Gdańska Akademia Bankowa to wyodrębniona jednostka Fundacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Głównym zadaniem placówki jest realizacja działalności oświatowej w obszarze bankowości oraz rynków finansowych. Na Gdańskiej Akademii Bankowej możemy nie tylko odbyć studia podyplomowe, lecz także skorzystać z oferty seminariów doktorskich i kursów specjalistycznych. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 14.12.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Gdańska Akademia Bankowa – co to jest?
2. Studia na Gdańskiej Akademii Bankowej.
3. Kursy na Gdańskiej Akademii Bankowej.
4. Dane teleadresowe.
5. Podsumowanie.

 

Gdańska Akademia Bankowa – co to jest?

Gdańska Akademia Bankowa to niepubliczna placówka oświatowa, która powstała w 1992 roku jako wyodrębniona – zarówno organizacyjnie, jak i finansowo – część Fundacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Akademia realizuje działalność oświatową, przede wszystkim poprzez oferowanie studiów podyplomowych, seminariów doktorskich oraz licznych kursów specjalistycznych w dziedzinie finansów i bankowości. Misją Akademii jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w oparciu o najnowszą wiedzę teoretyczną i empiryczną.

Poza działalnością stricte edukacyjną Gdańska Akademia Bankowa zajmuje się również działalnością wydawniczą. Placówka wydała kilkanaście publikacji książkowych, a do największych sukcesów wydawniczych instytucji zaliczyć można opracowanie i wydanie corocznie realizowanych podręczników Studium Bankowości i ABC Bankowości. Od 1995 roku Gdańska Akademia Bankowa jest członkiem European Bank Training Network, czyli organizacji zrzeszającej największe instytucje szkoleniowe z zakresu bankowości w Europie.

Warto dodać, że Gdańska Akademia Bankowa była jednym z głównych współorganizatorów tegorocznego Kongresu Consumer Finance – największego wydarzenia branżowego w Polsce poświęconego problemom rynku finansów konsumenckich. Podczas kongresu mogliśmy porozmawiać między innymi z profesorem Leszkiem Pawłowiczem, dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowej i wiceprezesem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

 


Studia na Gdańskiej Akademii Bankowej

Jak zaznaczyliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, Gdańska Akademia Bankowa jest niepubliczną placówką oświatową, na której może pobrać naukę w formie studiów podyplomowych bądź doktoranckich (w formie seminariów doktorskich).

Program szkoleń dotyczy między innymi obszarów bezpieczeństwa operacyjnego, obsługi transakcji handlu zagranicznego, zarządzania sprzedażą produktów finansowych czy prawa w działalności gospodarczej. Wszystkie szkolenia i egzaminy przeprowadzane są w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Kursy na Gdańskiej Akademii Bankowej

Poza studiami podyplomowymi i seminarium doktorskim w ofercie Gdańskiej Akademii Bankowej znajdziemy także propozycje specjalistycznych kursów w dziedzinie bankowości i rynków finansowych. Krótka charakterystyka tychże szkoleń znajduje się poniżej.


Dane teleadresowe

 

Gdańska Akademia Bankowa – kontakt

 

Adres placówki

ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
(dzielnica Gdańsk-Wrzeszcz)


Kontakt 

tel. (058) 524-49-01
fax 524-49-09
e-mail: [email protected]

 


Strona internetowa 

http://www.gab.com.pl

 

Podsumowanie

Komentarze