Michał Krajczewski, analityk z Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas został uhonorowany tytułem Analityka Roku otrzymując statuetkę „Byki i niedźwiedzie” przyznawaną przez serwis „Parkiet” w ramach dwudziestopięciolecia działalności – poinformował BGŻ BNP Paribas w oficjalnym komunikacie.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 23.03.2019
Udostępnij:

Michał Krajczewski w 2013 roku w tym samym rankingu zajął trzecie miejsce, w 2014 roku zajął pierwsze miejsce i w 2016 roku zajął drugie miejsce. Wówczas w tych latach wypracowane stopy zwrotu wynosiły kolejno:

40,7%,
25%,
37,8%.

Tytuł Analityka Roku

Zdobywca nagrody jest Kierownikiem Zespołu do spraw Doradztwa Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim BGŻ BNP Paribas. Statuetkę i tytuł Analityka Roku Michał Krajczewski zdobył podczas uroczystego wydarzenia upamiętniającego dwudziestą piątą rocznicę działalności redakcji „Parkiet”. Pierwsze miejsce w rankingu analityków technicznych Zwycięzca zapewnił sobie po tym, jak w ubiegłym roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 52%.

Michał Krajczewski odpowiada za Biurze Maklerskim BGŻ BNP Paribas za selekcję spółek w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Dodatkowo dogląda także przygotowywania analiz dotyczących:

produktów strukturyzowanych,
komentarzy odnoszących się do bieżącej sytuacji rynkowej,
funduszy inwestycyjnych.

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) – najbardziej prestiżowy tytuł zawodowy w świecie finansów oraz krajową licencję doradcy inwestycyjnego.

Biuro Maklerskie BGŻ BNP Paribas

Biuro Maklerskie BGŻ BNP Paribas jest:

członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
członkiem Izby Domów Maklerskich,
uczestnikiem Bond Spot,
uczestnikiem na rynku NewConnect i Catalyst,
bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W ofercie biura znajdują się między innym takie usługi jak:

prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego,
korzystanie z profesjonalnych, bezpłatnych usług analitycznych,
doradztwo inwestycyjne,
możliwość inwestowania na rynku akcji, kontraktów terminowych, warrantów, opcji, obligacji skarbowych,
dostęp do rynku giełdowego i pozagiełdowego (zawieranie transakcji kupna i sprzedaży na GPW, NewConnect i BondSpot).

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmieni swoją nazwę na BNP Paribas Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BGŻ BNP Paribas.

Komentarze