Adam Abramowicz został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma być gwarantem właściwego wdrożenia Konstytucji Biznesu. Obecny rzecznik będzie sprawował swoją funkcję przez najbliższe 6 lat. Jakie będą jego zadania i uprawnienia? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 02.07.2018
Udostępnij:

Kandydaturę Adama Krzysztofa Abramowicza zaproponowała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Swoją opinię o kandydacie musieli przedstawić także organizacje zrzeszające pracodawców i przedsiębiorców:
– Związek Rzemiosła Polskiego,
– Konfederacja "Lewiatan",
– Związek Pracodawców Business Centre Club,
– Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Więcej o zadaniach, kompetencjach i cechach Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przeczytasz w naszym artykule Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców | Najważniejsze informacje

Jadwiga Emilewicz zaprezentowała kandydata: „Adam Abramowicz ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu małych i średnich firm. Co ważne, przez wiele lat prowadził też własną działalność gospodarczą. Jestem przekonana, że jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie realnym wsparciem dla polskich firm, zwłaszcza tych średnich i małych. Stanowią one ponad 90 proc. prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i do tej pory nie miały dedykowanego rzecznika swoich interesów. Jednak podstawowym zadaniem rzecznika będzie wdrożenie Konstytucji Biznesu. Tak więc przed Adamem Abramowiczem wiele wyzwań i ogrom oczekiwań. Życzę mu powodzenia i liczę na dobrą i owocną współpracę”

Zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 

Rzecznik MŚP ma za zadanie czuwać nad poszanowaniem:
– zasady wolności działalności gospodarczej,
– bezstronności i równego traktowania,
– zasad uczciwej konkurencji.

Osoba zostająca Rzecznikiem musi mieć kompetencje horyzontalne, które umożliwią mu podjęcie działań o charakterze systemowym, czyli takich, które wpłyną na ogół przedsiębiorców. Rzecznik będzie mógł interweniować w sprawach konkretnych firm z sektora MŚP np.: będzie mógł przystąpić do postępowania administracyjnego, podatkowego, a także będzie mógł wnieść skargę do sądu administracyjnego. 

„Działania systemowe będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorców mikro, małych, średnich i dużych. Natomiast działania interwencyjne rzecznika – typu przyłączenie się do postępowania administracyjnego, czy złożenie odwołania – będą już podejmowane w interesie konkretnego przedsiębiorcy z sektora MŚP. Rzecznik będzie także opiniował akty prawne dotyczące działalności gospodarczej" – wyjaśniała minister Jadwiga Emilewicz. 

Kompetencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Kompetencje Rzecznika MŚP mają głównie charakter interwencyjny. W skład jego uprawnień wchodzi:

1. Żądanie od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców.
2. Możliwość wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych i w razie potrzeby wnoszenie skarg do sądu administracyjnego.
3. Występowanie do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej.
4. Zwracanie się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.Biogram Adama Abramowicza
 

Adam Abramowicz prowadził własną działalność gospodarczą. Był prezesem Zarządu Sieci Detalistów "Nasze Sklepy", która powstała po to, by stać na straży małych i średnich przedsiębiorców. Przez wiele lat Adam Abramowicz był długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Został także włączony do Rady Polskiej Izby Handlu. Był Radnym Rady Miasta Biała Podlaska i aktywnie działał w samorządzie. 

Adam Abramowicz był także posłem na sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Obecnie jest członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP (wcześniej Komisji Gospodarki), Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP oraz Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.


 

Komentarze