Co to jest gospodarka obiegu zamkniętego?

Co to jest gospodarka obiegu zamkniętego?

author
Dominika Byczek
24 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

W mediach często pojawia się określenie gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy). Czym w praktyce charakteryzuje się taki rodzaj systemu gospodarczego i czy zostanie wprowadzony w Polsce? Sprawdzamy.

Spis treści

 1. Gospodarka obiegu zamkniętego – na czym polega?
 2. Gospodarka liniowa a cyrkulacyjna
 3. UE za gospodarką obiegu zamkniętego
 4. Pakiet odpadowy – Unia Europejska
 5. Unia Europejska – pakiet GOZ

Gospodarka obiegu zamkniętego to termin, którego definicję trudno skrócić do kilku słów. Jest to model gospodarki oparty na ciągłym obiegu surowców, które – zamiast stawać się odpadami – powracają do użytku. System ten można zatem nazwać kołowym.

Taki model gospodarki stoi w opozycji do linearnego – zmierzającego do ciągłego rozwoju, a co za tym idzie – coraz większej ilości odpadów. W takim modelu obecnie postrzegać możemy Polskę, której wieloletnią strategią był zrównoważony rozwój. Gospodarka naszego kraju opierała się od wielu lat na stałym wzroście i zwiększającym się zużyciu surowców.

Gospodarka obiegu zamkniętego – na czym polega? 

Założenie gospodarki o obiegu zamkniętym jest bardzo proste – wykorzystujmy dany surowiec tak długo, jak to możliwe. Oznacza to, że w tym modelu gospodarki każdy surowiec stale powraca do użytku, a nie staje się typowym odpadem. Idealna realizacja gospodarki obiegu zamkniętego doprowadziłaby do ograniczenia ilości odpadów do minimum.

Można się zastanawiać, co miałoby dziać się z surowcami, które nie nadawałyby się do wprowadzenia w obieg na nowo. Otóż gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada, że surowce mogą przechodzić pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu. Przykładem wykorzystania odpadów z jednej dziedziny w innej są na przykład buty wykonane z materiału pozyskanego z przetworzonych butelek plastikowych.

Gospodarka liniowa a cyrkulacyjna 

Podsumujmy zatem powyższe wskazania. Gospodarka liniowa różni się od obiegowej (inaczej zwanej cyrkulacyjną) głównie tym, że pierwsza użytkuje surowiec aż do momentu, kiedy stanie się odpadem i wtedy go utylizuje, a druga wykorzystuje ten sam surowiec maksymalnie wiele razy.

Cykl w gospodarce liniowej – tradycyjnej

 1. Pozyskiwanie surowców
 2. Produkcja
 3. Użytkowanie
 4. Utylizacja

Cykl w gospodarce o modelu obiegowym

 1. Pozyskiwanie surowców
 2. Produkcja
 3. Użytkowanie
 4. Przetworzenie odpadu
 5. Ponowne użytkowanie
 6. Ponowne przetworzenie odpadu…
 7. itd.

Ze względu na to, że ziemia coraz bardziej wypełnia się odpadami, coraz więcej krajów decyduje się na to, by zmieniać swoją gospodarkę na tę o modelu obiegowym. Taka wizja znalazła się także w zaleceniach unijnych.

UE za gospodarką obiegu zamkniętego 

Unia Europejska od lat już forsuje krajom członkowskim myśl o wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja Europejska przyjęła nawet specjalny pakiet dotyczący tego modelu gospodarki. Regulacje miałyby pomóc przedsiębiorstwom z państw UE w przejściu na taki system gospodarczy.

Komisja Europejska zakłada, że po wprowadzeniu w życie planów przedsiębiorstwa będą w stanie zmaksymalizować wykorzystanie:

 • surowców,
 • produktów,
 • odpadów.

Miałoby przełożyć się to na korzyści także na innych polach – między innymi na oszczędność energii oraz zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery.

