Consumer finance – co to jest?

Consumer finance – co to jest?

author
Halszka Gronek
16 lipca 2019

Rynek consumer finance stanowi dziś bodaj kluczowy człon całego sektora finansowego i bankowego polskiej gospodarki. By odpowiednio zarządzać potrzebami konsumenckimi, branża consumer finance kładzie nacisk na trwałą współpracę z klientem, wspomagając się przy typ osiągnięciami innych sektorów – prawnego, informatycznego, analitycznego, a nawet socjologicznego.

Spis treści

1. Co to jest consumer finance?
2. Najważniejsze założenia consumer finance.
3. Consumer finance w Polsce.
4. Oferta consumer finance.
5. Podsumowanie.

Co to jest consumer finance?

Według oficjalnych kompendiów wiedzy z zakresu ekonomii „consumer finance” definiuje się jako „spektrum instrumentów finansowych dostępnych klientom indywidualnym, służących finansowaniu ich potrzeb”. Eksperci tłumaczą, iż produkty typu consumer finance to instrumenty typowe dla bankowości detalicznej: kredyty gotówkowe, konsumpcyjne i ratalne oraz różnego rodzaju pożyczki. Z tego względu „bankowości detaliczna” jest obecnie pojęciem ściśle zbliżonym zakresowo do omawianego „consumer finance”. 

Angielski termin „consumer finance” w przetłumaczeniu na język polski oznacza „finanse konsumenckie”. To z kolei ściśle koresponduje z definicją kredytu konsumenckiego, która zdefiniowana została w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku:

§

PODSTAWA PRAWNA

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

1) umowę pożyczki;
2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
5) umowę o kredyt odnawialny.


Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.)

Oferta i sektory branży

Nie da się ukryć, iż oferta produktowa rynku consumer finance w Polsce opiera się przede wszystkim na kredytach konsumenckich, czyli kredytach udzielanych osobom fizycznym na cele prywatne, a także kartach kredytowych i kredytach mieszkaniowych. W Polsce mamy do czynienia z trzema sektorami consumer finance. Pierwszy z nich, największy, to sektor bankowy. Pozostałe dwa, stanowiące relatywnie mniejszy rynek cosumer finance, to sektor spółdzielczy (SKOK-i) oraz prywatny (instytucje pożyczkowe). 

"

Praktycznie każdego dnia korzystamy z usług tej branży, w szczególności z takich produktów, jak karta kredytowa czy pożyczka gotówkowa. Consumer finance poprawia naszą sytuację materialną. Zyskujemy dostęp do wielu dóbr, na które bez tego rodzaju usług musielibyśmy w dłuższej perspektywie oszczędzać. Reasumując, consumer finance to finansowa odpowiedź na potrzeby naszego życia codziennego.

– wyjaśnia Piotr Witkowski, Zarządzający Współpracą z Kluczowymi Klientami w Sygma Banku.

Najważniejsze założenia consumer finance

Rynek consumer finance w Polsce, a więc de facto rynek bankowości detalicznej (konsumenckiej), opiera się na współpracy z klientem i realizacji jego indywidualnych planów finansowych. Z tego względu właśnie sednem rynku consumer finance jest oparty na zaufaniu kontakt z klientem leżący w gestii doradców ds. Klienta, czy też węziej, w gestii doradców kredytowych. 

Warto jednak zaznaczyć, iż budowanie relacji z klientem to tylko jedno z wielu wyzwań, jakie czekają na działaczy branży consumer finance. Działacze, którym zależy na jak najwyższym standardzie oferowanych usług, muszą stale gonić globalne trendy, które kształtują ogólny sektor finansowy od wielu lat. Mowa między innymi o aktywnym działaniu w obszarze social media czy angażu w tak zwaną ekonomię współdzielenia.

"

Pracownik consumer finance w obszarze obsługi klienta to nie sprzedawca, a doradca, świadomy mechanizmów rynkowych. Tylko w ten sposób można stworzyć solidne i oparte na zaufaniu relacje z klientem. Jedną z wartości, na którą stawia nasza branża, jest lojalność i wsparcie w rozwoju całego społeczeństwa, aby w przyszłości dostarczać mu coraz bardziej wyrafinowanych produktów, spełniających jego oczekiwania.

– tłumaczy cytowany już wyżej Piotr Witkowski, Head of Key Accounts w Sygma Bank Polska i niezaprzeczalny ekspert branży consumer finance.

Oczywiście praca w consumer finance wiąże się z szeroko zakrojonym outsourcingiem. Wynika to przede wszystkim z rynkowego zapotrzebowania na kompleksową obsługę kliencką. W tym znaczeniu podmioty finansowe i bankowe zatrudniają prawników (do konstruowania przejrzystych umów), programistów (do tworzenia i obsługi systemów pomagających wyliczać ryzyko finansowe), a także analityków (do przeprowadzania niezbędnych badań rynkowych na grupach konsumenckich.

Consumer finance w Polsce

Eksperci rynkowi przyznają, iż w ciągu kilku ostatnich lat branża consumer finance znacząco ewoluowała i nabrała tempa. Dzięki pomocy doradców w zakresie przygotowania się do oceny zdolności i wiarygodności konsumenckiej, znacząco poprawiła się jakość portfela kredytowego (udzielono więcej kredytów). Co równie istotne, wzrosła także średnia kwota udzielonego kredytu – a więc Polaków stać na nie, a co więcej potrafią to udowodnić przed kredytodawca. 

Oczywiście początki branży w Polsce nie było różowe. Kryzys finansowy, z którego Polsce udało się wykroczyć dopiero kilka lat temu, widocznie osłabił start rynku consumer finance. Na stagnację wpłynęło wiele czynników koniunkturalnych, między innymi rosnące bezrobocie czy przejęcie przez banki konserwatywnej polityki kredytowej. Na szczęście obecna sytuacja branży consumer finance przedstawia się jednakże całkowicie inaczej – dziś zalicza się ją do najdynamiczniej rozwijających się sektorów finansowych.

"

Rynek tego rodzaju usług w Polsce odrodził się po niełatwym okresie wywołanym kryzysem w 2008 roku. Dziś klienci coraz chętniej i z większym przekonaniem sięgają po rozwiązania, które oferuje im nasza branża. Consumer finance łączy ze sobą dwa światy: klienta oraz produktów, dlatego kondycja naszej branży zależy również od całego rynku retail, czyli branży sprzedawców, dystrybutorów i producentów.

– wyjaśnia Piotr Witkowski w wywiadzie dla serwisu Kariera w Finansach. 

Oferta consumer finance

Oferta consumer finance to przede wszystkim instrumenty typowe dla bankowości detalicznej: kredyty gotówkowe, konsumpcyjne i ratalne oraz różnego rodzaju pożyczki. Dostępne są one przede wszystkim w bankach komercyjnych, lecz także w podmiotach spółdzielczych (banki spółdzielcze, SKOK-i) oraz w prywatnych firmach pożyczkowych.

Usługi oferowane przez bankowość detaliczną – sektor, który przez wielu znawców utożsamiany jest z rynkiem consumer finance – obejmują zarówno produkty finansowe dostosowane do potrzeb klientów, jak i kompleksową obsługę dotyczącą prowadzenia rozliczeń finansowych.

Mowa tu przede wszystkim o prowadzeniu rachunków osobistych, bieżących oraz oszczędnościowych. W obrębie consumer finance mieszczą się także produkty inwestycyjne, takie jak lokaty, wspomniane wyżej konta oszczędnościowe i wiele więcej.

Lwią część consumer finance stanowią kredyty konsumenckie, do których w świetle obowiązującego prawa i praktyki bankowej zalicza się pożyczki gotówkowe i ratalne, kredyty gotówkowe, (konsumpcyjne), karty kredytowe i debetowe, limity na kontach oraz kredyty zaciągane na konkretne cele (np. mieszkaniowe lub samochodowe).

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja kredytu konsolidacyjnego w Banku BPH
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
24 sierpnia 2013

Promocja kredytu konsolidacyjnego w Banku BPH

Co Polacy myślą o aferze Amber Gold ?
Blog
author
Aneta Jankowska
30 kwietnia 2018

Co Polacy myślą o aferze Amber Gold ?

Idea Bank w Elblągu
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 stycznia 2019

Idea Bank w Elblągu

Alior Bank w Nysie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
17 czerwca 2019

Alior Bank w Nysie

PKO BP w Poniatowej
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 sierpnia 2019

PKO BP w Poniatowej

Listonosze z nowymi tabletami
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
13 stycznia 2020

Listonosze z nowymi tabletami

Porównaj