Najbardziej zadłużona gmina w Polsce zostanie zlikwidowana wraz z rozpoczęciem się nowego roku. Obszar Ostrowic, gminy położonej w województwie zachodniopomorskim, na mocy podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy, zostanie włączonych do gmin z nią sąsiadujących.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 25.07.2018
Udostępnij:

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Dług, jakiego dopuściła się gmina Ostrowice, zostanie przejęty przez Skarb Państwa, który reprezentuje zachodniopomorski wojewoda. „Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, zniesie gminę i ustali jej nowe granice w ramach terenów gminy lub gmin, w ramach gmin sąsiadujących” – zakłada ustawa.


 

Zadłużenie gminy
 

Pod koniec ubiegłego roku zadłużenie gminy Ostrowice, która liczy 2500 mieszkańców, wyniosło ponad 47 000 000 złotych. Kwota stanowi 437% dochodów gminy, a zadłużenie stale rośnie. W maju bieżącego roku, koszalińska Prokuratura Okręgowa skierowała do tamtejszego sądu oskarżenia przeciwko zawieszonemu w obowiązkach wójtowi Wacławowi K. oraz byłej skarbniczce gminy Ostrowice, Krystynie K. Według prokuratury, to oni doprowadzili gminę do bankructwa.

Kara za dokonane czyny, która grozi Wacławowi K. oraz Krystynie K., to 10 lat pozbawienia wolności.

Wierzyciele gminy

Licząc od 1 stycznia 2019 roku,  wojewoda zachodniopomorski będzie miał 14 dni na wezwanie wierzycieli, którzy będą zgłaszać wierzytelności. Wszelkie wierzytelności po upływie wyznaczonych 14 dni stracą moc. W terminie od 12 do 15 miesięcy od zlikwidowania gminy, przez wojewodę zostaną ustalone wysokości należności. Wierzyciele będą mieli 3 miesiące, aby odpowiedzieć na złożony przez przedstawiciela województwa zachodniopomorskiego dokument.

Mandaty wygasną
 

Przepisy jasno mówią o tym, że w dniu, w którym ustawa wejdzie w życie, mandaty wójta oraz radnych gminy Ostrowice wygasają. Wszelkie obowiązki przejmie wówczas osoba, którą wyznaczy premier rządu RP, Mateusz Morawieckiego, na wniosek zachodniopomorskiego wojewody.
 

Wydarzenia skutkują tym, że mieszkańcy Ostrowic, w najbliższych wyborach, nie będą oddawać głosów na przedstawicieli Ostrowic. 2500 osób będzie głosowało na wójta i radnych gminy, do której administracyjnie zostaną włączeni.

W ustawie nie zostało jednak sprecyzowane, do jakiej gminy zostaną włączone Ostrowice.
 

Komentarze