Co musi zawierać faktura?

Co musi zawierać faktura?

author
Aneta Jankowska
21 sierpnia 2023
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria

Faktura jest jednym z najpopularniejszych dokumentów, który wykorzystują przedsiębiorcy.  Czym jest i co koniecznie musi się w niej znaleźć?

Czym jest faktura?

Faktura jest dokumentem, który potwierdza transakcję – sprzedaż towarów lub usług. Może być wystawiana w formie elektronicznej (e-faktura) oraz papierowej. Wystawienie i przekazanie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego

Faktury wystawia się w przynajmniej w dwóch egzemplarzach – jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Kto musi wystawić fakturę?

Jej wystawcą jest zawsze firma. Odbiorcą może być osoba prywatna, czyli konsument lub inny przedsiębiorca. Od 4 lat muszą ją wystawiać również firmy zwolnione z VAT, które wcześniej dokumentowały transakcje przy użyciu rachunków.

W tym przypadku, obowiązek wystawienia faktury istnieje jednak tylko w momencie, gdy poprosi o niego nabywca. Kupujący ma 3 miesiące na wyrażenie takiego żądania (licząc od końca miesiąca dostawy towaru).

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Co musi zawierać faktura?

Standardowa faktura wystawiana przez VAT-owców powinna zawierać takie pewne podstawowe, ale stałe elementy. Są to:

1) dane sprzedawcy:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko sprzedawcy
 • adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny odpowiedni numer identyfikacyjny

2) dane nabywcy:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko nabywcy
 • adres nabywcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy (jeśli dotyczy)

3) numer i data faktury:

 • unikalny numer faktury
 • data wystawienia faktury

4) opis towarów lub usług:

 • krótka charakteryzacja towarów lub usług, które są przedmiotem transakcji
 • jednostka miary i ilość towarów lub czas trwania/usługi
 • cena jednostkowa

5) cena całkowita:

 • łączna kwota za dostarczone towary lub wykonane usługi

6) podział kwoty:

 • w przypadku opodatkowania różnymi stawkami VAT (np. stawka podstawowa, obniżona) należy uwzględnić podział kwoty netto i VAT.

7) stawka VAT:

 • wskazanie stawki podatku VAT, jaką zastosowano do towarów lub usług

8) dane dotyczące płatności:

 • termin płatności
 • sposób płatności (np. przelew bankowy)

9) dane dotyczące wystawienia faktury:

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury (jeśli dotyczy)

10) dodatkowe informacje:

 • inne informacje, które mogą być wymagane przez przepisy prawne lub uzgodnione między stronami transakcji

Inne elementy dokumentu

Od 2013 roku nie ma obowiązku zamieszczania na fakturze nazwy „Faktura VAT”. Co więcej,. nie istnieje konieczność wystawiania egzemplarzy oznaczonych jako „kopia” czy „oryginał”.

Na fakturze można także zamieścić inne, dodatkowe elementy – np. logo firmy.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Faktura uproszczona

To dokument, którego liczba elementów jest mniejsza niż w przypadku zwykłej faktury. Ma ona charakter podobny do paragonu. Dokumentuje się nią transakcje, które nie przekraczają kwoty 450 zł. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych nabywcy.

Powinna posiadać takie elementy jak:

 • data wystawienia,
 • dane identyfikujące sprzedawcę towarów lub usług,
 • dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • należny VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia.

Puste faktury

Czasem przedsiębiorca może wystawić dokument poświadczający transakcję, do której ostatecznie nie dochodzi, czyli puste faktury. Najczęściej występują one w kontekście przestępczości zorganizowanej przy wyłudzaniu nienależnego zwrotu podatku.

W takiej sytuacji, przedsiębiorca, który błędnie wystawi dokument powinien go anulować (o ile faktura nie została dostarczona nabywcy) lub wystawić korektę (należy ją wystawić, gdy dokument został już przekazany kupującemu).

Rodzaje faktur - istotne informacje

Istnieje kilka rodzajów faktur, są to między innymi:

1) Faktura WZ

To dokument, który jest dowodem magazynowym i dokumentuje wydanie materiałów lub towarów z magazynu na zewnątrz firmy.

