27.02.2018 roku między Skarbem Państwa a prezesem płockiego koncernu paliwowego PKN ORLEN S.A został podpisany list intencyjny, dotyczący przejęcia kontroli kapitałowej nad gdyńską Grupą LOTOS.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 27.02.2018
Udostępnij:

Strony rozważają pośrednie lub bezpośrednie przejęcie minimum 53% udziałów spółki paliwowej LOTOS, lecz zgodę na ich połączenie musi wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Orlen i Lotos posiadają na chwilę obecną 44-45% łącznego udziału w rynku. 

Zdobycie zgody UOKiK może okazać się trudne, ponieważ urząd ten nie dopuszcza do sytuacji, w której udziały w rynku przekraczają 40%. Ewentualnym warunkiem połączenia obu firm może być pozbycie się stacji nadwyżkowych. Lotos i Orlen posiadają na chwilę obecną łącznie ponad 2100 stacji benzynowych. Stacje, których koncern miałby się pozbyć, chce przejąć między innymi Unimot, właściciel stacji paliw Avia.

Cel przejęcia

Głównymi założeniami zarządu PKN ORLEN w liście intencyjnym jest chęć stworzenia silnego koncernu, zdolnego do konkurowania na płaszczyźnie międzynarodowej, który byłby odporny na różne wahania rynkowe. Okazuje się, że połączenie było planowane przez Orlen od wielu lat, i w końcu plan ten udało się zrealizować.

Obajtek poinformował, że szczegóły realizacji transakcji będą analizowane i ustalane. Ze względu na to, że od strony formalnej wymagana jest konieczność uzyskania zgód korporacyjnych, a także zgód różnych organów ochrony konkurencji – cała transakcja może potrwać nawet do dwunasty miesięcy.

Po kilku godzinach od ogłoszenia informacji na temat podpisania listu intencyjnego, akcje obu spółek natychmiast poszły do góry. Po czterech godzinach obrót akcjami Lotosu przekracza 22 000 000 złotych, natomiast Orlenu ponad 100 000 000 złotych.

Komentarze