Sektor MŚP – jakie firmy?

Sektor MŚP – jakie firmy?

author
Halszka Gronek
13 lutego 2019

Polska gospodarka wiele zawdzięcza jednemu sektorów rynkowych – sektorowi MŚP. Sprawdziliśmy, co kryje się pod tą nazwą, jakie podmioty wchodzą skład owego obszaru rynku i jak polski rząd wspiera istnienie sektora MŚP. 

Spis treści

1. Sektor MŚP – co to jest?
2. Kryteria przynależności do sektora MŚP.
3. Cechy firm sektora MŚP.
4. Sektor MŚP a polityka ekonomiczna państwa.
5. Wsparcie finansowe sektora MŚP.
6. Pomoc pozamaterialna dla sektora MŚP.
7. Podsumowanie.

 

Sektor MŚP – co to jest?

Sektor MŚP to skrótowa nazwa zarówno publicznego, jak i prywatnego sektora rynku, którego podmiotami są mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Termin „sektor MŚP” stosowany jest nie tylko w Polsce. W swych zagranicznych odpowiednikach o sektorze MŚP wielokrotnie mówiła Unia Europejska, a także Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Światowa Organizacja Handlu. 

Do sektora MŚP zalicza się podmioty prowadzące działalność gospodarczą -niezależnie od ich formy prawnej czy sposobu rozliczania się z fiskusem. Mogą to być więc jednoosobowe działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa rodzinne, a nawet niewielkie spółki i konsorcja. Ważne, by biznes przez nie prowadzony był działalnością na małą lub średnią skalę. Co to oznacza?

Podstawowe kryteria odróżniające sektor małych i średnich przedsiębiorstw od sektora dużych podmiotów gospodarczych to: liczba zatrudnionych osób i wartość rocznego obrotu. Co więcej, firmy z sektora MŚP nie mogą silnie i ściśle współpracować ze skarbem państwa. W dalszej części artykułu dokładnie przedstawimy wytyczne konieczne do spełnienia przez podmioty sektora MŚP.

Kryteria przynależności do sektora MŚP

Według obowiązującego rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) podmioty należące do sektora MŚP można podzielić na następujące kategorie:

Warto dodać, iż powyższe kryteria dotyczą jedynie tych podmiotów gospodarczych, jakie nie zostały powiązane z innymi przedsiębiorstwami – zarówno kapitałowo, jak i osobowo.

Jak łatwo zauważyć, każda z podkategorii sektora MŚP charakteryzuje się dwoma inwariantami (cechami koniecznymi do spełnienia). Jeśli dany podmiot gospodarczy przestaje spełniać jedno z nich (przekracza limit pracowników lub limit obrotowy), automatycznie zaczyna przynależeć do „wyższej” kategorii. 

 

Przykładowo:

Firma zatrudnia 3 osoby. W 2018 roku osiągnęła obrót w wysokości 2,3 miliona EURO, przekraczając tym samym jedno z inwariantywnych kryteriów mikroprzesiębiorstwa. Tym samym ową firmę wlicza się w podsektor małych firm (do 50 pracowników i do 10 mln EURO obrotów rocznie).

 

 

  

Cechy firm sektora MŚP

Do podstawowych cech podmiotów sektora MPŚ zalicza się:

1. szybkie reagowanie na warunki i potrzeby rynkowe,

2. tworzenie podaży produktów i usług zindywidualizowanych (lokalnych, niszowych itp), na które zapotrzebowania nie zaspokajają największe światowe korporacje masowe. 

3. generowanie niskich kosztów istnienia na rynku, a także zatrudniania kolejnych pracowników,

4. rzadkie decydowanie się na działalność eksportową i masową,

5. ograniczanie wydatków na marketing (w porównaniu z podmiotami sektora dużych przedsiębiorstw rynkowych),

6. duża zależności od polityki ekonomicznej państwa, zmian podatkowych i nowelizacji przepisów prawnych.

Sektor MŚP a polityka ekonomiczna państwa

Warunkiem odpowiedniego i skutecznego rozwoju firm należących do sektora MŚP jest odpowiednie kształtowanie polityki makroekonomicznej. Działania rządy powinny więc stwarzać warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarki. 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje przede wszystkim szybkie odczuwanie i reagowanie na potrzeby rynku. Dlatego idealnym rynkiem do rozwoju sektora MŚP jest obszar, w którym prowadzono działania ograniczające ryzyko deficytu budżetowego. Dla dobra sektora MŚP rząd podejmuje prób racjonalizacji wydatków budżetowych, obniżenia stopy inflacji i ograniczenia potrzeb pożyczkowych budżetu. 

Dzięki odpowiedniej polityce ekonomicznej państwa możliwe jest także zwiększenie dostępu podmiotów MŚP do źródeł zewnętrznego finansowania. Rząd skutecznie poprawia kondycję sektora małych i średnich firm także poprzez obniżanie stóp podatkowych i wprowadzenie rozsądnych zasad liczenia amortyzacji. Co więcej, wpływ na rozwój MŚP ma również uproszczenie wszelkich procedur biurokratycznych w urzędach.