Powinien zawierać:

 • nazwę dokumentu „Wydanie WZ”,
 • numer,
 • określenie obu stron transakcji,
 • datę wystawienia i wydania towaru,
 • nazwę,
 • jednostkę miary,
 • cenę jednostkową,
 • wartość wydawanego towaru.

Co ważne, do każdej WZ przedsiębiorca musi wystawić fakturę albo inny dokument, który potwierdzi fakt przeprowadzenia transakcji.

2) Faktura handlowa przy imporcie i eksporcie

To dokumenty, z którymi mogą spotkać się firmy dokonujące transakcji z zagranicznymi kontrahentami mogą spotkać się z fakturami handlowymi. Faktura handlowa stosowana jest przy kontroli importu, wycenie oraz ustaleniu cła, przy imporcie i eksporcie towarów, imporcie usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Określa się w niej przesyłane towary i ich wartość.

3) Specyficzna faktura przelewowa

Jest to dokument wystawiany z założeniem, że kontrahent opłaci go w późniejszym terminie, który jest określony na fakturze. Zwykle sporządza się go dla zaufanych firm, a wykonanie usługi lub dostarczenie towaru odbywa się jeszcze przed zapłatą.

4) Faktura wsteczna 

Chociaż w polskim prawie jest to zabronione, to niektóre firmy stosują tzw. fakturę wsteczną. Zostanie ona zakwestionowana przez urzędników w trakcie kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca może zostać ukarany finansowo.

5) Faktura – NP 

Taki dokument dotyczy transakcji nieopodatkowanych w Polsce i nie występuje na nim kwota VAT. Najczęściej występuje w przypadku eksportu usług, który opodatkowany jest w państwie nabywcy. Taka faktura pozwala na rozliczenie VAT identycznie jak standardowe stawki VAT. Dokumentem często posługują się freelancerzy, którzy pracują nad zleceniem dla klientów z zagranicy.

6) Faktura AdWords

To dokument, który służy rozliczeniu wydatków związanych z systemem reklamowym Google AdWords. Pobiera się ją ze swojego konta AdWords. Na niej zamieszczone są wszelkie płatności czy też żądania zapłaty z konkretnego okresu. Można ją rozliczyć w kosztach.

Jeszcze innym dokumentem związanym z rozliczeniami z Google jest faktura AdSense. Faktura znana jest przedsiębiorcom, którzy mają zyski z udostępniania miejsca na reklamy na własnych stronach internetowych. Wymaga to wystawienia Google faktury sprzedażowej na kwotę netto, bez zamieszczania na niej stawki i kwoty podatku VAT.

Dokument wystawia się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. Nie trzeba go przesyłać Google. Przedsiębiorca musi przechowywać takie faktury w firmowej dokumentacji.

7) Faktura barterowa 

Faktura barterowa stosowana jest przy rozliczeniach bez udziału pieniędzy, kiedy dobrami wymieniają się dwie firmy. Wystawiana jest wtedy faktura – jedna firma dokumentuje przychód, a druga koszt. Na fakturach określa się podatek właściwy dla danych towarów bądź usług. W tym przypadku, podstawą opodatkowania VAT-em jest wartość rynkowa przedmiotów transakcji.

Dokument należy ująć w rejestrze VAT zakupów i VAT sprzedaży. Natomiast jeśli przedsiębiorca wymienia się z osobą prywatną, to faktura barterowa już nie może mieć miejsca.

8) Faktura marketingowa

To dokument wystawiany przez nabywcę towaru lub usługi. Faktura wystawiana jest w sytuacji uzyskania rabatu i zawiera kwotę rabatu naliczonego od faktur, które zostały już opłacone.

9) Faktura prowizyjna  

W przypadku rozliczeń w zakresie rozliczeń zawieranych z tytułu pośrednictwa finansowego, możemy się spotkać z fakturą prowizyjną. Ma ona na celu wypłatę kontrahentowi odpowiedniego wynagrodzenia wypłacanego na zasadzie prowizji. Tego typu działalność zwolniona jest z podatku VAT.

Powinna zawierać: dane obu stron, kwotę netto i brutto należnej prowizji, datę wystawienia, opis produktu lub usługi, termin płatności.

