Faktoring odwrotny – co to jest?

Faktoring odwrotny – co to jest?

autor wpisu
Julia Wierciło
07 kwietnia 2023

Faktoring odwrotny to usługa skierowana przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, które dokonują zakupów usług czy towarów. Jest sposobem finansowania i może być alternatywą dla pożyczek lub kredytów. Sprawdźmy na czym polega usługa faktoringu odwrotnego, a także jakie korzyści niesie takie rozwiązanie. Przyjrzyjmy się również związanym z nim kosztom.

Spis treści:

 1. Faktoring odwrotny - co to jest i na czym polega?
 2. Korzyści wynikające z faktoringu odwrotnego
 3. Dla kogo może być faktoring odwrotny?
 4. Faktoring odwrotny - koszty
 5. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Faktoring odwrotny - co to jest i na czym polega?

Faktoring odwrócony to finansowanie faktur zakupowych. Proces polega na opłaceniu zobowiązania wybranej firmy, które posiada ona wobec swoich dostawców. Dzięki factoringowi odwróconemu możemy uregulować pilne wydatki potrzebne do codziennego funkcjonowania naszej firmy. Pozwala on przedsiębiorstwu na zachowanie płynności finansowej, a tym samym na utrzymanie się. Factoring odwrotny może okazać się dobrą alternatywą dla pożyczki czy kredytu dla firm.

Jak factoring odwrotny działa w praktyce?

Pan Zbigniew prowadzi własną firmę. Wie on, że jeśli opłaci zobowiązanie szybciej, uzyska rabat na zamówienie od swojego dostawcy. Chciałby skorzystać z takiej okazji, ale niestety nie posiada on ani środków finansowych, ani zdolności kredytowej. Pan Zbigniew może natomiast skorzystać z opcji faktoringu odwrotnego.

Firma pana Zbigniewa kupuje towar, ale nie opłaca go w tej chwili samodzielnie. Za uregulowanie płatności odpowiedzialna jest instytucja, która oferuje usługi faktoringu odwrotnego. Pokrywa ona wszystkie koszty związane z zamówieniem pana Zbigniewa i robi to bezpośrednio na rachunek dostawcy. Następnie pan Zbigniew będzie musiał uregulować swoje zobowiązanie finansowe (włącznie z prowizją) z faktorem w ustalonym terminie. Faktoring odwrócony jest bardzo dobrą perspektywą dla firm posiadających dostawców, którzy wystawiają faktury z krótkim terminem płatności.

Faktoring odwrócony krok po kroku

 • Sprzedaż usługi lub towaru i wystawienie przez kontrahenta faktury,
 • Przekazanie faktury faktorowi przez odbiorcę,
 • Opłacenie zobowiązania przez faktora,
 • Spłacenie faktora w ustalonym terminie (oprócz opłaty za usługę czy towar doliczona jest prowizja).

Korzyści wynikające z faktoringu odwrotnego

Firmy faktoringowe są coraz bardziej popularne, a liczba finansowań za ich pomocą zwiększa się. Przedsiębiorcy częściej sięgają po tego typu rozwiązanie. O wyborze faktoringu odwrotnego mogą zadecydować zalety takie jak:

 • możliwość terminowej zapłaty za usługi czy towary,
 • zachowana jest płynność finansowa przedsiębiorstwa,
 • jest to alternatywą dla kredytów czy pożyczek,
 • przedsiębiorca może wykorzystać wolne środki na obecne potrzeby firmy,
 • wolne środki mogą zostać wykorzystane na rozwój firmy, ale także na wszelkiego rodzaju inwestycje.

Warto dowiedzieć się, co można finansować w formie faktoringu odwrotnego.

Dla kogo może być faktoring odwrotny?

Factoring odwrócony może okazać się właściwym wyborem dla firm, które zobowiązane są do opłacenia faktury z krótkim terminem jej płatności. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać firmy o zróżnicowanym sektorze działania. W niektórych przypadkach szybsze uregulowanie płatności może wiązać się z uzyskaniem rabatu. W takich sytuacjach warto przemyśleć opcję factoringu odwrotnego, a także rozważyć co będzie bardziej korzystnym rozwiązaniem w przypadku naszej firmy.

Czy warto skorzystać z faktoringu odwrotnego? Faktoring odwrócony mógłby sprawdzić się:

 • w firmie, która chce zachować płynność finansową,
 • w przypadku konieczności szybkiego uregulowania zobowiązań,
 • w firmie, której płatności nie mogą być opóźnione,
 • jeśli przedsiębiorca potrzebuje finansów na rozwój,
 • jeśli przedsiębiorca nie chce zaciągać zobowiązania w formie kredytu,
 • w firmie, dla której ważne jest natychmiastowe otrzymanie zapłaty przez dostawcę,
 • w przypadku możliwości otrzymania rabatu za przedterminowe uregulowanie płatności,
 • jeśli dostawcy przedsiębiorcy wymagają płatności w formie gotówki.

Faktoring odwrotny pozwala na regulowanie należności na czas, dzięki czemu budujemy silny wizerunek przedsiębiorstwa.

Faktoring odwrotny może sprawdzić się w przypadku małego lub średniego przedsiębiorstwa, które nie może pozyskać finansowania na opłatę bieżących kosztów lub nie ma możliwości pokrycia kosztów związanych ze swoim rozwojem czy inwestycjami.

Faktoring odwrotny - koszty

Patrząc na koszty, warto skorzystać z faktoringu odwrotnego? Mimo korzyści, które mogą wynikać z faktoringu odwrotnego, należy także pamiętać o związanych z takim działaniem kosztach. Jest to usługa, na którą składają się odsetki od wysokości opłaconych usług czy towarów, ale również prowizja faktoringowa. Pierwsza część opłat, czyli odsetki, są obliczane na podstawie okresu korzystania z faktoringu odwrotnego. Druga natomiast jest procentem obliczanym na podstawie wysokości płatności za towar czy usługę.

Prowizja przygotowawcza jest kolejnym kosztem, który należy brać pod uwagę rozważając skorzystanie z usługi faktoringu odwrotnego. Prowizja ta jest pobierana jednorazowo. Inne koszty mogą dotyczyć również opłat za przelewy. Przed zdecydowaniem się na faktoring odwrotny musimy pamiętać o dokładnym przeczytaniu umowy.

Pytania i odpowiedzi

Faktoring odwrotny (także znany jako faktoring zwrotny) to forma finansowania, w której przedsiębiorca sprzedaje swoje należności (niezapłacone faktury) nie bezpośrednio do faktora, ale do swojego dostawcy lub innego inwestora, który pośredniczy w procesie faktoringu. Doświadczone osoby mogą skorzystać na zakupie większej ilości towaru.

Wiele osób zastanawia się na czym polega faktoring odwrotny. Proces faktoringu odwrotnego rozpoczyna się, gdy dostawca sprzedaje swoje niezapłacone faktury (należności) swojemu kontrahentowi (nabywcy), który może być faktorem lub innym inwestorem. Nabywca płaci dostawcy zaliczkę na fakturze, a następnie zajmuje się odzyskiwaniem pełnej kwoty faktury od dłużnika. Po uzyskaniu pełnej płatności od dłużnika, nabywca zwraca resztę należności dostawcy, po potrąceniu swojej prowizji. Warto wiedzieć, że faktoring odwrócony nie wpływa na zdolność kredytową firmy.

Faktoring odwrotny jest dedykowany przede wszystkim dostawcom, którzy posiadają niezapłacone faktury od swoich kontrahentów. Może być stosowany w różnych branżach i dla różnych rozmiarów przedsiębiorstw.

Korzyści z faktoringu odwrotnego mogą obejmować szybsze uzyskanie płatności za niezapłacone faktury, poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, zmniejszenie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużników oraz możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia wiarygodnego partnera biznesowego lub innego inwestora.

Koszty faktoringu odwrotnego zależą od warunków umowy i mogą różnić się w zależności od faktora lub innego inwestora. Mogą obejmować opłaty za usługi faktoringowe, takie jak prowizje, opłaty za finansowanie, a także koszty związane z oceną kredytową dłużników. Warto wiedzieć, że prowizje (prowizję faktoringową) i odsetki można wrzucić do kosztów uzyskania przychodu.

Faktoring odwrócony może wpłynąć na relacje z Klientami, ponieważ dłużnicy dostawcy zostają poinformowani o zmianach w procesie płatności. Może to jednak również przynieść korzyści, takie jak poprawa płynności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Anonimowa karta prepaid VIABUY
Wpisy
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
06 lutego 2016

Anonimowa karta prepaid VIABUY

Widoczność kont z innych banków w systemie Millennium
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
24 stycznia 2020

Widoczność kont z innych banków w systemie Millennium

Cyfrowa moneta LBCOIN z Banku Litwy
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
26 lipca 2020

Cyfrowa moneta LBCOIN z Banku Litwy

Scenariusze szkolne od UKNF
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
28 lipca 2019

Scenariusze szkolne od UKNF

mBank pozwala odroczyć spłatę raty kredytów
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 marca 2020

mBank pozwala odroczyć spłatę raty kredytów

Porównaj