Jak polskie firmy zapatrują się na ideę ekologicznego biznesu? Ile przedsiębiorstw wdrożyło już prośrodowiskowe rozwiązania? Co jest barierą powstrzymującą firmy przez „zielonymi” inwestycjami? I w końcu jakie są perspektywy dla ekologii w Polskim biznesie? – na te i na wiele innych pytań odpowiedź znajdziemy w najnowszym raporcie BOŚ Banku.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 07.12.2019
Udostępnij:

Jak polskie przedsiębiorstwa realizują założenia ekologicznego biznesu? Odpowiedź znajdziemy w najnowszym raporcie Banku Ochrony Środowiska zatytułowanym „Ekologia w biznesie, czyli działania i plany przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska”. W opracowaniu zawarto odpowiedzi na pytania, jakie rozwiązania z zakresu ochrony środowiska cieszyły się w ostatnich latach zainteresowaniem firm sektora MŚP oraz jakie działania proekologiczne zarządzający tego typu firmami planują podjąć w najbliższym czasie.

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z badania BOŚ Banku jest fakt, że przedsiębiorstwa polskie doceniają rolę rozwiązań. Proekologicznych. Aż 70% z nich w ostatnich trzech latach zainwestowało w tego typu rozwiązania. Wśród najpopularniejszych inwestycji znalazły się te przekładające się na znaczny spadek zużycia energii: wymiana oświetlenia na energooszczędne (46% wskazań) oraz termomodernizacja budynku (22%). Co więcej, aż 13% firm zamierza w perspektywie kolejnych lat zainwestować w fotowoltaikę, a 7% w termomodernizację. 

Programy wsparcia dla ekologicznego biznesu

Jak wynika z raportu pt. „Ekologia w biznesie…”, polscy przedsiębiorcy wykazują niską znajomość programów wsparcia umożliwiających realizację inwestycji z zakresu polityki proekologicznej. Aż 87% z nich nie wie, z jakich dotacji lub finansowania może skorzystać (takie informacje posiada jedynie 13% przedsiębiorców). Natomiast wśród osób, które zadeklarowały znajomość programów wsparcia, ponad połowa badanych (51%) nie potrafiła wymienić konkretnych instytucji, do których mogą udać się przedsiębiorcy. 

Najwięcej zdeklarowanych, bo dokładnie jedna czwarta z nich, wskazało na znajomość inicjatyw Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdecydowanie mniej (13%) – na programy Banku Gospodarstwa Krajowego. Tylko 5% ankietowanych firm przyznało, że zna programy oferowane przez Bank Ochrony Środowiska, a 6% respondentów – inne źródła wsparcia, w tym te oferowane przez komercyjne instytucje finansowe. 

Trudno zarzucać polskim przedsiębiorcom brak poczucia społecznej odpowiedzialność biznesu, skoro nie dotarła do nich wieść o licznych programach wspierających realizację biznesowych działań z zakresu poprawy stanu środowiska. Niemniej jednak ci, którzy posiedli choć niewielką część informacji, coraz chętniej wychodzą naprzeciw społecznym oczekiwaniom. W tym celu rezygnują oni plastiku, segregują odpady i informują, jak wdrożone procedury pozwalają redukować emisję dwutlenku węgla.

Jakie są perspektywy rozwoju ekobiznesu?

W ramach badania przeprowadzonego przez ekspertów BOŚ Banku zapytano przedstawicieli małych i średnich firm o ich proekologiczne plany inwestycyjne na najbliższe trzy lata. Dobrym wnioskiem jest fakt, że aż 40% z nich planuje wdrożyć tego typu działania. Około 14% nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale już prawie połowa (46%) firm z sektora MŚP zadeklarowało brak takich zamiarów. 

Wśród przedsiębiorców zdeterminowanych na zmianę największym zainteresowaniem cieszą się systemy fotowoltaiczne (13% wszystkich odpowiedzi) i termomodernizacja (7%). W dalszej kolejności przedstawiciele biznesu planują wymianę oświetlenia (5%), działania zmierzające do ograniczenia zużycia surowców lub materiałów (5%) czy wymianę taboru czyli floty samochodowej (3%). 

Co ciekawe, chęć wdrażania proekologicznych zmian ma 40% przedsiębiorców z sektora MŚP, ale już 53% z nich wie, że przeznaczy na tego typu inwestycje środki specjalnie wyodrębnione z budżetu. Dla 22% będą to kwoty „niewielkie”, czyli do 40 tysięcy złotych. 17% firm przeznaczy fundusze rzędu 40-150 tysięcy zł. Co czternasty chce zainwestować od 150 do 300 tysięcy złotych, a około 7% – więcej niż 300 tysięcy złotych.

Największą barierą dla przedsiębiorstw rozważających wdrożenie inwestycji proekologicznych jest dziś brak wolnych środków finansowych – tak odpowiedziało blisko czterech na dziesięciu badanych (39%). Inne utrudnienia wymienione przez respondentów to przede wszystkim: brak praw własności do lokalu oraz nieopłacalność inwestycji (odpowiednio po 10%), przekonanie, że posiadany biznes jest zbyt mały na realizację postaw proekologicznych (6%), a także brak miejsca na ekologię w prowadzonej działalności (2%).


Źródła:
https://www.bosbank.pl/files/file_358/Raport_Ekologia-w-biznesie.pdf

Komentarze