W ubiegłym roku ogłoszono o ¼ więcej upadłości konsumenckich niż w 2016 roku. To aż o 162% więcej niż trzy lata temu. Rząd chce pomóc najbardziej zadłużonym.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 16.01.2018
Udostępnij:

Najbiedniejsi mają łatwiej pozbyć się swoich długów. Otrzymają oni również możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Projekt nowelizacji Prawa upadłościowego, która niedługo wprowadzi w Polsce nowy model upadłości konsumenckiej trafi do konsultacji.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, tłumaczy, że Ministerstwo ma świadomość niedoskonałości obecnych przepisów o upadłości konsumenckiej. 

Mając to na uwadze minister Zbigniew Ziobro powołał zespół ekspertów, który pracuje już od roku w resorcie. Zespół przedstawił konkretne rozwiązania, które niebawem zostaną skierowane do konsultacji międzyresortowych, a co za tym idzie zostaną upublicznione – zapewnia. 

Zbigniew Ziobro wyjaśnia, że ta sprawa jest niezwykle ważna dla wielu rodaków, bo blisko dwa miliony Polaków znalazło się w spirali zadłużenia. Mają problem ze spłatą zobowiązań, które zaciągnęli w różnych okolicznościach. W sposób istotny utrudnia im to codzienne funkcjonowanie. 

Założenia ustawy

Resort planuje wprowadzić 3 zasadnicze zmiany. Po pierwsze, umyślność, niedbalstwo i kwestie lekkomyślnego zaciągania długów mają być badane nie na pierwszym etapie otwierania upadłości, lecz na etapie tak zwanego planu spłaty.

Jeżeli ktoś nie ze swojej winy – a z powodu choroby, niepowodzeń życiowych, wpadnie w spirale długów, będzie mógł liczyć na plan spłaty do trzech lat, reszta długów zostanie umorzona. Jeśli ktoś przecenił możliwości finansowe, żył ponad stan, wtedy będzie miał szanse, ale spłacać zobowiązania będzie od lat 4 do 7, odpowiednio do swojego niedbalstwa – tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Po drugie, rozwiązanie ma dawać możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami poza sądem.

W Wielkiej Brytanii ok. 50 tys. takich postępowań, które dotyczą upadłości, na 90 tys. prowadzonych, nie wymaga sądów. Dochodzi do relacji dłużnika z doradcą restrukturyzacyjnym, z syndykiem, który pokazuje mu dalszą drogę wyjścia na prostą. Jeżeli jednak do porozumienia nie dojdzie, sąd uruchomi postępowanie upadłościowe – zaznacza wiceminister.

Ministerstwo ocenia, że takie rozwiązanie odciąży sądy,. Dłużnikom zaś da możliwości oddłużenia bez konsekwencji upadłości (np. bez wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego). Wierzyciele natomiast będa mogli liczyć na szybsze odzyskanie wierzytelności.

Kolejną zmianą ma być to, że upadłość bez majątkową będzie można ogłosić już w momencie otwarcia procedury upadłościowej, bez ogłaszania fazy likwidacyjnej oraz planu spłat. Marcin Warchoł wyjaśnią, że jeżeli ktoś nie ma majątku, dochodów, a ma liczną rodzinę i ta cała rodzina pokrywa całość dochodów, które ta osoba ma, nie ma potrzeby ogłaszania fazy likwidacyjnej.

Co więcej, sąd już na początku będzie mógł zdecydować, że wobec dłużnika nie ma potrzeby uruchamiać fazy likwidacji majątku oraz ustalać planu spłaty, ponieważ sam dłużnik nic nie posiada. W takiej sytuacji sąd razem z ogłoszeniem upadłości będzie mógł całkowicie umorzyć zobowiązania.

Bezpłatna pomoc prawna

Nowe przepisy przewidują również, że każdy, kto rozważa złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Komentarze