zadluzenia.com
zamknij

Czy komornik może zająć ulgę na dzieci ?

Niedługo po złożeniu zeznania podatkowego mamy szansę na otrzymanie zwrotu podatku. Jedną z największych ulg jest ulga na dziecko, z której zwrot sięga nawet kilku tysięcy złotych. Czy komornik ma prawo zająć ten zwrot podatku?

Powszechny jest pogląd, iż ulga przeznaczona na dziecko nie podlega zajęciu przez komornika, ponieważ to nie dziecko jest zadłużone, a rodzic. Nie jest to jednak prawdą – wszystkie zwroty podatku podlegają zajęciu komorniczemu z tytułu artykułu 902 Kodeksu postępowania cywilnego – Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.


 

Art. 902. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

 

§ 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.
§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku składa oświadczenie, o którym mowa w art. 896 egzekucja z wierzytelności § 2, dopiero po powstaniu zajętej wierzytelności albo informuje o braku swojej właściwości.
§ 3. Wykonując zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organ podatkowy dokonuje doręczeń komornikowi wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego § 2c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Na podstawie Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Kodeks postępowania cywilnego)

 

Zajęcie ulgi na dziecko przez komornika
 

Komornik może zatem w świetle przepisów zająć zwrot podatku – także ten pochodzący z ulgi na dziecko. Ulga przysługuje bowiem rodzicowi, a nie samemu dziecku – w przeciwieństwie do alimentów, które są środkami przeznaczonymi tylko na dziecko (ich komornik zająć nie może).
 

Zajęcie zwrotu podatku jest niekiedy jedyną możliwością ściągnięcia od nas należności, dzięki czemu zmniejszy się wysokość naszego długu. Jeżeli osoba zarabia kwotę, która jest chroniona przed zajęciem komorniczym i nie posiada żadnych dodatkowych dochodów, to właściwie jedynie ze zwrotu podatku komornik jest w stanie pobrać środki na spłatę naszego długu.
 

Sprawdź, ile komornik może zabrać z pensji.
Kiedy komornik zabierze zwrot?
 

Komornik skutecznie zajmie zwrot podatku z ulgi na dziecko, jeżeli wniosek o zajęcie złoży po tym, jak my złożymy zeznanie podatkowe. W przypadku wcześniejszego złożenia wniosku, komornik zwrotu nie będzie mógł zająć. Przedłużanie rozliczenia się z PIT-u jednak nie pomoże, ponieważ nawet jeżeli rozliczymy się ostatniego dnia (30 kwietnia), to komornik i tak ma prawo złożyć wniosek o zajęcie zwrotu z podatku.


Musimy zatem mieć na uwadze fakt, że jeżeli toczy się wobec nas egzekucja komornicza, to raczej komornik zadba o to, żeby zwrot podatku pokrył nasze zadłużenie wobec wierzyciela, a nie trafił na nasze konto.


 

Co ze wspólnym rozliczaniem?


Jeżeli rozliczamy się razem ze współmałżonkiem i tylko jeden z partnerów posiada zadłużenie i jest wobec niego toczone postępowanie komornicze, to i tak ulga na dziecko (choć należna obojgu rodzicom, także temu niezadłużonemu) może zostać zajęta przez komornika na poczet długu. Można co prawda odwoływać się do sądu wyższej instancji i walczyć o pozostawienie zwrotu podatku, jednakże zazwyczaj koszt postępowania jest wyższy, niż sam zwrócony podatek.


Sposobem na uniknięcie zajęcia zwrotu podatku z ulgi na dziecko, w przypadku gdy tylko jeden z rodziców jest zadłużony, jest indywidualne rozliczanie się z podatku.


 

Nie tylko ulga na dziecko


Egzekucji komorniczej podlega cały zwrot nadpłaty podatku – nie tylko kwota wynikająca z ulgi prorodzinnej. Zajęciu nie podlegają jedynie kwota wolna od zajęcia komorniczego oraz alimenty.


 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
1 / 5 z 2 ocen
~Marek

Czyli nie ma sensu się fatygować i rozliczać ,i nie ma sensu tak że pracować ,w więzieniu jeść dadzą ,tyle w temacie.   Odpowiedź

~.

Przed napisaniem artykułu Pani Mecenas powinna sięgnąć do obowiązujących przepisów. Art. 902 ze zn. 2 § 1 kpc. stanowi, iż zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.60)) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.   Odpowiedź