zadluzenia.com
zamknij

Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) jest instytucją gromadząca dane o dłużnikach. Jest też dość skutecznym narzędziem tzw. miękkiej windykacji. Umieszczenie negatywnej informacji w BIG powinno bowiem zmobilizować dłużnika do uregulowania zaległości. Może wpłynąć również na odmowę zawarcia umowy przez potencjalnego kontrahenta bądź zaproponowanie mniej korzystnych warunków umowy. 

Podstawa funkcjonowania Biur Informacji Gospodarczej to ustawa dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.


Aktualnie działają 3 Biura Informacji Gospodarczej, wszystkie prywatne:

1) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (akcjonariusze: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Związek Banków Polskich)

2) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (akcjonariusz: Małgorzata Kaczmarski)

3) Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. (akcjonariusz: KRUK S.A.)

Nadzór nad działalnością BIG-ów sprawuje Minister Gospodarki.

Umieszczenie informacji w BIG może wywołać doniosłe konsekwencje dla dłużnika, dlatego ustawodawca ustalił szereg warunków, jakie muszą zajść aby można udostępnić informacje, jednocześnie umożliwił nakładanie kar za nieprzestrzeganie przepisów w tej materii.


Wierzyciel może zgłosić dłużnika do BIG, jeżeli:


• zobowiązanie powstało w związku ze stosunkiem prawnym (np. umowa)

• dłużnik przez co najmniej 60 dni zwleka z zapłatą

• kwota długu przekracza 200 zł, gdy dłużnik jest konsumentem, 500 zł w przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą

• upłynął co najmniej miesiąc od wysłania/doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura.
 


Wierzyciel może również zgłosić dłużnika do BIG, jeżeli:

• zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym;

• upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania/doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura

• wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.

 

Jeżeli zostaliśmy zgłoszeni przez naszego wierzyciela do BIG, nie oznacza to automatycznie problemów przy zawieraniu umów w przyszłości. Aby potencjalny kontrahent sprawdził naszą historię w którymś z Biur, musi podpisać umowę z konkretnym BIG-iem. Wiąże się to z kosztami dla kontrahenta, bowiem korzystanie z informacji gospodarczej nie jest w żaden sposób finansowane ze środków publicznych. W praktyce więc z ofert BIG-ów korzystają przedsiębiorcy działający w niektórych branżach.

Jeżeli wywiążemy się z zobowiązania, wierzyciel w ciągu 14 dni przekazuje stosowną informację do Biura Informacji Gospodarczej. Informacje zawarte w Biurach Informacji Gospodarczej mogą mieć wpływ na ocenę zdolności kredytowej, jeżeli konkretny bank lub SKOK współpracuje z Biurem.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY