Czy komornik może zająć telefon komórkowy?

Czy komornik może zająć telefon komórkowy?

author
Dominika Byczek
05 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Komornicy w ramach egzekucji komorniczej mają prawo do zajęcia różnego rodzaju mienia, w tym samochodów, nieruchomości czy rachunków bankowych. Jednak czy komornik ma prawo zająć także telefon komórkowy dłużnika? To pytanie budzi wiele kontrowersji i wątpliwości, zwłaszcza że w dzisiejszych czasach telefon stał się nieodłącznym elementem naszego życia, a w niektórych przypadkach stanowi jedyną możliwość kontaktu z rodziną i pracą. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii, czy komornik może zająć telefon komórkowy dłużnika i jakie są w tej kwestii prawa i obowiązki obu stron.

Spis treści:

 1. Czy komornik ma prawo zająć Twój telefon komórkowy?
 2. Czy komornik może zająć telefon służbowy?
 3. Czy komornik może zająć telefon jako narzędzie pracy?
 4. Czy komornik może zająć telefon lub tablet do nauki?
 5. Czy komornik może zająć telefon na abonament?
 6. Czy wartość telefonu komórkowego ma znaczenie przy zajęciu?
Zwiń spis treści

Czy komornik ma prawo zająć Twój telefon komórkowy?

nasza odpowiedź: TAK

Niestety komornik może zająć telefon komórkowy dłużnika. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel ma prawo do egzekucji z mienia dłużnika, w tym także z telefonu komórkowego. Może zadziać się to jednak jedynie w sytuacji, kiedy zajęcie telefonu jest ewidentnie konieczne do zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Warto wiedzieć, że w przypadku telefonu komórkowego, egzekucja może dotyczyć jedynie samego urządzenia, a nie zawartości jego pamięci.

W praktyce oznacza to, że komornik może zająć telefon, ale nie może wglądać w jego zawartość, w tym w wiadomości tekstowe, kontakty czy pliki przechowywane na urządzeniu (nawet jeżeli w telefonie zainstalowane są drogie programy). Co ważne – komornik może zająć tylko telefon komórkowy będący własnością dłużnika, czyli osoby zadłużonej, wobec której prowadzona jest egzekucja komornicza. Komornik nie ma prawa zająć telefonu osoby trzeciej, chyba że własność telefonu nie zmienia faktu, że na co dzień jest on we władaniu dłużnika. Dowiedz się także, ile komornik może zająć z pensji.

Sprawdź także:

Pożyczki z komornikiem – wysoka przyznawalność

Kredyt dla zadłużonych – nawet na 200 000 zł

Kiedy komornik nie może zająć telefonu komórkowego?

W niektórych sytuacjach telefon może być objęty tzw. klauzulą wyłączenia, co oznacza, że komornik nie będzie miał prawa do jego zajęcia. Klauzulę wyłączenia można zawrzeć w tzw. wniosku o wydanie nakazu zapłaty lub później w trakcie postępowania egzekucyjnego. Wówczas telefon staje się chroniony przed zajęciem przez komornika, a wierzyciel musi szukać innych źródeł, z których mógłby odzyskać swoje należności. Warto również zaznaczyć, że egzekucja z telefonu może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy niezbędna jest ona do zaspokojenia wierzyciela.

W przypadku, gdy telefon jest jedynym narzędziem osobistej pracy zarobkowej dłużnika lub jego jedynym sposobem na kontakt z rodziną, komornik może podjąć decyzję o wyłączeniu go z egzekucji. Telefon komórkowy rozumiany jest wtedy jako przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników. Sprawdź także nasz poradnik, w którym wskazujemy dokładnie, co może zająć komornik sądowy.

Czy komornik może zająć telefon służbowy?

nasza odpowiedź: TAK (ale pracodawca może go odzyskać)

Gdy telefon komórkowy nie należy do dłużnika, sytuacja teoretycznie staje się bardziej skomplikowana. Telefony służbowe często używane są przez dłużników także w sytuacjach prywatnych i są przez nich zabierane do domu. Nietrudno więc wyobrazić sobie sytuację, że telefon komórkowy będący w domu dłużnika zostanie zajęty w ramach standardowych czynności komornika. Czy komornik może dokonać takiego zajęcia, nawet jeżeli od razu w trakcie egzekucji komorniczej dłużnik wskaże, że telefon komórkowy nie należy do niego, a do pracodawcy?

Niestety tak, komornik w trakcie egzekucji może zająć każdy przedmiot znajdujący się w mieszkaniu osoby zadłużonej. Warto jednak wskazać, że samo zajęcie przedmiotu nie oznacza, że zostanie on fizycznie odebrany i zlicytowany. Pracodawca, którego telefon został zajęty, może skontaktować się z komornikiem i zażądać zwolnienia przedmiotu spod egzekucji. Pracodawca ma na to miesiąc od momentu dowiedzenia się o zajęciu przedmiotu – taki termin zapisany jest w kodeksie postępowania cywilnego.

