Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska poinformowała, że od 1 listopada bieżącego roku wzrośnie kwota przyznawana w ramach zasiłku opiekuńczego i zasiłku pielęgnacyjnego.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 11.07.2018
Udostępnij:

Wynoszący aktualnie 163 złote zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o 31 złotych i 42 grosze, co finalnie daje kwotę równą 184 złote 42 grosze. Szefowa ministerstwa informowała, że zasiłek nie był ani waloryzowany, ani podnoszony od przeszło 12 lat.

„Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny, który wynosił do tej pory 163 zł. On wzrośnie do 184,42 zł, a więc będzie to wzrost o 31,42 zł. Dlaczego zwracam uwagę na zasiłek, którego kwota nie jest może taka bardzo wysoka, jak się komuś będzie wydało? Otóż dlatego, że ten zasiłek nie był waloryzowany, nie był podnoszony przez 12 lat”. – mówiła Pani minister.

Sytuacja niepełnosprawnych

Elżbieta Rafalska wspominała także w Stargardzie o rynku pracy, odnosząc się do sytuacji osób niepełnosprawnych. Minister podkreślała, że stopa bezrobocia w tym sektorze wynosi 9,3%, lecz w odniesieniu do lat poprzednich współczynnik ten sukcesywnie maleje. Mimo wszystko osoby niepełnosprawne są zatrudnianie coraz częściej. Według Rafalskiej, osoby z ciężką niepełnosprawnością nie powinny mieć ograniczonego dostępu do rynku pracy.

Dostrzegamy tu jednak konieczność poprawienia sytuacji edukacyjnej osób niepełnosprawnych, ponieważ jest to częsta bariera, utrudniająca funkcjonowanie na rynku pracy, i uważamy, że tu powinien być większy akcent związany z rozwojem w sferze kompetencji cyfrowych” – mówiła minister Rafalska.

Czas zmian

9 lipca bieżącego roku rozpoczęły się spotkania konsultacyjne na szczeblu wojewódzkim, odnoszące się do „budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”. W spotkaniach brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jedna z części systemu będzie odpowiadała za program wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze będą pobierane z funduszu solidarnościowego.

Wzrost zasiłków

Minister MRPiPS wspominała także o wzroście innych zasiłków. Od 1 listopada o 100 złotych mają wzrosnąć specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Są to zasiłki, które otrzymują opiekunowie starszych osób zmagających się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
 

Komentarze (0)

Nie 163 zł tylko 153 zł !!