zadluzenia.com
zamknij

UOKiK ukarał Bank Handlowy i Bank BPH

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę finansową na Bank Handlowy oraz Bank BPH za działanie niezgodne z prawem.

 

Zdaniem Urzędu, zawarcie umowy kredytowej z w/w instytucjami dawało im możliwość pobierania pieniędzy należących do Klientów bez ich zgody. Łączna kara wyniosła ponad 3,7 mln złotych.

 

Na czym polegał niezgodny z prawem procedur Banku Handlowego oraz BPH ?

 

"(...) oba banki nie wyodrębniły ze wzorców umownych, określających warunki kredytu konsumenckiego, oświadczeń o udzieleniu im pełnomocnictw do pobierania pieniędzy z rachunków konsumentów (Bank BPH) oraz bezpośrednio od pracodawcy konsumenta (Bank Handlowy)."

 

W ten sposób Bank BPH zabezpieczał spłatę przeterminowanego zadłużenia, a Bank Handlowy zastrzegał sobie możliwość ściągania rat pożyczki w trybie automatycznym.

 

Wskazane oświadczenia były nieodwołalne i zgodnie z umową wygasały dopiero po spłacie całkowitej zobowiązań. 

 

Według UOKiK oświadczenie woli znajdujące się w wielostronicowym wzorcu umownym było łatwe do przeoczenia. Stąd "(...) praktyki banków narażały konsumentów na nieświadome wyrażenie zgody na pobieranie bez ich dyspozycji należących do nich pieniędzy".

 

Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, żebank powinien dawać Klientom możliwość udzielenia wyraźnej i świadomej zgody na dysponowanie własnymi pieniędzmi, poprzez wyodrębnienie tej kwestii z treści wzorca umowy.

 

Więcej informacji na stronie UOKiK.

 

 
Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY