KNF nałożył karę na ING Bank Śląski

KNF nałożył karę na ING Bank Śląski

author
Patryk Byczek
15 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria
W związku z naruszeniem przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, 12 października bieżącego roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę pieniężną na ING Bank Śląski w wysokości 500 000 złotych. 

Bank pełnił rolę depozytariusza dla funduszy Iventum. W okresie od 23 czerwca do 3 października 2014 roku, ING nie zapewnił możliwości sprzedaży subfunduszy Iventum. Wówczas w ocenie komisji bank będący jednocześnie depozytariuszem nie zagwarantował, żeby aktywa netto subfunduszy i ich wartość była wyliczana zgodnie z prawem.

Chodziło o sprzedaż jednostek uczestniczących w wydzielonych w odniesieniu do funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

– Inventum Akcji Subfunduszu
– Inventum Surowcowe Plus Subfunduszu
– Inventum Pieniężny Subfunduszu
– Inventum Obligacji Subfunduszu
– Inventum Rynków Wschodzących Subfunduszu.

 

Zarzuty w stronę ING Banku Śląskiego

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że ING nie doprowadził i nie dopilnował, żeby zgodnie z obowiązującym prawem odbywało się obliczanie wartości jednostki uczestnictwa w wyżej wymienionych subfunduszach oraz wartości netto aktywów. Jednostki uczestnictwa były przydzielane zanim nastąpiła wpłata pieniężna potwierdzająca ich nabycie.

Komisja wskazuje, że pozycję prawną depozytariusza określają szczegółowo przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Depozytariusz działając jako instytucja obdarzona szczególnym stopniem zaufania publicznego, wynikającego między innymi ze szczegółowych kryteriów, jakie musi spełniać podmiot mogący pełnić funkcję depozytariusza, które to kryteria dotyczą między innymi formy prawnej, minimalnych kapitałów własnych, członków organów oraz pracowników tego podmiotu, jak również wynikającego z przekonania uczestników funduszy inwestycyjnych o skuteczności metod ustawowej reglamentacji działalności funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących obsługę funduszy inwestycyjnych, winien w prowadzonej działalności zapewniać najwyższe standardy profesjonalizmu i rzetelności” – komentowała KNF.

KNFKomisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. 

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Środzie Śląskiej

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Środzie Śląskiej – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
09 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Rekordowa liczba pasażerów na kolei

Według informacji UTK, kolej w 2017 roku przewiozła blisko 304 mln pasażerów. Jest to najlepszy wynik od 15 lat. Co więcej, ubiegły rok był również wyjątkowy w przewozach towarowych. 

author
Aneta Jankowska
31 stycznia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Firmy pożyczkowe muszą wpisywać klientów do Biura Informacji Kredytowej (BIK)

Nadeszła zmiana w przepisach dotyczących pożyczek. Od teraz każdy pożyczkodawca musi obowiązkowo zgłaszać każdą zawartą umowę pożyczkową do bazy BIK (Biura Informacji Kredytowej). Oznacza to, że nie weźmiemy już pożyczki lub chwilówki, która nie będzie widoczna w BIK-u.

author
Dominika Byczek
27 maja 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
05 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Idea Bank w Rybniku

Szukasz banku, którego oferta skierowana jest w stronę przedsiębiorstw? Jednym z najpopularniejszych tego typu banków jest Idea Bank. Sprawdź godziny otwarcia oraz szczegółowe informacje na temat placówki w Rybniku.

author
Patryk Byczek
02 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ZUS oddział w Bielsku-Białej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Sprawdzamy dane oddziału ZUS w Bielsku-Białej: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
22 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj