zadluzenia.com
zamknij

Getin Noble Bank stosował prakyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w dniu 26 lutego 2013 roku potwierdził decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzającą stosowanie przez Getin Noble Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Sąd utrzymał również karę finansową w wysokości ok. 2 mln zł.

 

Wyrok sądu zapadł wskutek odwołania się banku od decyzji Prezesa Urzędu z listopada 2010 roku, stwierdzającej, iż Getin Noble Bank pobierał niezgodnie z prawem opłaty od użytkowników swoich kart kredytowych, którzy spóźniali się ze spłatą zadłużenia.

 

Getin Noble Bank w tabeli opłat i prowizji wskazał opłatę ryczałtową za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia. Bank stosował standardowe czynności praktykowane na rynku finansowym, a mianowicie wysyłanie smsów, monity lub kontakt telefoniczny z dłużnikiem. W praktyce bank pobierał opłaty już w pierwszym dniu po terminie spłaty, niezależnie od wykonanych działań. W konsekwencji dochodziło do kuriozalnych sytuacji, kiedy dłużnik zdążył uregulować zadłużenie, zanim bank podjął jakiekolwiek czynności związane z windykacją zadłużenia, a opłata została już naliczona.


W komunikacie prasowym Urząd przypomniał o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów w przypadku zastrzeżeń do postępowania banku. Dodatkowo przypominamy o możliwości złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu przed Arbitrem Bankowym.

 

Więcej o sprawie http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10268.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY