zadluzenia.com
zamknij

Centralna Informacja o rachunkach bankowych

Centralna Informacja o rachunkach bankowych umożliwia sprawdzenie wszystkich kont przynależnych do danej osoby. Sprawdź, jak uzyskać pożądaną informację, jak złożyć wniosek i jaka prowizja jest za to pobierana. 

Spis treści:
1. Centralna Informacja o rachunkach bankowych – co to jest?
2. Kto może skorzystać?
3. Jak uzyskać informację o rachunku?
4. Jak złożyć wniosek? Wymagane dokumenty.
5. Ile kosztuje sprawdzenie rachunku? Lista banków.


 

Centralna Informacja o rachunkach bankowych - co to jest?


Centralna Informacja o rachunkach bankowych pozwala na sprawdzenie, czy do danej osoby są przypisane jakiekolwiek rachunki zarejestrowane w bankach lub SKOK-ach. Centralna Informacja o rachunkach bankowych sama nie gromadzi informacji - pobiera je dla nas z Krajowej Izby Rozliczeniowej na wniosek instytucji, do której zgłosimy się o to z prośbą.


 

Kto może skorzystać?


Do korzystania z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych uprawnione są osoby:
- które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku,
- osoby fizyczne chcące dowiedzieć się, jakie rachunki bankowe posiadają. 

Tylko z tych dwu powodów można ubiegać się o wykaz posiadanych przez daną osobę rachunków bankowych. Przy każdym złożeniu wniosku powód ten jest weryfikowany. W praktyce korzystanie z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych przyda się:
- tym, którzy nie wiedzą, czy mogą założyć podstawowy rachunek płatniczy,
- tym, którzy chcą uregulować swoje sprawy finansowe,
- tym, którzy uzyskali spadek po innej osobie i nie wiedzą, czy i gdzie posiadała ona aktywne rachunki bankowe. 


 

Jak uzyskać informację o rachunku?


Aby uzyskać informację o rachunkach posiadanych przez siebie lub osobę trzecią wystarczy złożyć wniosek o udzielenie takich informacji w wybranym przez siebie banku lub SKOK-u. Co ważne, nie musi być to bank, w którym mamy założone konto. Możemy zatem wybrać dowolne miejsce złożenia wniosku i kierować się kryteriami, które są dla nas najważniejsze. Jednym z nich może być cena, dlatego w sekcji Ile kosztuje sprawdzenie rachunku? LISTA BANKÓW zebraliśmy dane na temat tego, jakiej wysokości prowizja pobierana jest za udzielenie tego typu informacji w największych polskich bankach.

Całą resztę załatwi wybrany przez nas bank lub SKOK - gotową informację na temat rachunków bankowych otrzymamy w ciągu 3 dni roboczych. ponieważ tyle czasu mają wszystkie banki i SKOK-i na przekazanie do KIR-u informacji na temat posiadanych przez daną osobę rachunków. Po zebraniu wszystkich informacji rapot generowany jest automatycznie. 

źródło: http://www.centralnainformacja.pl/o-usludze/jak-uzyskac-informacje-o-poszukiwanym-rachunku/
 

Jak złożyć wniosek?
WYMAGANE DOKUMENTY


Zakres wymaganych dokumnentów jest różna w zależności od tego, z jakiego powodu składamy wniosek i kogo on dotyczy. 

1. Wniosek o udzielenie informacji osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku
- oryginał albo poświadczoną przez notariusza kopię odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 - oryginał albo poświadczoną przez notariusza kopię odpisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
- ewentualnie inny dokument, który potwierdza tytuł prawny do spadku,
- akt zgonu (tylko wtedy, gdy inne dokumenty nie pozwalają na weryfikację danych zmarłego).

2. Wniosek o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków zbiorczej informacji o jej rachunkach
Właściwie przy takim wniosku nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Jedynie w przypadku działania przez przedstawiciela lub pełnomocnika należy przedłożyć dokumenty uprawniające do reprezentacji.


 

Ile kosztuje sprawdzenie rachunku?
LISTA BANKÓW


Koszt sprawdzenia rachunku jest ustalany indywidualnie przez każdy bank i SKOK. Nie mamy obowiązku składania wniosku w banku, w którym mamy założony własny rachunek - możemy wybrać dowolny (w tym najtańszy) bank. 

LISTA BANKÓW - PROWIZJA ZA UDZIELENIE INFORMACJI O RACHUNKACH BANKOWYCH
- PKO BP - 25 zł,
- BZ WBK - 30 zł,
- Deutsche Bank - 10 zł,
- mBank - 25 zł,
- Euro Bank - 6 zł,
- BGŻ BNP Paribas - 50 zł,
- Bank Pocztowy - 15 zł,
- Credit Agricole - 15 zł,
- Alior Bank - 40 zł,
- Bank Millennium - 25 zł,
- Raiffeisen Polbank - 30 zł,
- Citi Handlowy - 30 zł,
- Bank Pekao - 30 zł,
- ING Bank Śląski - 60 zł,
- Bank BPH - 60 zł.  

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~mariola66

super dzieki wielkie!!!!   Odpowiedź