Bank BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym, że instytucja pełniła rolę Koordynatora do spraw Zrównoważonego Rozwoju, podczas gdy Grupa Raben – europejski operator logistyczny – podpisywała umowę na pięcioletni kredyt związany ze zrównoważonym rozwojem na kwotę 225 000 000 euro. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 19.07.2021
Udostępnij:

Kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem to tak zwany kredyt SSL (Sustainability Linked Loan). Był to jeden z pierwszych w europejskiej branży logistycznej z konsorcjalnych kredytów SLL.

Szczegóły kredytu

Marża takiego kredytu SSL jest w zupełności zależna od spełnienia przez daną spółkę warunków, które określają klucze wskaźniki efektywności (KPI) w obszarach:

– ładu korporacyjnego,
– społeczeństwa,
– środowiska,

dla sektora transportu drogowego i logistyki. Cele stanowią innowacyjne połączenie wewnętrznych KPI oraz oceny wskaźniki∑ ESG przez podmiot zewnętrzny. Grupa pięciu wskaźników bardzo dokładnie scala kwestie z obszaru ESG, które są bardzo istotne z punktu widzenia działalności Raben. Mowa między innymi o emisji gazów cieplarnianych, różnorodności pod względem płci oraz praktyki, które dotyczą ładu korporacyjnego. Zawarty kredyt jest ogromnym krokiem dla europejskiego sektora transportu drogowego i logistyki oraz polskiego rynku finansowego.

Ten kredyt pokazuje, jak BNP Paribas Bank Polska wykorzystuje swoje możliwości doradcze, aby wspierać wiodącą grupę logistyczną Raben w pierwszej transakcji finansowania powiązanego z ESG w polskim sektorze transportu i logistyki. Dekarbonizacja, wpływ społeczny i właściwe zarządzanie stają się strategiczną koniecznością, dlatego firmy będą coraz bardziej potrzebowały zrównoważonych finansów jako dźwigni do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

– mówił cytowany w komunikacie André Boulanger, wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska odpowiedzialny za obszar bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej, MSP i bankowości biznesowej.

Wskaźniki KPI Grupy Raben

Wskaźniki KPI, które mają zastosowanie do kredytu SSL, pokrywają się z grupą celów ECO2WAY 2025 Grupy Raben, które zostały zdefiniowane w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju na 2020 rok:

– redukcja intensywności emisji z obiektów Raben o 30%,
– redukcja intensywności emisji z działalności transportowej o 10%,
– udział pojazdów spełniających normy Euro V i VI we flocie na poziomie 96%,
– relatywna optymalizacja przewozów drogowych dzięki wyższej efektywności transportu,
– wyliczenia dotyczące gazów cieplarnianych – aktualizacja i rozbudowa kalkulatora CO2 dla transportu.

Zrównoważony rozwój od lat jest częścią naszego DNA, a ta transakcja potwierdza nasze ambicje i zaangażowanie w tym obszarze. Stanowi również duże zobowiązanie do dalszego rozwoju w przyszłości. Niemniej cieszymy się z możliwości podjęcia tego wyzwania, ze względu na znaczenie, jakie dla Grupy Raben ma zrównoważony rozwój. Podpisana dziś umowa pokazuje, że w sektorach takich jak bankowość, odpowiedzialne zachowania biznesowe postrzegane są jako kluczowe dla przyszłości gospodarki i biznesu. Cieszy nas możliwość wspólnej pracy nad zrównoważonymi rozwiązaniami dla przyszłych pokoleń. Jestem pewny, że zarówno rynek, jak i świadomość będą ewoluowały w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, a klienci będą wybierać firmy, które w swojej działalności stawiają na zrównoważony rozwój.

– mówił cytowany w komunikacie Ewald Raben, prezes Grupy Raben


BNP Paribas

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmienił swoją nazwę na z BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BNP Paribas.


źródło: https://media.bnpparibas.pl/pr/681663/grupa-raben-przy-wsparciu-banku-bnp-paribas-otrzymala-pierwszy-kredyt-powiazany-ze-zrownowazonym-rozwojem

Komentarze