Czy komornik może zająć telefon jako narzędzie pracy?

nasza odpowiedź: TAK (ale nie, jeżeli jest to jedyne narzędzie pracy)

W większości przypadków telefon komórkowy będący jednym z narzędzi pracy będzie mógł być przedmiotem zajęcia komorniczego. Bardzo często telefon nie jest bowiem uznawany za narzędzie niezbędne do wykonywania pracy, a jedynie jako narzędzie pośredniczące w niej, np.: w celu komunikacji z pracodawcą lub Klientem. Dopóki jednak praca nie jest wykonywana bezpośrednio w telefonie komórkowym, komornik sądowy ma prawo zająć telefon na wniosek wierzyciela.

Komu komornik nie zajmie telefonu jako narzędzia pracy?

Telefon komórkowy będący jedynym podstawowym narzędziem pracy danej osoby zadłużonej nie będzie zajęty przez komornika. Niewiele zawodów może jednak klasyfikować się do grupy chronionej przed zajęciem telefonu na poczet licytacji komorniczej. Tak naprawdę telefony jako przedmioty niezbędne do wykonywania pracy uznawane są głównie w przypadku:

 • konsultantów infolinii,
 • influencerów pracujących w mediach społecznościowych,
 • programistów – testerów (testujących oprogramowania na różnych rodzajach sprzętów elektronicznych),
 • grafików (projektujących treści dostosowane także do smartfona).

Czy komornik może zająć telefon lub tablet do nauki?

nasza odpowiedź: TAK (choć sprzęty niewiele warte raczej nie będą zajęte)

Przedmioty służące do nauki są odgórnie zwolnione z zajęcia komorniczego. Czy oznacza to jednak, że telefon komórkowy i tablet za kilka tysięcy złotych będą bezpieczne od zajęcia komorniczego, bo my lub nasze dziecko korzystają z tego sprzętu do nauki? Niekoniecznie. Komornik w tej kwestii ma dowolność interpretacji sytuacji i może również orzec, że aż tak drogi sprzęt elektroniczny nie jest niezbędny do pozyskiwania wiedzy, ponieważ można pozyskać ją również w sposób tradycyjny – z książek czy podręczników. Komornik zazwyczaj odstępuje jednak od zajęcia telefonu i tabletu do nauki, jeżeli potencjalna korzyść z ich licytacji komorniczej byłaby mniejsza niż potencjalna wartość zdobytej wiedzy (mówimy tutaj o naprawdę podstawowych sprzętach – w granicach kilkuset złotych).

Czy komornik może zająć telefon na abonament?

nasza odpowiedź: NIE

Sytuacja z telefonami branymi w ramach abonamentu jest prawnie dość skomplikowana. W umowach abonamentowych wskazane jest bowiem zazwyczaj, że tak naprawdę telefon komórkowy nie jest własnością dłużnika, dopóki wszystkie raty za smartfona nie zostaną spłacone. Dla komornika to jasny znak, że takiego telefonu zająć nie może. Trudno bowiem, by dysponował własnością sieci operatora komórkowego.

Musimy być jednak gotowi na to, by sytuację prawną telefonu udowodnić. Zazwyczaj komornik oczekuje przedstawienia dowodu zakupu smartfona oraz umowy, która wiąże nas z operatorem sieci. Jeżeli nie będziemy w stanie tego udowodnić (np.: w pośpiechu i stresie nie będziemy mogli znaleźć umowy), rzeczywiście może dojść do zajęcia, bo komornik nie ma obowiązku ufać nam na słowo. Mimo tego jednak – jeżeli zgłosimy fakt zajęcia smartfona do operatora, u którego ten telefon spłacamy – operator w ciągu 30 dni od zajęcia będzie mógł złożyć wniosek o wyłączenie tego przedmiotu z zajęcia komorniczego. Wtedy telefon odzyskamy.

Czy wartość telefonu komórkowego ma znaczenie przy zajęciu?

nasza odpowiedź: TAK

W tych czasach wartość telefonu komórkowego ma ogromne znaczenie. Działania komornika dążą zawsze do zaspokojenia potrzeb wierzycieli – chodzi tu oczywiście o zwrócenie im pożyczonych przez nas kiedyś pieniędzy. Komornik zajmuje przedmioty i wystawia je na licytację komorniczą, a zebrane środki wpłaca na poczet naszego długu – i tak do skutku, aż dług spłacimy.

Komornik zazwyczaj chce zamknąć każdą sprawę jak najszybciej, więc od razu ustala, jakimi wartościowymi rzeczami dysponuje dłużnik. Obecnie ceny smartfonów są tak wysokie, że często telefon komórkowy to jedna z najcenniejszych rzeczy będących w posiadaniu dłużnika. Warto też zwrócić uwagę, że bardzo często smartfon kosztuje nawet więcej niż używany samochód, szczególnie jeżeli mówimy o flagowych smartfonach.

