Ważne zmiany w logowaniu do Banku Pocztowego. 14 września 2019 wchodzi w życie unijna dyrektywa PSD2, która wymusza na bankach dwuetapowy proces weryfikacji Klienta w czasie logowania się do bankowości internetowej. Sprawdzamy krok po kroku, jak zalogować się na konto w Banku Pocztowym – zobacz wszystkie zmiany.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 25.08.2019
Udostępnij:

PSD2 a logowanie do Banku Pocztowego

14 września 2019 zacznie obowiązywać dyrektywa o usługach płatniczych PSD2 (Payment Services Directive 2), której jednym z celów jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu płatności. W znaczący sposób zmieni ona zasady logowania się do bankowości internetowej wszystkich banków, także w Banku Pocztowym.

Zmiany w sposobie logowania dotyczą zarówno bankowości elektronicznej, jak i mobilnej w Banku Pocztowym.

źródło grafiki: https://www.mbank.pl/psd2/strona-glowna/

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie silnego uwierzytelniania, czyli dwuetapowego procesu weryfikacji tożsamości Klienta w czasie logowania. Jak wygląda to w praktyce?

Bank Pocztowy – logowanie

Żeby zalogować się do konta internetowego w Banku Pocztowym, będziemy potrzebowali:

1) loginu składającego się z ośmiu cyfr lub nazwy własnej (bez zmian);

2) hasła dostępu (bez zmian);

3) telefonu komórkowego (nowość).

Telefon będzie wymagany w związku z silnym uwierzytelnieniem. W czasie logowanie zostaniemy bowiem poproszeni o wprowadzenie hasła SMS lub autoryzacji w aplikacji mobilnej.

Uwaga! Obecny sposób logowania ważny jest jedynie do dnia 13 września 2019 roku. Dzień później (14.09.2019) w życie wchodzi dyrektywa PSD2 nakazująca wszystkim bankom w Polsce zastosowanie silnej weryfikacji osoby logującej się do konta bankowego.

Logowanie w Banku Pocztowym – krok po kroku

1. Wchodzimy na stronę główną Banku Pocztowego: https://www.pocztowy.pl/indywidualni/ i klikamy w przycisk “Zaloguj” (prawy górny róg strony). Możemy również bezpośrednio przejść na stronę https://www.pocztowy24.pl/.

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa nie korzystamy z żadnych linków na zewnętrznych stronach (niezwiązanych z bankiem) lub przesłanych SMS-em.


2. Wybieramy sposób logowania – Pocztowy24 albo Pocztowy24 Biznes.


3. Wpisujemy swój NIK oraz hasło i klikamy “Zaloguj”.


Silne uwierzytelnienie – Bank Pocztowy

Najprawdopodobniej silne uwierzytelnienie (SCA, ang. Strong Customer Authentication) w Banku Pocztowym będzie polegało na:

1. logowaniu dwuetapowym (dodatkowa autoryzacja wykonywana będzie w aplikacji mobilnej),

2. konieczności potwierdzania niektórych czynności dodatkowym narzędziem autoryzacji.

Dodatkową zmianą będzie także konieczność potwierdzania niektórych transakcji zbliżeniowych kodem PIN – więcej na ten temat przeczytasz w artykule Płatności zbliżeniowe – będziemy częściej podawali PIN. Nowe limity.


Źródło treści i zamieszczonych w artykule zrzutów ekranu:

https://www.pocztowy.pl/indywidualni/

Komentarze