KNF nałożył karę na ING Bank Śląski

KNF nałożył karę na ING Bank Śląski

author
15 października 2018
W związku z naruszeniem przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, 12 października bieżącego roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę pieniężną na ING Bank Śląski w wysokości 500 000 złotych. 

Bank pełnił rolę depozytariusza dla funduszy Iventum. W okresie od 23 czerwca do 3 października 2014 roku, ING nie zapewnił możliwości sprzedaży subfunduszy Iventum. Wówczas w ocenie komisji bank będący jednocześnie depozytariuszem nie zagwarantował, żeby aktywa netto subfunduszy i ich wartość była wyliczana zgodnie z prawem.

Chodziło o sprzedaż jednostek uczestniczących w wydzielonych w odniesieniu do funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

– Inventum Akcji Subfunduszu
– Inventum Surowcowe Plus Subfunduszu
– Inventum Pieniężny Subfunduszu
– Inventum Obligacji Subfunduszu
– Inventum Rynków Wschodzących Subfunduszu.

 

Zarzuty w stronę ING Banku Śląskiego

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że ING nie doprowadził i nie dopilnował, żeby zgodnie z obowiązującym prawem odbywało się obliczanie wartości jednostki uczestnictwa w wyżej wymienionych subfunduszach oraz wartości netto aktywów. Jednostki uczestnictwa były przydzielane zanim nastąpiła wpłata pieniężna potwierdzająca ich nabycie.

Komisja wskazuje, że pozycję prawną depozytariusza określają szczegółowo przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Depozytariusz działając jako instytucja obdarzona szczególnym stopniem zaufania publicznego, wynikającego między innymi ze szczegółowych kryteriów, jakie musi spełniać podmiot mogący pełnić funkcję depozytariusza, które to kryteria dotyczą między innymi formy prawnej, minimalnych kapitałów własnych, członków organów oraz pracowników tego podmiotu, jak również wynikającego z przekonania uczestników funduszy inwestycyjnych o skuteczności metod ustawowej reglamentacji działalności funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących obsługę funduszy inwestycyjnych, winien w prowadzonej działalności zapewniać najwyższe standardy profesjonalizmu i rzetelności” – komentowała KNF.

KNFKomisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Weź pożyczkę, prawnika dostaniesz gratis
Wpisy
author
19 września 2016

Weź pożyczkę, prawnika dostaniesz gratis

Promocja: „Korzystna premia” w BNP Paribas
Promocje bankowe
author
27 lutego 2021

Promocja: „Korzystna premia” w BNP Paribas

PKO BP w Ząbkach
Oddziały
author
02 września 2019

PKO BP w Ząbkach

Kredyt gotówkowy Wolsztyn
Kredyty miasta
author
08 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Wolsztyn

Kredyt gotówkowy Dęblin
Kredyty miasta
author
27 lutego 2021

Kredyt gotówkowy Dęblin