Santander Bank Polska poinformował w komunikacie prasowym, że w pierwszym półroczu 2020 roku instytucja wypracowała zysk netto na poziomie 476 000 000 złotych. Jest to wynik o 49,1% niższy niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 30.07.2020
Udostępnij:

Tylko w drugim kwartale 2020 roku Santander Bank Polska odnotował wynik na poziomie 304 900 000 złotych, względem 596 500 000 złotych w roku poprzednim. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 295 000 000 złotych. Jedenaście biur maklerskich oczekiwało zysku za drugi kwartał w granicach od 240 000 000 złotych do 379 000 000 złotych.

Wyniki Santander Bank Polska

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy instytucji w pierwszym półroczu uplasował się na poziomie przekraczającym 3 100 000 000 złotych, co oznacza wynik o 4,3% wyższy niż w roku ubiegłym.

Opłaty i prowizje

Z tytułu prowizji bank odnotował wynik wynoszący nieco ponad 1 000 000 000 złotych, co oznacza wynik o 1,2% wyższy niż w roku ubiegłym.

Koszty operacyjne

Santander poinformował, że w pierwszym półroczu bieżącego koszty operacyjne wyniosły 2 200 000 000 złotych, co oznacza wynik o 1% wyższy niż w roku ubiegłym.

Odpisy

Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych w pierwszym półroczu wyniosły 947 200 000 złotych, wobec 619 200 000 złotych w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Dochody ogółem

Dochody ogółem w pierwszym półroczu wyniosły 4 300 000 000 złotych, co oznacza niezmieniony względem roku ubiegłego wynik, co oznacza spadek o 6% względem roku poprzedniego.

Bankowość detaliczna w pierwszym półroczu:

Konta osobiste w złotówkach: 3 880 000 (5% więcej rok do roku)
Posiadacze Kont Jakie Chcę: 2 010 000 (38% więcej rok do roku)
Liczba Klientów digital: 2 640 000 (w tym Klientów mobilnych: 1 700 000)
Liczba oddziałów w Nowym Modelu Dystrybucji: 71 – zmodernizowano łącznie 116 placówek.

Wszelkie szczegółowe wyniki Santander Bank Polska za pierwsze półrocze 2020 roku można znaleźć tutaj.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska jest bankiem uniwersalnym z siedzibą zlokalizowaną w Warszawie. Obecnie jest drugim największym bankiem w Polsce pod względem aktywów i liczby posiadanych placówek. Pod koniec 2018 roku aktywa SBP wynosiły ponad 206 000 000 000 złotych. Bank obsługiwał aż 611 placówek, w których pracowało 611 pracowników. Prezesem instytucji jest Michał Gajewski.

Santander Bank Polska przejął działalność Banku Zachodniego WBK. Ten powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym w 2001 roku. Od 2011 roku należał do hiszpańskiej grupy Santander.

W listopadzie 2018 roku SBP przejął również wydzieloną część Deutsche Bank Polska. W związku z tym Santander Bank Polska zyskał blisko 400 000 nowych Klientów detalicznych, private banking oraz biznesowych.


źródło: https://media.santander.pl/pr/546667/wyniki-grupy-santander-bank-polska-w-i-polroczu-2020-r

Komentarze