Główny Urząd Statystyczny zbadał, że w roku ubiegłym firmy windykacyjne prowadzą sprawy dotyczące wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 91 600 000 000 złotych. Przyjęto do rozstrzygnięcia ponad 9 500 000 spraw i odzyskano 8 800 000 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 05.09.2018
Udostępnij:

GUS podaje, że w badaniu brały udział:
 

  • 52 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • 26 spółek akcyjnych,

  • 15 przedsiębiorstw, które są prowadzone przez osoby fizyczne,

  • 12 spółek, które są prowadzone przez osoby fizyczne.

Łącznie 105 firm, w których windykacją w ubiegłym roku zajmowało się prawie 7 500 osób. Dla 16 z tych firm windykacja jest pobocznym zajęciem, dla 33 firm windykacja dominuje w ich działaniach, zaś dla 56 firm windykacja jest głównym zakresem obowiązków.


 

Wierzyciele pierwotni

Główny Urząd Statystyczny podał do informacji, że „wierzycielami pierwotnymi dla wierzytelności konsumenckich” były:
 

  • w 63,4% banki,

  • w 12,4% operatorzy telekomunikacji, telewizji kablowych i cyfrowych,

  • w 11,4% firmy pożyczkowe.

Dla wierzytelności korporacyjnych były to w 70,2% banki.


 

Prowadzone sprawy

Urząd podał, że firmy windykacyjne pod koniec ubiegłego roku prowadziły 12 800 000 spraw, które tyczyły się wierzytelności związanych z funduszem sekurytyzacyjnym. Aż 11 600 000 z tych spraw były wierzytelnościami konsumenckimi. Wartość:
 

  • wszystkich wierzytelności wyniosła ponad 96 600 000 000 złotych,

  • wspomniane już wierzytelności konsumenckie wyniosły ponad 70 600 000 000 złotych,

  • wierzytelności korporacyjne wyniosły ponad 21 000 000 000 złotych.

Wierzytelności odzyskane przez firmy windykacyjne w roku ubiegłym to kwota zaledwie 8 800 000 000 złotych. Wierzytelności konsumenckie w tym przypadku wyniosły ponad 6 500 000 000 złotych, natomiast korporacyjne ponad 2 200 000 000 złotych.


 

Komentarze