Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że przeznaczy 74,8% zysku netto za rok 2020, czyli 842 500 000 złotych, na dywidendę. Z wyliczeń wynika, że taka kwota równa się 3,21 zł na jedną akcję. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 20.07.2021
Udostępnij:

Przedstawiony wyżej podział wypracowanego w zeszłym roku zysku jest konsekwencją wcześniejszej, warunkowej decyzji podjętej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy banku oraz indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Jesteśmy bankiem o wysokim wskaźniku dywidendowym. Wyjątkowo nie wypłaciliśmy dywidendy za 2019 rok ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią. Dziś, wracamy do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. A nasza silna pozycja kapitałowa pozwoliła nam założyć w naszej strategii do 2024 roku wypłaty na poziomie 50-75 proc. zysku, w każdym roku jej obowiązywania. Przy tym oferujemy również inwestorom ekspozycję na dynamiczny wzrost biznesu. 

– mówił cytowany w komunikacie Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Dywidenda Pekao

Opierając się na współczynnikach kapitałowych oraz na treści sektorowego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego oraz jej zalecenia indywidualnego, Bank Pekao spełnia kryteria do wypłaty nawet 100% dywidendy za ubiegły rok. Z kolei uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewidywała przeznaczenie z tytułu dywidendy 74,8% zysku netto wypracowanego właśnie w roku ubiegłym. Dzień dywidendy ustanowiono na 10 września 2021 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 29 września 2021 roku. Środki w wysokości 283 900 000 złotych trafią na kapitał rezerwowy.


Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/681973/bank-pekao-s-a-wyplaci-75-dywidendy-za-2020-rok

Komentarze