zadluzenia.com
zamknij

Upadek firmy pożyczkowej

Spółka Marka, która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych osobom fizycznym, złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak zarząd Marki przekonuje, że sytuacja nie jest krytyczna. 

 

Marka S.A. to firma z branży finansowej, która specjalizująca się w udzielaniu szybkich pożyczek gotówkowych. Rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Spółka prowadzi działania inwestycyjne i sprzedażowe na terenie 10 województw (podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego). 

 

 

Firma tłumaczy swoją decyzję potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie: zmianą prognoz finansowych na 2016 rok jak i bardzo niską wartością objęcia emitowanych obligacji serii L4.

 

W połowie listopada Marka obniżyła prognozy na 2016 rok. Oczekiwany zysk netto 1,32 mln złotych zamienił się na 2,56 mln zł straty. Jak informowała firma:

 

- Spółka zauważa utrzymujący się w dalszym ciągu spadek zgłoszeń na nowe pożyczki od nowych klientów. Brak sprzedaży nowych produktów wynika z dodatkowych rządowych transferów socjalnych, które pojawiły się w wielodzietnych gospodarstwach domowych. Zakładany przez Spółkę plan sprzedażowy nie jest realizowany na zakładanym poziomie. Przyczyniła się do tego między innymi duża rotacja przedstawicieli handlowych Spółki. W obecnych warunkach rynkowych oraz mając na uwadze specyfikę bezpośredniej pracy przedstawicieli handlowych z klientami przy obsłudze w domu, nie wszyscy przedstawiciele spełniają kryteria profesjonalnej obsługi klientów, a ma to bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży i ściągalność rat pożyczek.

 

Mimo wszystko, zarząd przekonuje nadal, że sytuacja nie jest taka zła:

 

 - Spółka bowiem z wyniku finansowego w obszarze sprzedażowym posiada wystarczające środki finansowe pozwalające na pokrycie zobowiązań bieżącej działalności operacyjnej i zapewnienie spółce funkcjonowania - firma tłumaczy w swoim komunikacie. -Niemniej przeterminowane należności w skład, których wchodzą niespłacane pożyczki, których windykacja jest niemożliwa zwiększa wartość odpisów aktualizacyjnych i stawia spółkę w sytuacji, w której nie będzie możliwe w najbliższych latach obsłużenie wymagalnych zobowiązań pozyskanych z finansowania zewnętrznego. Ponadto ewentualne, negatywne nastawienie podmiotów finansujących działalność emitenta, mogłoby doprowadzić do sytuacji niewypłacalności spółki. 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY