Nowa strategia Banku Pocztowego na lata 2023-2026

Nowa strategia Banku Pocztowego na lata 2023-2026

author
Patryk Byczek
12 lipca 2023

Bank Pocztowy przedstawia nową strategię na lata 2023-2026 pod nazwą “Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb”. Celem strategii jest skoncentrowanie się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych poprzez wprowadzenie nowego procesu kredytowego oraz ekspansję na rynek e-commerce. Dodatkowo, bank zamierza skupić się na obsłudze selektywnej klientów segmentu instytucjonalnego, zwłaszcza w zakresie mieszkalnictwa. W ramach strategii, duży nacisk zostanie położony na bliską współpracę z Pocztą Polską, wprowadzenie odpowiedzialnej polityki ryzyka oraz dalszą modernizację technologiczną.

Dobre wyniki Banku Pocztowego na przyszłość

Bezpieczeństwo klientów ma wysoki priorytet w strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026. Strategia zakłada osiągnięcie wysokich zysków netto w każdym roku, przekraczających 100 mln zł. Dzięki temu bank będzie dynamicznie zwiększał swoje kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu do ponad 1,2 mld zł do końca 2026 roku. W tym samym okresie wartość wskaźnika Tier I wzrośnie prawie dwukrotnie

Wyniki Banku Pocztowego za 2022 rok

W roku 2022 Bank Pocztowy odnotował rekordowe wyniki finansowe, przewyższające oczekiwania, głównie dzięki wysokim stopom procentowym. W kwietniu tego samego roku zakończono z sukcesem realizację Planu Naprawy w zakresie rentowności oraz wprowadzono Plan Naprawy dotyczący adekwatności kapitałowej. Te istotne wydarzenia, wraz ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną i zaleceniami nadzorczymi, stały się podstawą do opracowania nowej strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026. Strategia ta została dostosowana do obecnych realiów, w których funkcjonuje bank.

Mając na uwadze powyższe aspekty, Zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o określeniu kluczowych obszarów strategicznych Banku na okres 2023-2026. Wśród nich znajdują się finansowanie konsumpcyjne i usługi finansowe dla klientów indywidualnych, obsługa rozliczeń masowych we współpracy z Pocztą Polską, rozwój usług finansowych dla sektora e-commerce oraz świadczenie usług finansowych związanych z mieszkalnictwem.

Nowa strategia wyraża nasze ambicje, ale także realne możliwości rozwoju z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych. Widzimy, że możemy dynamicznie rozwijać się na rynku detalicznym, także w zakresie udzielania kredytów gotówkowych, zdobywając nowych klientów między innymi dzięki jeszcze bliższej współpracy z Pocztą Polską. Wdrożymy bardzo ciekawą ofertę dla podmiotów z rynku e-commerce, która ułatwi nie tylko finansowanie zakupów, ale także samą dostawę towarów. Będziemy także rozwijać portfolio produktów dla sektora mieszkalnictwa. Ponadto Bank będzie nadal odważnie, ale co dla mnie szczególnie ważne – także odpowiedzialnie – inwestował w nowe technologie, między innymi w rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Warto podkreślić, że wszystkim zmianom będzie towarzyszyć stabilność finansowa Banku. Zakładamy, że w każdym roku realizacji nowej Strategii osiągniemy zysk netto przekraczający 100 milionów złotych, a do 2026 roku zdecydowanie, bo aż czterokrotnie, zwiększymy kapitały własne. Jestem przekonany, że wdrożenie nowej Strategii i nowych mechanizmów działania pozwoli Bankowi Pocztowemu na zwiększenie udziału w rynku i dalszy dynamiczny rozwój.

– mówił cytowany w komunikacie prasowym Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy dąży do zrównoważonego rozwoju

Bank Pocztowy, dążąc do wspierania celów zrównoważonego rozwoju, będzie aktywnie ułatwiał dostęp do usług finansowych osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, osobom starszym, które często określa się jako “Srebrne Pokolenie”, osobom nowicjuszom w dziedzinie cyfrowości oraz tym, którzy są wykluczeni cyfrowo. Bank dostrzega potencjał w pozyskiwaniu nowych klientów z obszarów polskiej prowincji, dążąc do ułatwienia Polakom dostępu do bankowości poprzez oferowanie rozwiązań finansowych odpowiednich dla ich możliwości. Bank planuje także utrzymanie neutralności klimatycznej w ramach zakresów 1 i 2, podejmując działania mające na celu redukcję śladu węglowego.

