Od 2019 roku w życie wejdzie Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Co roku będzie w nim gromadzone 2 miliardy złotych przeznaczone na zakupy akcji spółek dla skarbu państwa. O powstanie funduszu zabiegał premier Mateusz Morawiecki.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 06.12.2018
Udostępnij:

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz niektórych ustaw we wtorek 27 listopada. Nowela poszerzyła te kompetencje i zadania premiera, które związane są ze spółkami Skarbu Państwa. W projekcie zawarto dyspozycję utworzenia nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Finansowanie FIK

Fundusz Inwestycji Kapitałowych ma być zasilany przez kwotę 30% dywidendy, która jest wypłacana państwu przez spółki. Średnio z tego źródła ma do funduszu wpływać około 1,4 mld zł rocznie.

FIK ma być także finansowany dzięki wypłatom zysków od państwowych przedsiębiorstw i spółek. Z tych, których jedynym akcjonariuszem jest państwo, wpłynie przeciętnie 430 mln zł rocznie.

Na konto FIK wpłyną także zwracane pożyczki. Dotyczy to kwot, które przyznano wcześniej firmom w ramach pomocy publicznej przez Rządowy Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Państwo kupi akcje spółek

Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Kapitałowych rząd przeznaczny na zakup akcji spółek. Dotyczy to zarówno takich spółek, w których państwo ma już swoje udziały, jak i takich, które w całości należą do innych podmiotów.

Duża rola premiera

Stwierdzenie, że akcje spółek kupi państwo, jest trafne tylko pod kątem tego, skąd będą pochodzić środki za zakup. W praktyce jedyną osobą, która zdecyduje o tym, które akcje warto kupić, będzie premier.

Od 1 stycznia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki będzie mógł zatem samodzielnie dokonywać zakupu akcji spółek w imieniu Skarbu Państwa. To nie jedyne uprawnienia, jakie da mu nowelizacja ustawy. Szef rządu będzie uprawniony do uzyskiwania wszelkich informacji, które będą dotyczyły wykonywania uprawnień skarbu państwa. Rząd w skrócie w opisie projektu wskazuje, że

"

Prezesowi Rady Ministrów stworzono możliwość występowania do wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa, z żądaniem udzielenia informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Mniejsza rola Rady Ministrów

Projekt nowelizacji ustawy zakłada także zmiany w kwestii zbywania akcji i udziałów, które są w posiadaniu Skarbu Państwa. Dotychczas do takiego procesu wymagana była zgoda Rady Ministrów. Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, taka zgoda nie będzie już konieczna.

LOT I PKP nie podlegają zbyciu

Projekt nowelizacji ustawy wskazuje także cztery jednoosobowe spółki, których – bez względu na opłacalność – premier pozbyć się nie może. Chodzi oczywiście o te spółki, które – zdaniem rządu – mają duże znaczenie w zakresie realizacji istotnych zadań i ich utrzymanie leży w interesie Skarbu Państwa. Są to:

  1. PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku,
  2. Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  3. Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  4. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.


Źródło: 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r904469904960,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-zarzadzania-mieniem-panstwowym-oraz-n.html

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3053

Komentarze