Jest jeszcze jeden duży atut wynikający z zajęcia telefonu komórkowego na poczet długu i późniejszej licytacji komorniczej. Telefon, szczególnie dobry, będzie komornikowi bardzo łatwo zlicytować. Oferty cenowe na licytacjach komorniczych są zazwyczaj niskie – właśnie po to, by przedmioty mogły zostać sprzedane szybko. Jeżeli zatem zastanawiamy się, co może zabrać komornik na poczet długu, to właściwie pierwszą naszą myślą powinien być wartościowy telefon komórkowy. O wartościowym telefonie komórkowym możemy mówić wtedy, kiedy jego wartość przekracza 1000 zł.

Telefon komórkowy a egzekucja komornicza – jak się zabezpieczyć?

Wszelkie sposoby na to, jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą, która wynika z przepisów prawa, będą bezskuteczne, a dodatkowo mogą narazić nas na problemy. Lepiej skorzystać ze sprawdzonych sposobów na to, jak pozbyć się komornika lub po prostu jak wyjść z długów, a nie na to, jak uniknąć egzekucji komorniczej z telefonu komórkowego. Musimy zaakceptować fakt, że komornik może zająć telefon komórkowy i nie jesteśmy w stanie z tym dyskutować. Jeżeli komornik zajmie telefon należący do naszego pracodawcy, to w tym przypadku pracodawca będzie mógł go odzyskać – my sami jednak nic w tej kwestii nie wskóramy. Na mocy prawa komornik może zająć telefon – z wyłączeniem sytuacji, w której jest on kupiony na abonament i nie został w całości spłacony.

Podsumowanie

 1. Komornik w większości przypadków może zająć telefon komórkowy dłużnika – robiąc spis majątku dłużnika, zazwyczaj wpisuje telefon na jednej z pozycji.
 2. Telefon niekoniecznie musi stanowić własność dłużnika, by komornik go zajął – wystarczy, że telefon ten dłużnik będzie miał przy sobie lub w swoim domu. Może więc zająć rzeczy nienależące do dłużnika. Osoba trzecia, której telefon zostanie zajęty w domu dłużnika, może jednak zgłosić się potem do komornika z wnioskiem o wyłączenie tego telefonu z egzekucji komorniczej.
 3. Komornik nie może dokonać zajęcia ruchomości w postaci telefonu komórkowego, jeżeli jest on wzięty na abonament u operatora sieci komórkowej i nie został jeszcze spłacony. Jeżeli taki telefon zostanie zajęty, operator – po złożeniu odpowiedniego wniosku – odzyska telefon bez żadnego problemu.
 4. Wartość telefonu komórkowego ma duże znaczenie w przypadku egzekucji komorniczej – im więcej warty jest telefon, tym większe jest ryzyko, że komornik będzie chciał zająć go na poczet spłaty długu danej osoby.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Axel
Axel
2023-05-18 17:08:19

Iphona tez zabierze ? Gdy telefon znika blokuje go jako skradziony i co z nim zrobi ?

Podobne artykuły

Jak otrzymać wyciąg z konta w Getin Bank?

Zastanawiasz się, jak uzyskać wyciąg z konta w Getin Banku? Sprawdź nasz poradnik, w którym krok po kroku pokazujemy, jak to zrobić. Historię rachunku bankowego w Getin Banku otrzymamy w całości przez Internet, bez wizyty w placówce banku i za darmo.

author
Dominika Byczek
17 marca 2024
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: “250 zł premii” w mBanku

w mBanku trwa promocja, w której w zamian za złożenie wniosku o konto i spełnienie prostych warunków nowi Klienci mogą zgarnąć 250 złotych. Promocja trwa do końca września 2021 roku. Sprawdź szczegóły.

author
Patryk Byczek
11 marca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Lubiczu

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Lubiczu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
25 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Szybkie pożyczki Koło

Sprawdź nasz ranking, jeśli chcesz wiedzieć, która pożyczka w Kole jest najlepsza. Pożyczyć można nawet 200 000 zł, a czas spłaty rozłożyć na 10 lat. Pieniądze otrzymamy błyskawicznie.

author
Aleksandra Gościnna
12 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Pożyczki Słupsk

Czy poszukujesz najkorzystniejszej pożyczki w Olsztynie? Zapoznaj się z rankingiem z najlepszymi ofertami pożyczek online przez Internet. Maksymalna kwota, którą możemy otrzymać, wynosi nawet 200 000 zł, a okres spłaty obejmuje do 10 lat. Środki są dostępne od ręki.

author
Patryk Byczek
27 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Lombardy w Nowym Sączu

W Nowym Sączu mamy możliwość skorzystania z oferty kilku lombardów. W tym artykule znajdziesz informacje o ich godzinach otwarcia oraz danych kontaktowych.

author
Patryk Byczek
07 grudnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj