Fundacja Startup Poland 2018 przygotowała raport o startupach nad Wisłą. Jakich ciekawostek możemy dowiedzieć się z analiz organizacji? Kto najczęściej inwestuje i w jakie branże?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 15.09.2018
Udostępnij:

Fundacja Startup Poland jest organizacją non-profit, funkcjonującą od trzech lat na rzecz rozwoju polskiego ekosystemu startupowego. Co roku analizuje ona również przekrój polskich startupów. W raporcie poddano ocenie firmy z Warszawy, Wrocławia, Krakowa oraz Trójmiasta

Wnioski z raportu
 

59% polskich startupów finansuje się z własnych środków


83% z nich sprzedaje swoje usługi lub produkty firmom zamiast konsumentom


– startupy nad Wisłą mają zwykle dwóch założycieli


więcej niż połowa założycieli startupów w Polsce to osoby w wieku 30-39 lat


76% szefów początkujących firm posiada wyższe wykształcenie, w tym większość osób jest po studiach technicznych i społecznych


kobiety przewodzą 26% badanych startupów


– w 26% badanych firm pracują obcokrajowcy – zwykle są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Rosji


– polskie startupy funkcjonują w modelu B2B, czyli oferując usługi i produkty innym firmom (83% wskazań respondentów)


82% ankietowanych twierdzi, że chętnie współpracowałoby z korporacjami

Finansowanie polskich startupów

Firmy najczęściej otrzymują pieniądze od państwa. Jak zaznacza Julia Krysztofiak-Szopa, prezes zarządu Startup Poland, do tej pory startupy uzyskały z tego źródła ponad półtora miliarda złotych. 

Z raportu wynika, że na 1101 ankietowanych firm, na pytanie dotyczące kapitału odpowiedziało 252 badanych. Startupy łącznie zgromadziły 175 mln euro finansowania zewnętrznego, czyli blisko 700 tys. euro na jedną firmę. Najwięcej, o 39 mln dolarów uzyskał startup Brainly z Krakowa. 

Komentarze