Biuro Ochrony Rządu już pierwszego lutego bieżącego roku zostanie zastąpiona przez Służbę Ochrony Państwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że pracownicy Biura Ochrony Rządu nie odniosą strat finansowych. SOR ma składać się z większej ilości funkcjonariuszy, a także ma zostać wyposażona w nowe narzędzia.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 02.02.2018
Udostępnij:

Każdy pracownik Biura Ochrony Rządu z dniem wejścia ustawy (1 luty bieżącego roki) o powstaniu formacji SOP staną się jej pracownikami. SOP będzie elitarną służbą, w której wyspecjalizowani pracownicy będą ochraniać najważniejsze osoby w państwie.


 

NOWE MOŻLIWOŚCI SOP

Należy wspomnieć, że funkcjonariusze nowej formacji zyskują uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, które dają o wiele większe możliwości w działaniu przeciwko przestępcom. SOP jest formacją jednolitą, umundurowaną oraz uzbrojoną, która będzie wykonywała zadania w zakresie ochrony obiektów i osób. W efekcie ma to zapobiegać jak największej liczbie przestępstw. W Służbie Ochrony Państwa będą wykorzystywane doświadczenia, które zgromadzili pracownicy BOR.
 

Byli funkcjonariusze BOR
 

MSWiA podkreśla, że funkcjonariusze przechodzący z BOR do SOP nie odczują żadnych strat finansowych. Resort już teraz planuje zwiększenie liczby etatów w formacji, która finalnie powinna zatrudniać aż trzech tysięcy funkcjonariuszy. Warto wspomnieć, że liczba etatów za czasów Biura Ochrony Rządu stale rosła. W 2016 roku do BOR przyjęto 134 nowych funkcjonariuszy, w 2017 roku 155 funkcjonariuszy, a w tylko w styczniu bieżącego roku aż 36 nowych pracowników.

Nabór

Wraz z nową formacją w życie wejdą nowe zasady naboru do Służby Ochrony Państwa, o szczegółach których możesz przeczytać tutaj.

Zmiany w ustawie

SOP będzie różniła się od BOR przede wszystkim tym, że uzyska możliwość wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Kolejną zmianą w ustawie jest fakt, że funkcjonariusze nowej formacji będą mogli, w przypadku potrzeby, skorzystać z pomocy innych służb, jak np. Policji, Straży Granicznej, czy też Żandarmerii Wojskowej. Doprecyzowany został także punkt o tym, jakich zagranicznych gości będzie ochraniała SOP. Ochroną Służby Ochrony Państwa zostaną objęte delegacje, w skład których wchodzić będą: głowy państw, szefowie rządów i ich zastępcy, przewodniczący parlamentów lub izb parlamentów. Lista może się poszerzyć tylko w ramach wynikającej potrzeby.
 

Komentarze