + 1 217,45 zł
11-mcy 6 + 3 + 2 238,80 zł
12-mcy(rok) 245,15 zł

źródło tabeli: Poczta Polska

Jak zapłacić abonament RTV 2020?

Do uiszczenia opłaty abonamentowej potrzebujemy przede wszystkim własnego numeru rachunku bankowego abonenta. Numer ten nadawany jest automatycznie przy rejestracji odbiornika.

Jeżeli nie pamiętamy przypisanego nam numeru rachunku bankowego abonenta, możemy:

– zadzwonić na numer 43 842 06 06 czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 8:00-20:00,

– sprawdzić go online na stronie internetowej Poczty Polskiej (musimy podać 8 cyfr numeru identyfikacyjnego abonenta).

Jeżeli już znamy swój indywidualny numer rachunku abonenta, możemy uiścić opłatę na jeden z trzech sposobów:

 1. Osobiście w każdej placówce Poczty Polskiej.
 2. Na stronie internetowej Poczty Polskiej (https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Oplacenie).
 3. Za pośrednictwem jakiejkolwiek instytucji finansowej, np.: banku.

Wpłata tradycyjnym przelewem

Za abonament można oczywiście zapłacić przelewem internetowym, ale dla tych, którzy preferują tradycyjne metody przesyłania pieniędzy, dostępna jest opcja zapłaty za pomocą tradycyjnego przelewu wykonywanego na poczcie.

Odpowiedni gotowy formularz wpłaty abonamentu RTV możemy pobrać z dowolnej placówki Poczty Polskiej albo możemy go wydrukować go ze strony internetowej: https://rtv.poczta-polska.pl/?action=GetPdf1.

Jeżeli blankiety nie są dostępne w naszej placówce Poczty Polskiej i nie mamy możliwości ich wydrukowania, możemy zawsze zamówić druk przez infolinię albo przez stronę internetową.

Wpłatę możemy wykonać również samodzielnie wpisując odpowiednie dane na blankiecie pocztowym służącym do wysyłania przelewów. W kolejne pola wpisujemy odpowiednio:

 • numer rachunku: przypisany do nas (do abonenta),
 • nazwa odbiorcy:
  Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV
  ul. Bernardyńska 15
  85-940 Bydgoszcz
 • kwota: wpłacana wysokość abonamentu,
 • nazwa zleceniodawcy: nasze dane osobowe i adres (dane abonenta),
 • tytuł: okres, jakiego dotyczy wpłata.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6.

Pobieranie i przekazywanie opłat abonamentowych

1. Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

2. Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele określone w art. 8 przeznaczanie i podział wpływów z opłat abonamentowych, ust. 1, po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.

Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

 

Kto musi płacić abonament RTV?

Zgodnie z obowiązującą ustawą abonament RTV musi być opłacany od każdego zarejestrowanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Rejestracji, zgodnie z prawem, musimy dokonać w ciągu 14 dni od nabycia nowego odbiornika.

Przepisy zwracają uwagę na sam fakt tego, że posiadamy telewizor lub radio, a nie na to, czy korzystamy w ogóle z krajowych rozgłośni radiowych lub telewizji naziemnej.

Abonament musi być płacony jednak nie od odbiornika, a od gospodarstwa domowego, które taki odbiornik (jeden lub więcej) posiada. Oznacza to, że nawet za posiadanie trzech lub czterech telewizorów w domu powinniśmy zapłacić tylko podstawową stawkę za abonament.

Takie zasady dotyczą jednak tylko:

 • osób fizycznych zamieszkujących gospodarstwo domowe,
 • podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Te podmioty płacą tylko jeden abonament, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. Gospodarstwo domowe to według przepisów prawa taki zespół osób, które mieszkają i utrzymują się wspólnie (tudzież osoby samotne mieszkające i utrzymujące się samotnie).

Dziecko zamieszkujące poza domem w trakcie studiów i posiadające własny telewizor nie musi zatem uiszczać opłaty abonamentowej, ponieważ na stałe jest utrzymywane przez rodziców i z nimi zamieszkuje.

Inaczej sprawa wygląda na przykład w prywatnych przedsiębiorstwach – tam za każdy telewizor należy uiścić osobną opłatę miesięczną.

“Pamiętaj, że za każdy odbiornik telewizyjny i radiofoniczny w firmie, trzeba wnosić opłaty abonamentowe (również za odbiorniki w samochodach służbowych)” – tak zwraca się do przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju w oficjalnym komunikacie dotyczącym obowiązku płacenia abonamentu RTV.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2.

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych

1. Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.

2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

3. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. (…)

6. Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

 

Abonament RTV 2020 – zwolnienia

Nie wszyscy są jednak zobowiązani do opłacania abonamentu RTV. W ustawie przewidziano wiele grup osób, które są z takiej płatności zwolnione. Są to osoby:

 1. posiadające orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej,
 2. wobec których wydano orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
 3. posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. posiadające trwałe lub okresowe całkowite orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 5. mające 75 lat,
 6. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne,
 7. otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy,
 8. które otrzymują rentę socjalną z ZUS-u,
 9. u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 10. niewidome (do 15% ostrości wzroku),
 11. które ukończyły 60 rok życia i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim,
 12. mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych (w ramach pomocy społecznej),
 13. bezrobotne,
 14. które posiadają praw do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 15. które otrzymują zasiłek dla opiekuna.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4.

