Bank Pekao popiera transformację polskiej gospodarki w kierunku źródeł odnawialnych

Bank Pekao popiera transformację polskiej gospodarki w kierunku źródeł odnawialnych

author
Aleksandra Gościnna
03 maja 2021

Bank Pekao chętnie angażuje się w projekty, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej Klientów, a także realizację działań ekologicznych i dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii. Ekonomiści banku analizują rozwój przejścia Polski na OZE.

Bank Pekao zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest przejście Polski w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Chce przyczynić się do przyspieszenia wykorzystywania w Polsce odnawialnych źródeł energii.

„Zielona rewolucja” jest konieczna, gdyż można zaobserwować ciągle pogarszający się stan naszego Klimatu. W najnowszym raporcie ekonomiści Banku Pekao skupiają się na temacie przejścia Polskie w kierunku OZE i pokazują możliwości tej transformacji na przykładzie trendów regionalnych i światowych.

Transmisja gospodarki w kierunku OZE

Według światowych danych zużycie energii z odnawialnych źródeł energii rośnie dużo szybciej niż w przypadku nieodnawialnych źródeł energii. Pod koniec zeszłej dekady udział odnawialnych źródeł energii w światowym zużyciu wynosił 12%. Jeszcze w 2010 roku udział odnawialnych źródeł energii w światowej produkcji energii elektrycznej wynosił 19%, a już w roku 2019 zwiększył się do 26%. Widać zatem wzrastającą świadomość w podejściu do zmian klimatycznych. Za tym idą kolejne zobowiązania międzynarodowe i konieczność konkretnych działań ze strony rządu. Mowa tu także o konieczności rozwoju technologicznego w kwestii wytwarzania energii odnawialnej.

Transmisja gospodarki w kierunku odnawialnych źródeł energii jest kluczową sprawą dla państw rozwiniętych. Oczywiście jest to sprawa globalna, więc w tym kierunku podążają również kraje biedniejsze, jednak to u bardziej rozwiniętych rozwój technologii OZE jest również szansą na korzyści gospodarcze i biznesowym. Z tego względu oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat globalny sektor energii przejdzie ogromną transformację. Światowa Organizacja Energetyki Odnawialnej przewiduje, że wkrótce będzie pogłębiał się rozwój OZE w skali globalnej. Zakłada się, że na światową transformację energetyczną przeznaczone zostanie od 2,5 do 4 bln dolarów rocznie.

"

Wśród kluczowych czynników, które decydują o szybkim wzroście znaczenia OZE, jest m.in. postęp technologiczny obniżający ich koszty i zwiększający wydajność. Istotne są również rosnący problem zmian klimatycznych związanych z nadmiernym wzrostem emisji szkodliwych gazów, regulacje chroniące klimat oraz wsparcie systemowe dla energetyki odnawialnej. Za zieloną rewolucją przemawiają również wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw, odzwierciedlony w działaniach konsumentów oraz coraz wyższy marginalny koszt produkcji energii z konwencjonalnych źródeł, wynikający m.in. z pogarszającego się dostępu do niektórych surowców, wysokiego stopnia zużycia obecnych aktywów wytwórczych oraz rosnących opłat klimatycznych 

– informuje Krzysztof Mrówczyński, kierujący zespołem sektorowym w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao i współautor raportu.

Europa Środkowo-Wschodnia podejmuje działania

Próby przejścia w kierunku odnawialnych źródeł energii zauważalne są także wśród krajów z naszego regionu. Jednak patrząc na to, na jak wysoką skalę wytwarzany jest dwutlenek węgla w tych krajach, to tempo transmisji jest stosunkowo niskie. W latach 2010-2019 tempo wzrastania ilości produkowanej z odnawialnych źródeł energii elektrycznej w 11 krajach środkowoeuropejskich było niższe niż w Europie Zachodniej. W ostatnich latach popularna staje się jednak energetyka wiatrowa i słoneczna. Sporą rolę dla rozwoju sektora OZE np. w Czechach i Słowacji odgrywa także biogaz i biomasa.

"

Kraje regionu mocno różnią się zarówno pod względem aktualnego udziału OZE w łącznej produkcji energii elektrycznej (zaledwie kilkanaście procent we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej wobec. 40-65% w silnie bazujących na hydroenergetyce Rumunii, Łotwie czy Chorwacji), jak i tempa rozwoju tej branży w minionej dekadzie. Zdecydowanymi liderami pod względem dynamiki wzrostu produkcji elektrycznej z OZE były w tym czasie opierające swój rozwój na energetyce wiatrowej Litwa i Polska

– komentuje Marek Czachor, współautor raportu, analityk Banku Pekao.

Polska również zmierza w kierunku OZE

W kierunku transformacji energetycznej zmierza także Polska. Wynika to również z konieczności wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań. Według planów udział OZE w polskiej gospodarce ma wzrosnąć z 12% osiągniętych w 2019 do 23% do końca obecnej dekady. Na potrzebę szybszej transformacji ma wpływ także dynamiczny wzrost cen wynikający z uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Raport Banku Pekao pokazuje, że przejście polskiej gospodarki w kierunku OZE będzie wymagał wielu specyficznych działań. Kluczowe będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii. To pociąga za sobą bowiem konieczność inwestycji w infrastrukturę przemysłową i dystrybucyjną.

Łatwo zatem domyślić się, że przejście na OZE wiąże się z dużymi wydatkami. Według analiz w ciągu najbliższych 20 lat będą to koszty rzędu nawet 1,6 bln zł. Niestety zestawiając to z koniecznością innych wydatków, oznacza to, że ceny za energię elektryczną będą dalej wzrastać. Transmisja Polski w kierunku odnawialnych źródeł energii wymaga również zapewnienia sprawiedliwego społecznie przejścia tak zwanych regionów węglowych.

"

W Banku Pekao dostrzegamy potencjał branży energii odnawialnej, perspektywy jej dynamicznego wzrostu i atrakcyjność dla inwestorów. Dlatego chcemy wziąć aktywny udział w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce. Chcemy pomagać firmom i całej gospodarce zmieniać mix energetyczny, finansując coraz więcej tego rodzaju przedsięwzięć. Będzie to aspekt, do którego będziemy przywiązywać dużą wagę w horyzoncie naszej nowej strategii do 2024 roku

– zawiadamia Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.


Źródło:

https://media.pekao.com.pl/pr/662997/raport-banku-pekao-u-progu-zielonej-rewolucji-perspektywy-sektora-oze-w-polsce-na-tle-trendow-globalnych-i-regionalnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Radziejowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
14 września 2019

PKO BP w Radziejowie

Kruk kupuje wierzytelności we Włoszech
Wpisy
author
Patryk Byczek
04 września 2018

Kruk kupuje wierzytelności we Włoszech

KredytOK w Kędzierzynie-Koźlu
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
04 lutego 2017

KredytOK w Kędzierzynie-Koźlu

Inspektorat ZUS w Krakowie – Podgórze
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Krakowie – Podgórze

PKO BP w Stawiskach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 października 2019

PKO BP w Stawiskach

Kredyt samochodowy Białystok
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
30 października 2017

Kredyt samochodowy Białystok

Porównaj