10) Faktura transportowa

Taki dokument używany jest przy wykonywaniu usług transportowych. Powinien zawierać identyczne dane jak standardowa faktura. Jednak w przypadku, gdy do rozliczenia VAT-u od usługi transportowej zobligowany jest nabywca (zazwyczaj przy świadczeniu usług dla zagranicznego kontrahenta) faktura transportowa koniecznie musi zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”. Stawka oraz kwota podatku nie muszą się na niej pojawić.

Pytania i odpowiedzi

Faktura to dokument potwierdzający transakcję sprzedaży towarów lub usług. Może być wystawiana w formie elektronicznej lub papierowej.

Fakturę zawsze wystawia firma. Odbiorcą może być osoba prywatna lub inny przedsiębiorca.

Faktura powinna zawierać dane sprzedawcy, dane nabywcy, numer i datę faktury, opis towarów lub usług, cenę jednostkową, cenę całkowitą, stawkę VAT, dane dotyczące płatności, dane dotyczące wystawienia faktury oraz ewentualnie dodatkowe informacje.

Faktura uproszczona to dokument używany do dokumentowania transakcji o niskiej wartości (do 450 zł) i nie wymaga zawarcia danych nabywcy.

Puste faktury to dokumenty wystawiane w celu wyłudzenia zwrotu podatku. Są nielegalne i mogą prowadzić do kar finansowych.

Faktura WZ jest używana jako dowód magazynowy i dokumentuje wydanie towarów z magazynu firmy.

To dokumenty używane przy transakcjach międzynarodowych, które określają przesyłane towary i ich wartość.

Faktura barterowa jest używana w transakcjach, gdzie dwie firmy wymieniają towary lub usługi bez użycia gotówki. Wartość transakcji jest opodatkowana na podstawie wartości rynkowej towarów.

Faktura marketingowa jest wystawiana przez nabywcę towaru lub usługi w przypadku uzyskania rabatu. Zawiera kwotę rabatu naliczonego od faktur już opłaconych.

 

Faktura AdWords dotyczy rozliczeń związanych z reklamami w Google AdWords, podczas gdy faktura AdSense dotyczy zysków z umieszczania reklam na stronach internetowych. Te faktury nie zawierają VAT-u, a termin ich wystawienia wynosi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.

author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Sławno

Pilnie potrzebujesz gotówki? Sprawdź ranking pożyczek chwilówek, z których skorzystać mogą mieszkańcy Sławna. Pieniądze dostaniemy w całości bez wychodzenia z domu i bez zaświadczeń o dochodach. Maksymalna kwota chwilówki to nawet 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
27 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Świnnej

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Świnnej – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
08 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ile wynosi średni dochód studenta w Polsce?

Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało kilka dni. Studenci wracają do akademików i wynajmowanych mieszkań. To dla nich czas wzmożonych wydatków - muszą przeznaczyć pieniądze na opłaty rekrutacyjne, kaucję na mieszkania, nowe podręczniki czy sprzęt elektroniczny. Czy polskich studentów w ogóle na to stać? 

author
Aneta Jankowska
25 września 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

SKOK Chmielewskiego Puławy

Kasa Chmielewskiego to jeden z największych SKOK-ów w Polsce. Instytucja zgromadziła już ponad 200 000 członków w całym kraju. Sprawdź placówkę SKOK-u Chmielewskiego w Puławach – adres, numer telefonu, godziny otwarcia i mapę dojazdu.

author
Aleksandra Gościnna
25 kwietnia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dyskusja o ekspansji polskiego eksportu na CEO Summit

W swoim najnowszym komunikacie Bank Pekao S.A. postanowił zawrzeć najważniejsze ustalenia i stanowiska zaprezentowane przez uczestników CEO Summit 2019, który odbył się w Warszawie. Eksperci dyskutowali o ekspansji polskiego eksportu i pomysłach na rozwój tej branży. Jakie wnioski wysnuto na koniec panelu dyskusyjnego?

author
Alicja Hirsekorn
17 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Detektyw na tropie oszczędności w Banku Pekao

Bank Pekao poinformował, że cały zespół PeoPay KIDS, który pomaga najmłodszym Klientom banku poznać świat finansów w aplikacji PeoPay KIDS, odwiedził detektyw – ekspert w poszukiwaniu oszczędności. Jednakże jest on na tyle tajemniczy, że do tej gry nikt nie odkrył, jak ów detektyw wygląda. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
23 września 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj