zadluzenia.com
zamknij

Finanse Seniorów

Przypadający na 21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dzień Dziadka to dobry moment na przyjrzenie się finansom naszych seniorów. Instytut badawczy TNS na zlecenie Grupy KRUK przygotował w tym zakresie specjalne badania.

 

Z raportu jednoznacznie wynika, że polscy seniorze nie są zadowoleni ze swoich finansów. Blisko 46% postrzega sytuację finansową osób starszych jako złą, a tylko 5% jako dobrą. Co więcej - aż 44% seniorów przyznaje, że nie zawsze starcza im do końca miesiąca.

 

Potwierdzają to statystyki. Grupa KRUK prowadzi sprawy ponad 217 tysięcy seniorów. Łączna kwota zadłużenia przekracza kwotę 765 mln złotych. Średnie zadłużenie wynosi zatem około 4400 zł.

 

Badania KRUKa pokazują, że osoby powyżej 75-tego roku życia pozytywniej oceniają swoje finanse w porównaniu do osób pomiędzy 65-74 rokiem życia. Stopień zadowolenia zmienia się także w zależności od miejsca zamieszkania. Najbardziej zadowolone są osoby z miast, najmniej osoby z terenów wiejskich.

 

Mimo trudnej sytuacji materialnej, osoby starsze częściej udzielają finansowego wsparcia niż sami z niego korzystają. Pomocy udziela aż 33% osób starszych, otrzymuje jedynie 13%.

 

Jak pokazują badania seniorzy nie przywiązują uwagi do kontrolowania budżetu i wydatków. Prawie połowa badanych potwierdziła, że nie prowadzi żadnych statystyk comiesięcznych wydatków. Jak można się było spodziewać - jedynie 10% seniorów dokonuje transakcji przez Internet.

 

Osoby starsze nie korzystają zbyt często z produktów bankowych.Z rachunku bankowego korzysta 62% seniorów, z czego 12% posiada rachunek internetowy. Kartą płatniczą w portfelu może się pochwalić co druga osoba starsza.

 

Niestety aż 40% seniorów nie orientuje się w ofertach finansowych i zmuszona jest prosić o pomoc w ich zrozumieniu. Główne źródło informacji o ofertach to media: telewizja, radio, gazety. 

 

Spośród badanych osób, 43% w przeciągu ostatnich 5 lat pożyczało pieniądze, 28% zaciągnęło kredyt w Banku, a 31% korzystało z zakupów na raty. 

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego dobrego, także w sferze finansów !

 

Źródło: raport Grupy KRUK

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY