zadluzenia.com
zamknij

Ile osób zdało w tym roku maturę ?

Centralna Komisja Edukacyjna poinformowała, że tegoroczną maturę zdało 84,5% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. To wynik, który obejmuje zarówno tych zdających w maju, w czerwcu jak i w sierpniu.  

 

 

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z j. polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

 

Co więcej, tegoroczni absolwenci musieli obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, chętni zaś mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów na poziomie rozszerzonym. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych dodatkowo mieli jeszcze dwa obowiązkowe egzaminy - pisemny i ustny z języka narodowego.

 

Warunkiem zdania egzaminu było uzyskania co najmniej 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych (polski, matematyka, język obcy). W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

 

Matura w liczbach

 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju oraz czerwcu br. przystąpiło 259 037 uczniów. Natomiast w sesji poprawkowej w sierpniu wzięło udział 47 897 absolwentów (to osoby, które w maju i/lub w czerwcu przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej). Jak podaje CKE, tegoroczni absolwenci - 34 062 osób - stanowili 71% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej. 

 

Maturzyści z liceów ogólnokształcących zdali egzamin w 89%, a absolwenci techników w 76%. Jak wygląda sytuacja w przypadku konkretnych przedmiotów? Egzamin pisemny:

 

  • z j. polskiego zdało 98% tegorocznych maturzystów (w liceach - 98%, w technikach - 97%)
  • z matematyki - 86% (w liceach - 90%, a w technikach - 79%)
  • z j. angielskiego - 95% (w liceach - 96%, a w technikach - 92%)
  • z j. francuskiego - 98% (w liceach - 99%, w technikach - 76%)
  • z j. hiszpańskiego - 99% (w liceach - 99%, w technikach - 89%)
  • z j. niemieckiego - 96% (w liceach - 97% w technikach - 94%)
  • z j. rosyjskiego - 93,5% (w liceach - 94%, w technikach - 93%)
  • z j. włoskiego - 98% (w liceach - 98%, w technikach - 94%)
     

Egzaminy z języków mniejszości narodowych, czyli j. białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego zdało 100% przystępujących do nich.

 

W maju świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a 14,8% abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki w sierpniu.

 

 

Podział na typ szkoły

 

W liceach maturę zdało 84,4%, a prawo do poprawki w sierpniu miało 10,7%. W technikum natomiast egzamin zaliczyło 67,9% osób, a prawo do poprawki miało 22,4%.

 

Już za rok matura...

 

W przypadku maturzystów, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, szansa na poprawę egzaminu przypada dopiero za rok. Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY