Mniej wyłudzeń odszkodowań. Wszystko dzięki uruchomieniu pilotażowej nowej bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Program ma gwarantować lepsze wykrywanie potencjalnych wyłudzeń odszkodowań w branży ubezpieczeniowej. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 18.12.2017
Udostępnij:

Do programu przystąpiło 6 firm. Posiadają one 70% udziałów w rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Insurance Europe, czyli europejska organizacja, która zrzesza ubezpieczycieli, szacuje, że nadużycia i wyłudzenia stanowią około 10% wypłacanych odszkodowań. 

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w ubiegłym roku wartość ujawnionych nieprawidłowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce wyniosła więcej niż 130 mln zł.

Uruchomienie nowej bazy danych ubezpieczeniowych zwiększy wykrywalność nadużyć w całym sektorze: zarówno w segmencie ubezpieczeń majątkowych jak i na życie. Mamy nadzieję, że na zasilanie bazy i korzystanie z jej funkcjonalności zdecyduje się większość towarzystw. Przystąpienie do bazy leży bowiem w interesie zakładów, gdyż – jak wynika z natury zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej – pozostawanie poza systemem pozwalającym na ich identyfikację, powoduje przenoszenie się patologicznych zjawisk właśnie do tych firm – tłumaczy Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

O programie

Zgodnie z ustawą, celem budowy i prowadzenia bazy jest przeciwdziałanie naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego. Mowa tu o identyfikacji wielokrotnych roszczeń, które dotyczą wypadku (tej samej szkody) do kilku różnych ubezpieczycieli. W sytuacji ubezpieczenia bagażu, ubezpieczyciel będzie mógł  dowiedzieć się czy stratny pasażer odebrał już odszkodowanie za dany bagaż w innej firmie – w razie czego wstrzyma wtedy wypłatę.

Zakończenie programu przewidziane zostało na wrzesień przyszłego roku. Program pilotażowy polega na próbnym zasileniu nowej bazy przez ubezpieczycieli, którzy przystąpili do programu. Później na podstawie zebranych danych UFG wykona przekrojowe analizy. 

Do tej pory do programu przystąpiły firmy:

  • Compensa
  • Ergo Hestia
  • Generali
  • InterRisk
  • Warta

Korzystanie z niej przez ubezpieczycieli jest dobrowolne i ma być płatne według stawek, które są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów. Budowa nowej bazy kosztowała UFG ponad 4 mln zł. Pieniądze mają być w przyszłości rozliczone ze składek wpłaconych przez ubezpieczycieli z chwilą przystąpienia do BDU. 

Komentarze