Będzie łatwiej o kredyt

Będzie łatwiej o kredyt

author
Patryk Byczek
14 maja 2018
Przyszłość przyniesie coraz łagodniejszą politykę kredytową, która obejmie gospodarstwa domowe. Z najaktualniejszej ankiety Narodowego Banku Polskiego wynika, że Konsumenci będą mogli liczyć na na przykład: zwiększenie kwoty maksymalnej kredytu konsumpcyjnego, czy niższe marże kredytów mieszkaniowych.

W okresie od stycznia do końca marca bieżącego roku popularność kredytów mieszkaniowych wzrosła.  W związku z tym, NBP przeprowadził ankiety w dwudziestu siedmiu największych bankach w Polsce. Z wyników wynika, że tak duży przyrost zainteresowania kredytami hipotecznymi nie miał miejsca od trzeciego kwartału 2007 roku.


 

NBP cztery razy w roku wręcza bankom ankiety do wypełnienia, dotyczące polityki kredytowej. Dwadzieścia siedem banków, które wypełniły ostatnio wręczoną ankietę, stanowi łącznie 89% udziału na rynku kredytowym.
 

Wyniki ankiet są jasne: banki nie zmieniły kryteriów kredytowania, lecz jak się okazuje, po raz drugi obniżyły marżę kredytową.

Ostatnia transza programu MdM, według banków, w głównej mierze przyczyniła się do wzrostu popytu na kredyty hipoteczne.

Trudności wśród firm

Z wyników ankiet wynika, że MŚP będą mogły mieć problemy z podjęciem kredytów w bankach. Warunki dotyczące kredytów długoterminowych mają zostać zaostrzone. Wszystko to w związku ze zwyżką popytu na finansowanie. 

Banki w pierwszym kwartale bieżącego roku po raz kolejny podniosły marżę kredytową oraz zwiększyły pozaodsetkowy koszt kredytów. Ponadto wydłużono maksymalny okres kredytowania, a także zmniejszono wymagania odnoszące się do posiadanych zabezpieczeń.

Zaostrzona polityka kredytowa została uargumentowana przez banki tym, że coraz częściej rośnie ryzyko związane z poszczególnymi branżami, jak np. budownictwo. Przewidywana sytuacja gospodarcze również negatywnie wpływa na politykę kredytową.

Pojedyncze banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego oraz większym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji.” – komunikuje Narodowy Bank Polski.

Rośnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi
 

Pierwszym przykładem, który przemawia za tym, że warunki kredytowe odnoszące się do kredytów hipotecznych staje się łagodniejsza, jest obniżenie marży drugi raz z rzędu. W pozostałych warunkach nie zaszły bardziej istotne zmiany.

Instytucje, które zdecydowały się złagodzić warunki polityki przyznawania kredytów mieszkaniowych, argumentują to presją, którą wytwarzają banki konkurencyjne oraz przewidywaną sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych. 

Przewidywana sytuacja gospodarcza uzasadniała łagodzenie polityki kredytowej banków, a sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych przyczyniła się do wzrostu popytu. Pozytywny wpływ tych czynników był najwyższy odpowiednio od 2008 i 2010 roku.” – podał w komunikacie NBP.

Badania ankietowe NBP

Ankiety, które zostały przeprowadzone na początku kwietnia bieżącego roku, pośród dwudziestu siedmiu instytucji bankowych w Polsce. Autorem ankiet był Narodowy Bank Polski.

NBP rozpoczął swoją działalność w 1945 roku zastępując funkcjonujący do tego czasu Bank Polski Spółka Akcyjna. Celem NBP jest utrzymanie równomiernego poziomu cen, wpierając jednocześnie politykę gospodarczą rządu. NBP jest polskim bankiem centralnym, którego siedziba mieści się w Warszawie. Prezesem Narodowego Banku Polskiego, od 21 czerwca 2016 roku, jest Adam Glapiński
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Polacy nie chcą pracować sezonowo za granicą
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
22 lipca 2019

Polacy nie chcą pracować sezonowo za granicą

ING Bank Śląski udostępnia Autopay w Moje ING
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 sierpnia 2020

ING Bank Śląski udostępnia Autopay w Moje ING

Uber z usługą wynajmu elektrycznych rowerów
Aktualności
author
Patryk Byczek
30 sierpnia 2018

Uber z usługą wynajmu elektrycznych rowerów

Przeciętna emerytura w 2017 to 2156 zł
Emerytura
author
Patryk Byczek
19 czerwca 2018

Przeciętna emerytura w 2017 to 2156 zł

Zmiany prawne dotyczące upadłości małżonka
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
26 grudnia 2019

Zmiany prawne dotyczące upadłości małżonka

Porównaj