Unia Europejska na pomoc na przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym ma zamiar przeznaczyć kilka miliardów euro. Ponad 5 mld będzie przeznaczone na inwestycję w gospodarkę odpadami, a około 650 mln euro UE wyda na krajowe inwestycje niezbędne do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętych oraz na realizację programu Horyzont 2020. Jest to unijny program finansowy skupiający swe działania wokół badań naukowych oraz wprowadzania innowacji.

Pakiet odpadowy – Unia Europejska 

Podstawą do poprawnego wdrożenia Gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach UE jest wprowadzenie konkretnych regulacji dotyczących przetwarzania i składowania odpadów. W ubiegłym roku Parlament Europejski przyjął Pakiet Odpadowy. W jego skład wchodzą:

 • 4 sprawozdania,
 • 6 dyrektyw.

Wskazano w nich jasno minimalne pułapy recyklingowe dla odpadów komunalnych na konkretne lata (odpady komunalne to te, które pochodzą z gospodarstw domowych oraz z przedsiębiorstw). Zgodnie z ustaleniami Unijnymi poddane recyklingowi musi być do:

 • 2025 roku – minimum 55% odpadów komunalnych,
 • 2030 roku – co najmniej 60%,
 • 2035 roku – minimum 65%,
 • 2040 roku – aż 70% odpadów.

Co więcej – jeszcze bardziej restrykcyjne normy Unia Europejska wskazała dla przetwarzania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna oraz metalu.

Unia Europejska – pakiet GOZ 

Unia Europejska przyjęła cały pakiet propozycji legislacyjnych, które mają doprowadzić do upowszechnienia modelu GOZ, czyli właśnie gospodarki obiegu zamkniętego. Zalecenia mają wpłynąć na:

 • opracowanie specjalnych norm jakości, które pozwolą na powtórne wykorzystanie surowca,
 • projektowanie takie, by dany produkt dało się naprawić/przetworzyć,
 • zmniejszenie ilości odpadów morskich,
 • ograniczenie marnotrawstwa (szczególnie na rynku gastronomicznym).

Komisja Europejska chce się skupiać głównie na pomocy tym sektorom gospodarki, które najbardziej potrzebują zmian. W swojej ocenie KE wyróżnia kilka obszarów, którym może być szczególnie trudno przystosować się do wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym. Problematyczne dziedziny to:

 • odpady spożywcze,
 • biomasa,
 • bioprodukty,
 • odpady spożywcze,
 • tworzywa sztuczne,
 • surowce krytyczne.

Na nich to szczególnie mają koncentrować się działania zmierzające do wyeliminowania w Polsce modelu gospodarki linearnej.


Źródło:

https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

“Pożyczka negocjowana” w Alior Banku

“Pożyczka negocjowana” to nowy produkt kredytowy Alior Banku. Maksymalna kwota finansowania to nawet 200 000 zł, a spłatę rozłożymy maksymalnie na 10 lat. To co wyróżnia produkt to możliwość negocjowania z bankiem warunków pożyczki. Sprawdzamy szczegóły.

author
Dominika Byczek
27 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

PKO BP w Leśnej

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Leśnej – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
12 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Millennium na podium XIV. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Bank Millennium w najnowszym komunikacie prasowym poinformował o wynikach jakie osiągnął w czternastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który obył się w tym roku. Sprawdź szczegóły.  

author
Patryk Byczek
07 czerwca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Inspektorat ZUS w Zwoleniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Inspektoratu w Zwoleniu: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia

author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Usługi dla Biznesu operatorem serwisu ALEO.com

ALEO.com zyskało nową, bardziej transparentną odsłonę. Jest to największa baza informacji o polskich firmach. Operatorem serwisu są ING Usługi dla Biznesu.

author
Dominika Byczek
01 września 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Fundacja BGŻ BNP Paribas wspiera młodych muzyków

Fundacja BGŻ BNP Paribas w ramach międzynarodowego programu “Dream Up” wspiera młodych muzyków. 25 stycznia na warszawskiej Pradze Południe odbył się pierwszy koncert skompletowanej we wrześniu Orkiestry Dream Up.

author
Aneta Jankowska
26 stycznia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj