Idea Bank łączy się z Getin Noble Bankiem

Idea Bank łączy się z Getin Noble Bankiem

author
17 stycznia 2019

Nazwa Idea Bank zniknie z rynku finansowego. Instytucje po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu Planu Połączenia podjęto decyzję o złożeniu odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. Stroną przejmującą będzie Idea Bank.

Fuzję prawną strony zaplanowały na trzeci kwartał bieżącego roku. Jednakże wcześniej zgodę wyrazić musi KNF. Oszacowano, że Komisja poinformuje banki o swojej decyzji w drugim kwartale 209 roku. Jeżeli dojdzie do fuzji to powstały bank będzie siódmym w Polsce pod względem kredytów, aktywów i depozytów.

Idea Bank – fuzja z Getin Noble Bank

Banki podpisały Plan Przejęcia 17 stycznia 2019 roku. Tego samego dnia podjęto również decyzję o złożeniu wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. O podjętej decyzji KNF ma poinformować w drugim kwartale 2019 roku. Z kolei w trzecim kwartale ma nastąpić oficjalne połączenie instytucji.

Pomimo tego, że stroną przejmującą będzie Idea Bank, powstała po fuzji instytucja będzie działała pod nazwą Getin Noble Bank S.A. Wszystko przez wysokie ceny nominalne akcji Getina w porównaniu do rynkowych. Po połączeniu banków Akcjonariusze TNB za jedną akcję instytucji otrzymają 0,1850 akcji Idea Banku. Ponadto powstała ewentualnie instytucja bankowa wygeneruje aktywa o wartości 78 700 000 000 złotych. Powstały bank będzie obsługiwał ponad 2 000 000 Klientów świadcząc usługi małym i średnim firmom oraz Klientom detalicznym.

Plan fuzji

Zarówno Idea Bank, jak i Getin Noble Bank notowały w ostatnim czasie głównie straty. Obie instytucje realizowały programy naprawcze, aby w jakikolwiek sposób wyjść ze złej sytuacji. Banki podjęły decyzję o połączeniu, wydaje się, głównie ze względów ekonomicznych i rozwojowych.

Banki dzięki synergiom kosztowym, którym powtarzalny poziom będzie wynosił 180 000 000 złotych będą mogły odzyskać pełną rentowność. Ponadto powstały w ramach fuzji bank ma umocnić swoją pozycję na rynku finansowym, a to będzie miało ogromny wpływ na znalezienie inwestora. Dodatkowo szacuje się, że obniżone zostaną koszty operacyjne i koszty finansowania podmiotu fuzji. Co więcej bank dzięki optymalizacji sieci oddziałów oraz konsolidacji central banków będzie mógł zaoszczędzić środki pieniężne.

Pod jaką nazwą będzie funkcjonował bank

Po fuzji nazwa Idea Bank zniknie z rynku finansowego. Instytucje będą działały pod marką Getin Noble Bank, który skupi się przede wszystkim na dostosowaniu oferty do Klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Portfel kredytowy powstałego banku będzie wynosił prawdopodobnie 58 500 000 000 złotych, z czego:

– 16% stanowić będzie finansowanie leasingu,
– 18% to kredyty dla MŚP,
– 42% to kredyty hipoteczne.

Depozyty banku po fuzji natomiast miałyby wynieść 65 400 000 000 złotych. 74% z tej sumy tworzyłyby depozyty terminowe.

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego

Oba banki podjęły 17 stycznia 2019 roku decyzję o złożeniu konkretnego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. Jednakże przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji banki muszą poczekać na decyzję KNF odnośnie złożonych dokumentów. Instytucje spodziewają się uzyskania odpowiedzi w drugim kwartale bieżącego roku. Jeżeli KNF zezwoli na fuzję, ma ona nastąpić w trzecim kwartale 2019 roku.

Liderzy polskiej bankowości

Jeżeli dojdzie do fuzji, Getin Noble Bank zajmie siódmą pozycję wśród banków w Polsce pod względem aktywów, kredytów oraz depozytów. Na chwilę obecną pod względem:

aktywów podium zajmują: PKO BP, Santander, Bank Pekao,

depozytów podium zajmują: PKO BP, Bank Pekao, Santander,

kredytów podium zajmują: PKO BP, Santander, Bank Pekao.

Bank powstały po fuzji wyprzedzi w rankingach takie banki jak Alior Bank, Bank Millennium i Citi Handlowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka kontakt infolinia
Banki
author
14 maja 2019

Kasa Stefczyka kontakt infolinia

Sprawdź, które banki nie wypłacą dywidendy
Wpisy
author
13 marca 2017

Sprawdź, które banki nie wypłacą dywidendy

Santander Bank Polska w Sanoku
Oddziały
author
27 maja 2019

Santander Bank Polska w Sanoku

Jaka kara grozi za złamanie kwarantanny przy koronawirusie?
Bez kategorii
author
22 marca 2020

Jaka kara grozi za złamanie kwarantanny przy koronawirusie?

Inspektorat ZUS w Lipnie
Oddziały
author
23 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Lipnie

Spowolnienie gospodarcze nadejdzie w tym roku
Bez kategorii
author
18 stycznia 2020

Spowolnienie gospodarcze nadejdzie w tym roku