W ramach nowej strategii Banku, dużą uwagę przywiązuje się do wzrostu efektywności działania, jednocześnie zapewniając bezpieczne poziomy wskaźników ryzyka. Zgodnie z założeniami strategii, Bank Pocztowy przewiduje, że zysk w każdym roku będzie przekraczał 100 mln zł, wskaźnik ROE wyniesie ponad 8%, a koszty ryzyka nie przekroczą 0,8%.

Jednocześnie, nowa strategia Banku Pocztowego zakłada imponujący wzrost kapitałów własnych. Do roku 2026 Bank planuje zwiększenie poziomu kapitałów własnych czterokrotnie, osiągając łączną wartość 1,2 mld zł. Wartość wskaźnika Tier I ma wzrosnąć prawie dwukrotnie w tym samym okresie

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy to jedna z czołowych instytucji finansowych w Polsce, znana ze swojej długiej historii oraz szerokiej gamy usług bankowych oferowanych klientom. Bank ten powstał w 1990 roku i od tego czasu zyskał zaufanie wielu Klientów dzięki swojej solidności, innowacyjnym rozwiązaniom oraz bliskiej współpracy z Pocztą Polską.

Główne usługi Banku Pocztowego obejmują obszar finansowania konsumpcyjnego, usługi finansowe dla klientów indywidualnych, obsługę rozliczeń masowych we współpracy z Pocztą Polską oraz rozwój usług finansowych dla sektora e-commerce. Bank aktywnie wspiera również segment mieszkalnictwa, oferując klientom szeroki zakres rozwiązań związanych z finansowaniem nieruchomości. Bank Pocztowy kładzie duży nacisk na dostępność usług finansowych, szczególnie dla osób o ograniczonych możliwościach finansowych, osób starszych i cyfrowych nowicjuszy. Celem banku jest ułatwianie Polakom dostępu do bankowości poprzez dostosowanie oferty do ich potrzeb i możliwości. Bank Pocztowy stawia na bliską współpracę z Pocztą Polską, wykorzystując jej sieć placówek w celu zapewnienia szerokiego dostępu do usług finansowych w różnych regionach Polski.

W kontekście zrównoważonego rozwoju, Bank Pocztowy aktywnie angażuje się w projekty społeczne i inicjatywy ekologiczne. Bank dąży do utrzymania neutralności klimatycznej w ramach swojej działalności, podejmując działania mające na celu redukcję śladu węglowego. W aspekcie finansowym, Bank Pocztowy odnotował rekordowe wyniki w ostatnich latach. Strategia banku zakłada osiągnięcie wysokich zysków netto, przekraczających 100 mln złotych rocznie. Bank koncentruje się również na wzroście efektywności działania, zapewniając jednocześnie bezpieczne poziomy wskaźników ryzyka.

Bank Pocztowy ma ambitne plany rozwoju. Nowa strategia na lata 2023-2026 przewiduje dynamiczny wzrost kapitałów własnych, zwiększając ich poziom czterokrotnie do 1,2 mld złotych do końca 2026 roku. Bank zamierza także rozwijać swoje usługi, wdrażając innowacyjne rozwiązania technologiczne, które poprawią dostępność i wygodę dla Klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Sławno
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
20 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Sławno

W sklepach Decathlon zapłacisz Blikiem
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
11 grudnia 2018

W sklepach Decathlon zapłacisz Blikiem

Bank Spółdzielczy w Prudniku sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 września 2019

Bank Spółdzielczy w Prudniku sesje przychodzące i wychodzące

Kredyt samochodowy Świdnica
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
17 listopada 2017

Kredyt samochodowy Świdnica

PKO BP w Żmigrodzie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 września 2019

PKO BP w Żmigrodzie

Porównaj