Ze statystyk wynika, że w naszym kraju z roku na rok jest coraz więcej mężczyzn, którzy decydują się na wykorzystywanie dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku na tego typu urlop poszło ponad 61 400 mężczyzn, podczas gdy w całym roku poprzednim było to nieco ponad 199 800 mężczyzn. DNB Bank Polska jest jedną z niewielu firm, które prowadziły rozwiązania wspierające oboje rodziców w sprawowaniu opieki nad dzieckiem w jego pierwszych miesiącach życia, łącząc to z pracą zawodową.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 14.09.2020
Udostępnij:

W rzeczywistości oznacza to, że mężczyźni również mogą skorzystać z dwudziestotygodniowego, pełnopłatnego urlopy rodzicielskiego. Na chwilę obecną tak długi i pełnopłatny urlop przysługuje wyłącznie kobietom. Dodatkowo rodzice, aż do ukończenia przez dziecko pełnoletności, mogą skracać czas pracy o dwie godziny, zachowując przy ty prawo do wynagrodzenia. Mężczyźni w naszym kraju mogą skorzystać z wielu przysługujących im uprawnień po narodzinach dziecka. Ojcowie mogą skorzystać z urlopu:

– macierzyńskiego,
– ojcowskiego,
– rodzicielskiego.

Obecnie w Polsce około 1% ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. W zeszłym roku z możliwości skorzystało około 4200 mężczyzn.

Rodzaje urlopów

W Polsce wyłączam prawem ojca po narodzinach dziecka jest urlop ojcowski, który trwa dwa tygodnie i należy go wykorzystać do chwili, w której dziecko skończy dwa lata. Urlop macierzyński rodzice mogą podzielić między sobą, lecz są pewne warunki. Chodzi o to, że matka musi wykorzystać przynajmniej 14 tygodni takiego urlopu, co oznacza, że dla ojca pozostaje jedynie 6 tygodni urlopu. Urlop rodzicielskie również może zostać podzielony między rodziców, jednakże w żadnym z przykładów mężczyzna nie uzyska 20 tygodni pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

To właśnie dlatego DNB Bank Polska wprowadził do oferty dodatek uzupełniający dla mężczyzn, który pozwala ojcom sprawującym opiekę nad swoimi dziećmi na otrzymywanie zasiłku w wysokości 100% wynagrodzenia przez pełnych dwadzieścia tygodni. Dodatkowo DNB Bank Polska oferuje rodzicom dziecka w wieku do dwóch lat możliwość skorzystania ze skróconego czasu pracy. Rodzice w tym czasie zachowują oczywiście prawo do pełnego wynagrodzenia. W przypadku dziecka :

– do osiemnastego miesiąca życia są to dwie godziny dziennie,
– między osiemnastym a dwudziestym czwartym miesiącem życia jest to godzina dziennie.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest obecność rodziców – zarówno matki jak i ojca w życiu dziecka, szczególnie na wczesnym etapie jego rozwoju. Dlatego wspieramy rodziców zachęcając mężczyzn do aktywnego udziału w opiece nad dzieckiem i ułatwiając kobietom powrót do pracy. Pracownikom, którzy po urodzeniu dziecka wracają do pracy umożliwiamy pogodzenie obowiązków zawodowych z domowymi tak, aby mogli więcej czasu spędzać w domu z rodziną i jednocześnie czerpać satysfakcję z pracy zawodowej.

– mówi Jolanta Szyller-Wójcik, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi z DNB Bank Polska.

DNB Bank Polska SA

DNB Bank Polska działa na polskim rynku finansowym od 2002 roku. Właścicielem instytucji jest największa finansowa grupa norweska – Grupa DNB. Grupa DNB prowadzi działalność w 19 innych państwach – między innymi w finansowych centrach świata: Londynie, Singapurze, czy Nowym Jorku. Akcje Grupy DNB są notowane na giełdzie w Oslo. DNB Bank Polska jest specjalistycznym bankiem korporacyjnym, który kieruje swoją ofertę do sektora publicznego i dużych przedsiębiorstw. Instytucja skupią swoją uwagę głównie na sektorach: energetycznych, technologicznych, komunikacyjnych oraz motoryzacyjnych.


źródło: https://www.dnb.pl/pl/o-banku/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/art95,dnb-bank-polska-aktywnie-wspiera-pracujacych-rodzicow.html

Komentarze