CEIDG – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

CEIDG – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

author
Halszka Gronek
23 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Wszystkie legalnie działające w Polsce jednoosobówki, czyli indywidualne przedsiębiorstwa gospodarcze, muszą być zarejestrowane w CEDIG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W dzisiejszym a artykule sprawdzamy najważniejsze informacje na temat tej instytucji. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Czym jest CEIDG?
 2. CEIDG a podstawa prawna
 3. Przedsiębiorcy a CEIDG
 4. Weryfikacja firmy w CEIDG
 5. CEIDG - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG, to instytucja pełniąca dwie podstawowe funkcje:

 • jest ona polskim rejestrem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – czyli indywidualnych przedsiębiorców. Spis ten prowadzony jest w system teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • jest to całkowicie darmowa przeglądarka zarejestrowanych przedsiębiorców i wpisów dokonanych na ich temat.

Dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zainteresowane podmioty mają możliwość szybko i bezproblemowo sprawdzić informacje na temat danego przedsiębiorcy. Weryfikacja dotyczy także legalności działalności przedsiębiorcy, jego siedziby, statusu oraz numerów identyfikacyjnych firmy.

Dzięki CEIDG obywatele mają możliwość szybkiego zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Mogą też w każdej chwili zmienić czy zaktualizować dane o firmie, a także ustanowić pełnomocnika lub prokurenta dla swojej działalności opartej na samozatrudnieniu. Więcej informacji o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znaleźć można w kolejnych sekcjach naszego artykułu. Sprawdź również pożyczki na dowód.

CEIDG a podstawa prawna

CEIDG zostało utworzone wraz z początkiem lipca 2011 roku na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku. W kwietniu 2018 roku, w życie weszły nowe przepisy regulujące działalność Centralnej Ewidencji. Mowa o ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Dokument ten ukazał się w Dzienniku Ustaw na rok 2018 pod pozycją 647. Podstawowe kwestie dotyczące  CEIDG zostały w nim uregulowane w sposób następujący:

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Art. 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

1. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
2. Zadaniem CEIDG jest:
1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
3) udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
4) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
5) udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Inne ważne kwestie, które uregulowała ustawa z dnia 6 marca 2018 roku, to między innymi koszt złożenia wniosku o wpis do CEIDG, a także jawność danych zawartych w rejestrze oraz możliwość wyczyszczenia konta własnego przedsiębiorstwa w CEIDG. Proces działa na zasadzie podobnej do czyszczenia BIK.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Art. 13. Zwolnienie od opłat wniosku o wpis do CEID
Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Art. 45. Jawność danych i informacji udostępnianych przez CEIDG
1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.
[…]

Art. 49. Usuwanie danych z CEIDG
1. Dane zgromadzone w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
2. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu podlegają dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia.

Przedsiębiorcy a CEIDG

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność na własną rękę, a więc otwierający jednoosobową działalność gospodarczą, powinien znaleźć się w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis do rejestru jest całkowicie darmowy i można dokonać go zdalnie, bez wychodzenia z domu. Sprawdź również pożyczki dla firm.

Za pośrednictwem CEIDG istnieje możliwość:

 • zarejestrowania działalności gospodarczej (jednoosobowej) na wniosku CEIDG-1,
 • zmienienia bądź zaktualizowania danych wpisanych do rejestru na wniosku CEIDG-1,
 • ustanowienia pełnomocnika lub prokurenta,
 • zgłoszenia działalności w formie spółki cywilnej,
 • dokonania wyboru albo zmiany rodzaju działalności (numeru PKD).

Jeszcze przez wypełnieniem wniosku CEIDG-1 o rejestrację firmy warto jest skorzystać z porady doradcy księgowego, który wskaże, jakie klasyfikacje działalności powinniśmy wpisać w odpowiedniej rubryce druku CEIDG-1 (np. C.11 – produkcja napojów lub J.58 – działalność wydawnicza) i na jaką najkorzystniejszą formę opodatkowania – w związku z obraniem przez nas konkretnej branży – powinniśmy się zdecydować. Tego typu rozwiązanie może pomóc w utworzeniu tak zwanej tarczy podatkowej i minimalizacji opłat związanych z działalnością. 

Weryfikacja firmy w CEIDG

Informacje udostępnione w rejestrze działającym przy CEIDG są jawne, co oznacza, iż każdy zainteresowany może sprawdzić dane dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa. Wyjątek w tej kwestii stanowią dane wrażliwe, czyli numer PESEL przedsiębiorcy indywidualnego, data urodzenia oraz dane kontaktowe (o ile taka była wola osoby uprawnionej do dokonania wpisu).Należy pamiętać, że numer ten jest poufny, a za jego pośrednictwem możemy zaciągać różnego rodzaju zobowiązania, np. pożyczki na PESEL.

Dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej istnieje możliwość sprawdzenia:

 • wpisów dotyczących przedsiębiorcy,
 • legalności działalności konkretnego przedsiębiorcy,
 • siedziby, numeru NIP czy Regon firmy,
 • statusu przedsiębiorstwa (dzięki CEIDG można przykładowo ustalić, czy firma ma zawieszoną działalność, czy może została ona wykreślona z CEIDG),
 • ustanowionego pełnomocnika lub prokurenta.

Dostęp do tych danych zawartych w spisie CEIDG jest jawny i bezpłatny. W tym celu wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP lub REGON.

CEIDG - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • CEIDG to skrócona nazwa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Nad CEIDG pieczę sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
 • CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (indywidualni przedsiębiorcy).
 • Ewidencja powstała wraz z początkiem lipca 2011 roku na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r.
 • Od 30 kwietnia 2018 roku aktem prawnym regulującym działalność CEIDG jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 • Wpis do CEIDG jest obowiązkowy dla indywidualnych przedsiębiorców rozpoczynających działalność na rynku (nie licząc tak zwanych działalności nierejestrowych).
 • Dokonanie wpisu na listę CEIDG jest zupełnie bezpłatne i możliwe do wykonania zdalnie.
 • Dzięki odpowiednim wnioskom w CEIDG można także zaktualizować dane dotyczące firmy (pełnomocnika, klasyfikacji działalności, siedziby itp.).
 • Baza informacji na temat firm wpisanych do CEIDG jest jawna, nie licząc danych wrażliwych (np. numeru PESEL przedsiębiorcy).
 • Osoby zainteresowane mają możliwość zweryfikowania informacji o danej firmie dzięki otwartemu dostępowi do bazy danych CEIDG.

Źródła:

https://prod.CEIDG.gov.pl/CEIDG.cms.engine/

https://www.gov.pl/web/gov/centralna-ewidencja-dzialalnosci-gospodarczej—portal-informacyjny

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/rejestry-

publiczne/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Myszków

Nie wiesz, która pożyczka chwilówka w Myszkowie jest najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb? Sprawdź zatem nasze zestawienie.  Wszystkie prezentowane poniżej oferty dostępne są przez Internet. Pożyczyć można nawet 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
08 kwietnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Redzie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Redzie – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
04 maja 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Awaria w Getin Banku

Awaria w Getin Banku. Klienci mają problemu z logowaniem się do bankowości internetowej, płatnościami BLIK oraz otrzymywaniem przelewów. Bank pracuje nad jak najszybszym usunięciem awarii. Kiedy problem zostanie rozwiązany? Sprawdzamy.

author
Patryk Byczek
27 listopada 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP zaprasza do wspólnego biegu

Zgodnie z najnowszym komunikatem Banku PKO BP już 15 września ruszy 37. edycja PKO Wrocław Maratonu. Jak zwykle przy podobnych inicjatywach spółki możliwe będzie uczestniczenie przy okazji biegu w akcji „biegnę dla…”, która tym razem pomoże Piotrowi. Bank zaprasza do udziału w charytatywnej i sportowej zabawy mieszkańców Wrocławia, jak i pasjonatów biegu i pomocy innym z całego kraju.

author
Alicja Hirsekorn
06 września 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Nowy wiceprezes Pekao S.A.

Z dniem 4 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. na stanowisko wiceprezesa zarządu banku powołała Jarosława Fuchsa, który z Bankiem Pekao jest związany od kilkunastu lat.

author
Patryk Byczek
05 lutego 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Andrychowie

Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Sprawdzamy placówki i oddziały w Andrychowie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
02 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj