Jak złożyć reklamację w Banku Millenium ?

Jak złożyć reklamację w Banku Millenium ?

author
Aneta Jankowska
07 listopada 2016

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku Millenium, nie czekaj i złóż reklamację. Sprawdź jak to poprawnie zrobić.

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BANKU MILLENIUM?

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.
Bank na podstawie reklamacji złożonej w placówce sporządza protokół. 

2) Listownie

Przesyłając list z dopiskiem “reklamacja” na adres:
Wydział Reklamacji
Bank Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40
Sprawdź, jak dodzwonić się na infolinię Banku Millennium.


4) Za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej

Za pomocą strony Millenet – dotyczy klientów, którzy zawarli umowę z bankiem.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA W BANKU

Reklamacja powinna zawierać:

– dane identyfikacyjne Klienta 

– wszystkie “istotne informacje”, które ułatwią analizę sytuacji (np. data i kwota transakcji, rachunek na którym transakcje zostały wykonane)
– dokładny opis problemu

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU MILLENIUM

Bank rozpatruje reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji do Banku. W takim przypadku Bank powiadamia o przyczynach opóźnienia i okolicznościach wymagających dodatkowych wyjaśnień.

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku Millenium ?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia.

W uzasadnionym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu nie dłużej niż do 60 dni. Termin udzielenia odpowiedzi może być wydłużony “w szczególnie skomplikowanych przypadkach”, jeśli rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie 30 dni.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Millenium ?

Odpowiedź na reklamację może być przekazana w postaci:

– papierowej, czyli listownie
– za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
Na wniosek klienta odpowiedź na reklamację może zostać przekazana pocztą elektroniczną.
W szczególnych przypadkach odpowiedź na reklamację może zostać dodatkowo przekazana również telefonicznie.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku.

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu.

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2020-02-14 17:47:25

nie ma opcji zeby polaczyc sie z konsultantem,.Co wy robicie z klientami,TO JEST PARODIA Z KTORA CHCE SIE POLACZYC OD 3 DNI .,NUL NIE DA SIE .JESTESCIE NAJWIEKSZYMI PARTACZAMI POLACZENIA PRZEZ LACZA KOMPUTEROWA.A TYM BARDZIEJ OSZUSTAMI .,JAK MOZNA DOSTAC ZWROT PROWIZJI OD 6000-1200ZL ,A OD WAS OD 22000ZL-NIECALE 600ZL,. PODAJE TERAZ SPRAWE DO PRAWNIKA

depix
depix
2018-01-25 01:03:21

Żal mi, że istnieją takie portale, które można porównać do spamu w skrzynce email:) Pani Aneto, autorko, polecam spróbować napisać coś faktycznie pomocnego, np. krok po kroku gdzie kliknąć itd. Wszystkie informacje są praktycznie skopiowane ze strony banku... Każdy zajrzy najpierw na www millenium, bo tam jest problem, a dopiero po niby szerokim opisie gdy okaże się , że i tak nic nie wiadomoszuka się dalej z oczekiwaniem innego rodzaju pomocy niż tam...dla mnie bezsensowny i zbędny artykuł, żal:0

Podobne artykuły

Ranking kredytów gotówkowych – sierpień 2015
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
03 sierpnia 2015

Ranking kredytów gotówkowych – sierpień 2015

Najbardziej zadłużone państwa Unii Europejskiej
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
09 czerwca 2019

Najbardziej zadłużone państwa Unii Europejskiej

Promocja: „Letni wybór” w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
09 sierpnia 2021

Promocja: „Letni wybór” w BNP Paribas

KRD: branża edukacyjna zadłużona na ponad 50 mln zł
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
04 maja 2020

KRD: branża edukacyjna zadłużona na ponad 50 mln zł

Ile czasu idzie list polecony ekonomiczny?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
13 grudnia 2018

Ile czasu idzie list polecony ekonomiczny?

Porównaj