 

Wsparcie finansowe sektora MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa zwykle budowane są na własnym kapitale (środki wewnętrzne). Do dalszego rozwoju działalności często zmuszone są skorzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów (na przykład Aniołów biznesu lub funduszy unijnych). Wiele firm z sektora MŚP decyduje się także na skorzystanie z produktów bankowych. Najpopularniejszym jest oczywiście kredyt obrotowy. 

Poza instytucjami finansowymi podmioty z sektora MŚP mają możliwość zaciągnięcia kredytu także u administracji rządowej. Służą temu między innymi kredyty preferencyjne (udzielone na korzystniejszych warunkach, niż te proponowane przez banki komercyjne) oraz kredyty podatkowe (zwolnienia z terminowego opłacania podatku na rzecz fiskusa lub ZUS-u).

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą także wspomóc swój rozwój poprzez zaciągnięcie gwarancji kredytowej. Mowa nie tylko o gwarancji bankowej, lecz także o poręczeniu dokonanym z ramienia administracji rządowej. Co więcej, krajowe urzędy często wspierają rozwój MŚP poprzez udzielanie przyśpieszonych amortyzacji (szybszego i zwiększonego dokonywania odpisów amortyzacyjnych).

 

Pomoc pozamaterialna dla sektora MŚP.

Oprócz pomocy stricte materialnej (zarówno ze strony państwa, jak i instytucji finansowych), podmioty sektora MŚP mogą liczyć także na wsparcie merytoryczne i metodologiczne. Do najważniejszych z nich zalicza się:

1. Poradnictwo 

– liczne izby gospodarcze, związki zawodowe, a nawet stowarzyszenia przedsiębiorców oferują podmiotom sektora MŚP profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu; tego typu wsparcie uzupełnia kwalifikacje i wiedzę z zakresu działania krajowego rynku finansowego nie tylko u przedsiębiorców, lecz także i u kandydatów na przedsiębiorców.

2. Organizacja szkoleń 

– administracja rządowa lub samorządowa ma możliwość organizowania lub zlecania zewnętrznym instytucjom organizacji szkoleń dla potencjalnych przedsiębiorców lub „świeżo upieczonych” biznesów; często uczestniczenie w takowych szkoleniach jest warunkiem do skorzystania z rządowej gwarancji kredytowej.

3. Tworzenie parków technologicznych (przedsiębiorczości) 

– budowanie specjalnych stref, zwykle miejskich lub podmiejskich, których nieruchomości i cała infrastruktura powstały z myślą o przedsiębiorcach z sektora MŚP; tego typu miejsca służą przepływowi wiedzy, informacji i technologii pomiędzy poszczególnymi jednostkami sektora MŚP; gwarantują również odpowiednie warunki do tworzenia nowych produktów i usług; w Polsce działa na ten moment kilkadziesiąt parków przedsiębiorczości.

4. Otwieranie inkubatorów przedsiębiorczości 

inkubatory przedsiębiorczości to specjalne, zwykle przyakademickie instytucje, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości i aktywności finansowej użytkowników rynku; niektóre inkubatory polegają głownie na wsparciu merytorycznym przedsiębiorstwa podczas prowadzenia działalności, inne natomiast zapewniają zaplecze lokalowe lub niezbędne porady eksperckie.

 

Rząd stara się dokładać wszelkich starań, by uczynić krajowy rynek jak najkorzystniejszym dla rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP. Nic w tym dziwnego – to właśnie te podmioty cieszą się pozycją filaru polskiej gospodarki prywatnej i zapewniają ogromne wpływy do budżetu państwa. 

Podsumowanie


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_małych_i_średnich_przedsiębiorstw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

lukki
lukki
2019-02-22 14:40:52

dlaczego to jest liczone na podstawie obrotu? hurtownie papierosow nawet te lokalne male mają ogromny obrot ale marze na tyle malą ze zysk prawie zaden z tego... a traca pezywileje malych przedsiebiorstw. dla mnie to jakas luka w przepisach jest

Podobne artykuły

Milion emerytów dorabia do świadczenia
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
31 grudnia 2018

Milion emerytów dorabia do świadczenia

Lombardy w Zielonej Górze
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
08 grudnia 2022

Lombardy w Zielonej Górze

Nowy bank szuka pracowników
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
10 marca 2019

Nowy bank szuka pracowników

KredytOK w Świnoujściu
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
21 stycznia 2017

KredytOK w Świnoujściu

Mapy Google ostrzegą przed kontrolą prędkości?
Aktualności
author
Patryk Byczek
07 listopada 2018

Mapy Google ostrzegą przed kontrolą prędkości?

Bank Spółdzielczy w Platerowie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 września 2019

Bank Spółdzielczy w Platerowie sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj