CEIDG – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

CEIDG – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

author
Halszka Gronek
23 marca 2020

Wszystkie legalnie działające w Polsce jednoosobówki, czyli indywidualne przedsiębiorstwa gospodarcze, muszą być zarejestrowane w CEDIG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W dzisiejszym a artykule sprawdzamy najważniejsze informacje na temat tej instytucji. Zapraszamy do lektury!

CEIDG – co to jest?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG, to instytucja pełniąca dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, jest ona polskim rejestrem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (czyli indywidualnych przedsiębiorców). Spis ten prowadzony jest w system teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Po drugie, CEIDG to całkowicie darmowa przeglądarka zarejestrowanych przedsiębiorców i wpisów dokonanych na ich temat. Dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zainteresowane podmioty mają możliwość szybko i bezproblemowo sprawdzić informacje na temat danego przedsiębiorcy. Weryfikacja dotyczy także legalności działalności przedsiębiorcy, jego siedziby, statusu oraz numerów identyfikacyjnych firmy.

Dzięki CEIDG obywatele mają możliwość szybkiego zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Mogą też w każdej chwili zmienić czy zaktualizować dane o firmie, a także ustanowić pełnomocnika lub prokurenta dla swojej działalności. Więcej informacji o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znaleźć można w kolejnych sekcjach naszego artykułu.


 

Podstawa prawna

CEIDG zostało utworzone wraz z początkiem lipca 2011 roku na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku. Dwa lata temu, w kwietniu 2018 roku, w życie weszły nowe przepisy regulujące działalność Centralnej Ewidencji. Mowa o ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Dokument ten ukazał się w Dzienniku Ustaw na rok 2018 pod pozycją 647. Podstawowe kwestie dotyczące  CEIDG zostały w nim uregulowane w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

1. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Zadaniem CEIDG jest:

1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;

3) udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;

4) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

5) udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.


Źródło: Dz.U.2019.0.1291 t.j. – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Inne ważne kwestie, które uregulowała ustawa z dnia 6 marca 2018 roku, to między innymi koszt złożenia wniosku o wpis do CEIDG, a także jawność danych zawartych w rejestrze oraz możliwość wyczyszczenia konta własnego przedsiębiorstwa w CEIDG.

§

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 13. Zwolnienie od opłat wniosku o wpis do CEID

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

 

Art. 45. Jawność danych i informacji udostępnianych przez CEIDG

1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

[…]

 

Art. 49. Usuwanie danych z CEIDG

1. Dane zgromadzone w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu podlegają dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia.

 


Źródło: Dz.U.2019.0.1291 t.j. – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy a CEIDG

 

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność na własną rękę, a więc otwierający jednoosobową działalność gospodarczą, powinien znaleźć się w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis do rejestru jest całkowicie darmowy i można dokonać go zdalnie, bez wychodzenia z domu. 

 

Potrzebujesz dodatkowych środków? Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek pozabankowych  dla firm: https://www.zadluzenia.com/pozyczki-pozabankowe-dla-firm/ 

 

Przedsiębiorco! Jeszcze przez wypełnieniem wniosku CEIDG-1 o rejestrację firmy warto jest skorzystać z porady doradcy księgowego, który wskaże, jakie klasyfikacje działalności powinniśmy wpisać w odpowiedniej rubryce druku CEIDG-1 (np. C.11 – produkcja napojów lub J.58 – działalność wydawnicza) i na jaką najkorzystniejszą formę opodatkowania – w związku z obraniem przez nas konkretnej branży – powinniśmy się zdecydować. Tego typu rozwiązanie może pomóc w utworzeniu tak zwanej tarczy podatkowej i minimalizacji opłat związanych z działalnością. 

Weryfikacja firmy w CEIDG

Informacje udostępnione w rejestrze działającym przy CEIDG są jawne, co oznacza, iż każdy zainteresowany może sprawdzić dane dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa. Wyjątek w tej kwestii stanowią dane wrażliwe, czyli numer PESEL przedsiębiorcy indywidualnego, data urodzenia oraz dane kontaktowe (o ile taka była wola osoby uprawnionej do dokonania wpisu). 

Dostęp do tych danych zawartych w spisie CEIDG jest jawny i bezpłatny. W tym celu wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl  i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP lub REGON.

Podsumowanie


Źródła:
https://prod.CEIDG.gov.pl/CEIDG.cms.engine/
https://www.gov.pl/web/gov/centralna-ewidencja-dzialalnosci-gospodarczej—portal-informacyjny
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/rejestry-publiczne/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pogotowie bezpieczeństwa w mBanku
Banki
author
Patryk Byczek
12 kwietnia 2018

Pogotowie bezpieczeństwa w mBanku

Idea Bank z postępowaniem administracyjnym
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
19 lipca 2019

Idea Bank z postępowaniem administracyjnym

Bank Pekao w Łęcznej
Oddziały
author
Patryk Byczek
13 lipca 2019

Bank Pekao w Łęcznej

Provident w Katowicach
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
12 sierpnia 2016

Provident w Katowicach

Dalszy rozwój BLIKa – już niedługo zapłacisz zbliżeniowo
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
17 października 2019

Dalszy rozwój BLIKa – już niedługo zapłacisz zbliżeniowo

Asystent firmowy w PKO BP
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
04 września 2018

Asystent firmowy w PKO BP

Porównaj