ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym o wprowadzeniu przez ING Lease możliwości podpisania umowy leasingowej poprzez elektroniczny podpis kwalifikowany.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 29.06.2020
Udostępnij:

Dzięki wprowadzonej możliwości zarówno przedsiębiorcy, jak i właściciele firm mogą skorzystać z oferty leasingu, a także dopełnić wszelkich formalności całkowicie zdalnie – bez konieczności wychodzenia z domu. Możliwości internetowe skracają czas reakcji oraz wspierają Klienta o każdej porze dnia, w każdym miejscu, w którym Klient akurat się znajduje – zarówno w momencie decyzji zakupowej i wyboru finansowania, jak i w zakresie obsługi posprzedażowej. ING Lease przez długi czas pozwala swoim Klientom na złożenie wniosku o leasing oraz obsługę we własnym zakresie w trakcie trwania umowy całkowicie zdalnie. Wykorzystuje się do tego systemy bankowości internetowej ING Banku Śląskiego. Obecnie spółka wprowadza kolejne możliwości, mające na celu ułatwienie załatwiania spraw swoim Klientom.

Zdajemy sobie sprawę, że czas, który przedsiębiorcy i właściciele firm poświęcają na swoje finansowe sprawy jest bardzo cenny. Wprowadzamy automatyzacje, digitalizujemy procesy, tak aby klienci mogli skorzystać z naszej oferty szybko i wygodnie, w wybranym przez siebie momencie. Dzięki temu proces leasingowy jest prawie w 100% online. Prawie, gdyż formalną barierą, o którą od wielu lat rozbija się myślenie o cyfryzacji leasingu jest zapis w kodeksie cywilnym, który podtrzymuje wymóg zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Teraz dzięki dostępnym technologiom oraz wykorzystaniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego możemy pokonać tę barierę i zrobić znaczący krok w kierunku cyfryzacji leasingu.

– mówiła cytowana w komunikacie Ewa Łuniewska, Prezes Zarządu ING Lease (Polska).

Elektroniczny podpis kwalifikowany w ING Lease

Elektroniczny podpis kwalifikowany daje, małym, średnim, dużym firmom oraz korporacjom, możliwość podpisywania dokumentów, w tym również umowę leasingu, całkowicie zdalnie, czyli bez potrzeby spotykania się z doradcą Banku, czy składania fizycznego podpisu w obecności kuriera lub podczas wizyty w oddziale. Patrząc od strony technicznej cały proces jest bardzo prosty. Bank podaje, że wystarczy, że reprezentanci Klienta posiadają swój własny elektroniczny podpis kwalifikowany, dzięki któremu będą mogli podpisać dokumenty leasingowe.

Przygotowaliśmy dedykowane instrukcje dla klienta, w których omówiliśmy krok po kroku cały proces, a także przeszkoliliśmy naszych doradców, którzy również służą wsparciem.

– mówiła cytowana w komunikacie Ewa Łuniewska, Prezes Zarządu ING Lease (Polska).

Klienci, którzy decydują się na korzystanie z nowej możliwości, lecz nie posiadają elektronicznego podpisu kwalifikowanego, mogą skorzystać z innego zdalnego rozwiązania dostępnego w Portalu Klienta ING lub bankowości internetowej ING Business. Rozwiązania spółka udostępniła swoim Klientom już w kwietniu bieżącego roku. Ten sposób uwzględnia podpis tradycyjny oraz wysłanie dokumentów pocztą lub kurierem.

Jeszcze przed umową

Zanim dojdzie do zawarcia umowy, Klient wraz z Doradcą ustalają preferowaną dla wnioskującego formę podpisania dokumentów leasingowych. W sytuacji, gdy jest to pierwszy kontakt z ING, ING Lease zaprasza do udziału w e-Spotkaniu z doradcą ING Lease, wykorzystując do tego, na przykład, programu Skype for Business. W trakcie spotkania Klient może:

– dopytać o ofertę,
– dobrać dogodne warianty i parametry finansowania,
– zadać wszelkie pytania związane z procesem podpisania umowy.

Dzisiaj wiele technologii jest na wyciągnięcie ręki. Rewolucja technologiczna cały czas trwa, a sytuacje jak np. wybuch epidemii COVID-19 jeszcze bardziej napędzają rozwój cyfrowych rozwiązań, narzędzi czy e-usług. W ING Lease na bieżąco śledzimy co dzieje się w wirtualnym świecie i analizujemy, co możemy zrobić, aby dostęp do naszej oferty, a także obsługa posprzedażowa były dla klienta jeszcze prostsze i wygodniejsze.

– mówiła cytowana w komunikacie Ewa Łuniewska, Prezes Zarządu ING Lease (Polska).


ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.


źródło: https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/521660/elektroniczny-podpis-kwalifikowany-w-umowie-leasingu-w-ing

Komentarze