Firmy „fintech” podbijają światowy rynek internetowego biznesu. Choć w Polsce wciąż mało się o nich nie mówi, to na Zachodzie i w krajach Azji „fintechy” to główny punkt ekonomicznego dyskursu. Jedną z takich firm jest chiński Ant Financial. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 23.06.2018
Udostępnij:

Spis treści: 
1. Ant Financial – co to jest? 
2. Czym się zajmuje?
3. Jak to działa?
4. W jakich krajach działa Ant Financial?
5. Ant Financial a AliPay.

ANT FINANCIAL – CO TO JEST?

Ant Financial to jedna z najwyżej cienionych i najbardziej wpływowych firm „fintech” – a więc tych, które operują zarówno w branży finansowej, jak i technologicznej. 
 

Firmy określane mianem „fintechów” najczęściej wykorzystują globalną sieć Internetu do świadczenia usług finansowych. Nie inaczej jest w przypadku Ant Financial.

Ta olbrzymia chińska firma powstała w 2014 roku jako część chińskiego holdingu Alibaba Group. Pierwotnie AF znana było jako Alipay, lecz obecnie ta druga marka jest jedynie jednym z pól działania Ant Financial.
 

 

CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Ant Financial jest przede wszystkim głównym operatorem AliPay – największej mobilnej platformy płatniczej online, która obsługuje pieniężne transakcje internetowe z 870 milionami użytkowników. 
 

AF operuje także największym na świecie funduszem rynku pieniężnego Yu’e Bao, który wart jest 1,5 tryliona chińskich RMB, czyli około 231 biliardów dolarów. Roczny zwrot inwestycji Yu’e Bao przekracza 4%. 
 

Chiński „fintech” obsługuje także system kredytowany Sesame Credit, oferuje ubezpieczenia, sekurytyzację (refinansowenie aktywów w papiery wartościowe) oraz pożyczki konsumenckie. 

 

JAK TO DZIAŁA?

Ant Financial nie tylko wiedzie prym na światowym rynku pieniężnym, lecz także zajmuje się najnowocześniejszymi innowacjami technologicznymi.
 

W 2017 roku ten chiński gigant wdrożył system wykorzystywania sztucznej inteligencji podczas dokonywania płatności w AliPay. 
 

Technika ta ma udzielać odpowiedzi na pytania konsumenckie, przetwarzać dane oraz czuwać na d poprawnym przebiegiem transakcji internetowych.

 

W JAKICH KRAJACH DZIAŁA ANT FIANCIAL?

Choć Ant Financial zdominował rynek biznesu w Chinach, nie poprzestał na laurach i rozpoczął otwieranie inwestycji w spółkach zagranicznych. 

Firma Ant Financial jest inwestowana w firmy płatnicze w Indiach (np. Paytm), Tajlandii (Ascend) czy Singapurze (M-Daq).
 

AF zajmuje się także inwestowaniem w mniejsze firmy „fintech” oraz różnorakie „startup’y”, takie chociażby jak One97 Communications – indyjski biznes mobilny, czy V-Key – singapurski cyfrowy dostawca zabezpieczeń.

 

ANT FINANCIAL A ALIPAY

Ant Financial nigdyś funkcjonowało pod nazwą AliPay.

Obecnie jednak ta wielka chińska firma „fintech” obsługuje autonomiczną już platformę mobilnych płatności pieniężnych AliPay. 
 

Ali Pay jest więc jedynie jedynym z podzespołów Ant Financial.

Komentarze