Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego, pomimo panującej pandemii, odnotowała świetne wyniki w roku 2020. Na sukces znaczący wpływ mógł mieć przyspieszony proces cyfryzacji.

Autor: Aleksandra Gościnna
Dodano: 02.05.2021
Udostępnij:

Rok 2020 nie należał do najłatwiejszych. Cała gospodarka odczuła negatywne skutki panującej pandemii. Jednak pomimo trudnych warunków niektórzy radzili sobie całkiem nie najgorzej. Dobrym przykładem w tej kwestii jest Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego.

Dobre wyniki Grupy za rok 2020 są na to najlepszym dowodem. Z informacji prasowej dowiadujemy się bowiem o sporych zyskach. Wyniki te nie są jednak przypadkowe, wpływ na nie miały bowiem zastosowane odpowiednie strategie.

Wyniki za rok 2020

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2020 roku zwiększyła swoje aktywa do 377 mld zł, natomiast zysk na działalności biznesowym odnotował wzrost do 14,6 mld zł. W kwestii wyników netto odnotowano z kolei spadek do -2,6 mld zł. Tutaj znaczący wpływ mogły mieć oferty ugód dla kredytobiorców potwierdzone decyzjami Nadzwyczajnego Walutowego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Sukces PKO BP zawdzięczać można odpowiedniemu podejściu. W 2020 roku zauważyć można było bowiem skupienie na zachowaniu ciągłości działań, a także rozwoju i przyspieszeniu procesu cyfryzacji. Dzięki takim działaniom suma aktywów wzrosła o 8,4% w porównaniu z rokiem 2019.

"

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego zdała egzamin z działania w warunkach pandemii. Zwiększyła skalę działania i wypracowała solidny zysk na działalności biznesowej. Na skutek zatwierdzenia przez akcjonariuszy planów oferowania ugód kredytobiorcom walutowym, ubiegły rok zamknął się stratą netto grupy. Spółka była na to przygotowana i jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Ugody pozwolą wyeliminować ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, co pozwoli bankowi skupić się na szybszym rozwoju działalności biznesowej w kolejnych latach. To rozwiązanie korzystne również dla klientów banku

– skomentował Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Dobre wyniki na działalności biznesowej

Pandemia nie przeszkodziła Grupie Kapitałowej PKO BP w zwiększeniu skali działania, a w efekcie i osiągnięcia świetnych wyników. W kwestii działalności biznesowej zauważyć można wzrost do 14,6 mld zł, wynik był zatem trochę wyższy niż w roku 2019. W sumie współczynnik kapitałowy grupy banku wyniósł 18,2%, a nadwyżka kapitałowa 14,7 mld zł.

W kwestii spadku do -2,6 mld zł wyników netto zauważyć można szczególnie wpływ decyzji NWZA o zaoferowaniu Klientom walutowym ugód. W związku z tym spółka utworzyła fundusz o łącznej wartości 6,7 mld zł. Kwota ta ma być zabezpieczeniem kosztów w ramach programu ugód. Dodatkowo przez pandemię bank zmuszony został do stworzenia dodatkowych odpisów w wysokości 1,2 mld zł.


Źródło:

https://media.pkobp.pl/138037-rok-cyfrowego-przyspieszenia

Komentarze