Strona główna Bezpieczne pożyczanie Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej

author
Maciej_Stanko
15 grudnia 2012
Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) jest instytucją gromadząca dane o dłużnikach. Jest też dość skutecznym narzędziem tzw. miękkiej windykacji. Umieszczenie negatywnej informacji w BIG powinno bowiem zmobilizować dłużnika do uregulowania zaległości. Może wpłynąć również na odmowę zawarcia umowy przez potencjalnego kontrahenta bądź zaproponowanie mniej korzystnych warunków umowy. 

Podstawa funkcjonowania Biur Informacji Gospodarczej to ustawa dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Aktualnie działają 3 Biura Informacji Gospodarczej, wszystkie prywatne:

1) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (akcjonariusze: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Związek Banków Polskich)

2) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (akcjonariusz: Małgorzata Kaczmarski)

3) Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. (akcjonariusz: KRUK S.A.)

Nadzór nad działalnością BIG-ów sprawuje Minister Gospodarki.

Umieszczenie informacji w BIG może wywołać doniosłe konsekwencje dla dłużnika, dlatego ustawodawca ustalił szereg warunków, jakie muszą zajść aby można udostępnić informacje, jednocześnie umożliwił nakładanie kar za nieprzestrzeganie przepisów w tej materii.

Wierzyciel może zgłosić dłużnika do BIG, jeżeli:

• zobowiązanie powstało w związku ze stosunkiem prawnym (np. umowa)

• dłużnik przez co najmniej 60 dni zwleka z zapłatą

• kwota długu przekracza 200 zł, gdy dłużnik jest konsumentem, 500 zł w przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą

• upłynął co najmniej miesiąc od wysłania/doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura.
 

Wierzyciel może również zgłosić dłużnika do BIG, jeżeli:

• zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym;

• upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania/doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura

• wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.

Jeżeli zostaliśmy zgłoszeni przez naszego wierzyciela do BIG, nie oznacza to automatycznie problemów przy zawieraniu umów w przyszłości. Aby potencjalny kontrahent sprawdził naszą historię w którymś z Biur, musi podpisać umowę z konkretnym BIG-iem. Wiąże się to z kosztami dla kontrahenta, bowiem korzystanie z informacji gospodarczej nie jest w żaden sposób finansowane ze środków publicznych. W praktyce więc z ofert BIG-ów korzystają przedsiębiorcy działający w niektórych branżach.

Jeżeli wywiążemy się z zobowiązania, wierzyciel w ciągu 14 dni przekazuje stosowną informację do Biura Informacji Gospodarczej. Informacje zawarte w Biurach Informacji Gospodarczej mogą mieć wpływ na ocenę zdolności kredytowej, jeżeli konkretny bank lub SKOK współpracuje z Biurem.
 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Sprawdź, gdzie powstanie Centralny Port Komunikacyjny
Wpisy
author
Aneta Jankowska
02 października 2017

Sprawdź, gdzie powstanie Centralny Port Komunikacyjny

Festiwal Akademia Gitary sponsorowany przez SGB
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
16 sierpnia 2019

Festiwal Akademia Gitary sponsorowany przez SGB

Darmowa pożyczka w Alfa Kredyt
Wpisy
author
Marta-Bogacka-Nowak
27 listopada 2014

Darmowa pożyczka w Alfa Kredyt

Autonomiczne sklepy zdominują handel?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
16 lutego 2020

Autonomiczne sklepy zdominują handel?

Bank BGK opinie
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
21 listopada 2020

Bank BGK opinie