Zwolnienia od opłat abonamentowych

1. Zwalnia się od opłat abonamentowych:

1) osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);

2) osoby, które ukończyły 75 lat;

Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

 

Abonament RTV – kara za niepłacenie

Wszystkie osoby, które mają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny i nie opłacają należnego abonamentu RTV, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności i odpowiednio ukarane. Organem wyznaczonym do kontroli realizacji obowiązku uiszczania tej opłaty jest Poczta Polska.

Ministerstwo Infrastruktury wskazuje na swojej stronie internetowej, że “Poczta Polska S.A. prowadzi kontrole związane z ww. abonamentem” oraz przypomina, że “Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego lub odbiornika telewizyjnego, który umożliwia natychmiastowy odbiór programu musi go zarejestrować w ciągu 14 dni od jego nabycia i opłacać abonament”.

Tylko 10% zobowiązanych płaci abonament RTV

Jeżeli będziemy uchylać się od płatności, najpierw Poczta Polska prześle do nas pismo z ponagleniem, a potem –  w sytuacji dalszego braku wpłaty – ostateczne wezwanie do zapłaty. Po doręczeniu drugiego z tych pism otrzymamy jeszcze 7 dni na uiszczenie wszystkich zaległości (ważna informacja – zaległość ściągana jest tylko do 5 lat wstecz).

Jeżeli po tych wszystkich krokach nadal nie uiścimy opłaty za abonament RTV, sprawa będzie musiała trafić do komornika, który zajmie się egzekucją tych środków z naszego majątku albo wypłaty. Więcej o tym, jak przebiega egzekucja komornicza w wypadku niespłacania abonamentu i o tym, jak się przed nią uchronić, piszemy tutaj.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7.

Kontrola realizacji obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej

3. Do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

5. Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego.

Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

Dlaczego płacimy abonament RTV? Podstawa prawna

Konieczność opłacania abonamentu RTV jest zapisana w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Historia powstania tego obowiązku sięga jednak jeszcze lat 90., kiedy to korzystanie z państwowych przekazów medialnych było niejako oczywiste dla wszystkich posiadaczy telewizorów i odbiorników radiowych.

Rzeczywistość jednak zmieniła się, a przepisy pozostały w miejscu. Coraz mniej osób posiada w ogóle w swoim domu radio i również z roku na rok coraz więcej osób rezygnuje z oglądania telewizji. Wchodzimy w erę oglądania programów na żądanie (dostępnych za pośrednictwem internetu), więc tradycyjna telewizja przepełniona reklamami nie wydaje się nam już atrakcyjna.

Co więcej – wiele osób używa telewizora jedynie jako “dużego ekranu”, czyli np.: wyświetlacza do gier na Playstation albo przeglądania internetu. Z biegiem lat samo posiadanie telewizora zupełnie straciło związek z pierwotnym korzystaniem z treści rozgłośni państwowych.

Dawne przepisy jednak do dziś obowiązują, a zatem od obowiązku płatności nie powinniśmy się uchylać.


Źródła:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/abonament-rtv

http://www.krrit.gov.pl/abonament/

https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/1943-abonament-rtvabonament

https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Wysokosc_oplat_2020

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Lombardy w Stargardzie

W Stargardzie mieści się kilka lombardów, których adresy oraz aktualne dane kontaktowe dostępne są poniżej. Sprawdź godziny, w których czynne są lombardy w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
04 stycznia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Koszęcinie

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Koszęcinie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
05 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Polscy seniorzy mają poważne długi

W przeciągu trzech ostatnich lat łączna liczba niesolidnych dłużników po 64. roku życia wzrosła o prawie jedną trzecią, a ich przeciętne przeterminowane zobowiązanie – aż o połowę. Polskim seniorom nie jest łatwo wiązać koniec z końcem, czego powodem jest przede wszystkim niska emerytura, a także wysokie koszty leczenia i opłaty na gospodarstwo domowe.

author
Halszka Gronek
04 listopada 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Chwilówki Turek

Jeśli szukasz szybkiej pożyczki chwilówki dostępnej dla osób mieszkających w Turku, koniecznie sprawdź nasz ranking. Wszystkie produkty dostępne są bez wychodzenia z domu. Maksymalna kwota pożyczki może wynosić 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
29 marca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polacy polubili pizzę – raport Banku BGŻ

9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy, dlatego ten miesiąc jest idealny by przyjrzeć się statystykom, które dotyczą pizzy i Polaków. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Bank BGŻ BNP Paribas - trzyosobowa polska rodzina przeciętnie raz na kwartał wybiera na obiad pizzę. 

author
Aneta Jankowska
22 lutego 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Promocja: „Konto 360° i 300 zł z plusem” w Banku Millennium

Bank Millennium wystartował z promocją na start, w której za spełnienie bardzo prostych warunków można zgarnąć nawet 350 złotych premii. Promocja trwa do 1 marca 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
03 lutego 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj