zadluzenia.com
zamknij

Idea Bank przyzna Klientom rekompensaty

Zgodnie z decyzją UOKiK, niektóre polskie banki muszą wypłacić swoim Klientom rekompensaty. Wcześniej pisaliśmy już o tym, że pieniądze przyznawane były przez ING oraz BZ WBK. Według organu, banki niepoprawnie informowały o warunkach umów i zmianach, które były w nich wprowadzane. Idea Bank poza rozliczeniem oferuje swoim Klientom dodatkowe bonusy.

 

Problem dotyczy sposobu przekazywania informacji o zmianach w cenniku i umowach. UOKiK przyjrzał się działaniom podejmowanym przez Idea Bank pomiędzy styczniem 2015 roku a grudniem 2016 roku. Bank zamiast przekazywać dane na trwałym nośniku, czyli na płycie CD albo poprzez wysyłkę wydrukowanych powiadomień, zamieszczał je w wiadomościach online w systemie bankowości internetowej. 

Spis treści:
1. Decyzja UOKiK.

2. Kto może otrzymać rekompensatę?
3. Ile można otrzymać w ramach rekompensaty?

4. Dodatkowe bonusy od Idea Banku. 
5. Jak otrzymać rekompensatę z Idea Banku?


 

DECYZJA UOKiK


Decyzja dotycząca Idea Banku została wydana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKik uznał, że bank naruszył interesy Klientów i wykonywał czynności bez dostatecznego upewnienia się, czy Klienci naprawdę są ich świadomi. 

Zastrzeżenia dotyczące Idea Banku dotyczyły głównie sposobu informowania o wprowadzanych zmianach. Dostęp do wiadomości z informacjami Klienci mogli uzyskać jedynie po zalogowaniu się do konta bankowości internetowej, a - zgodnie z obowiązującym prawem - powinni otrzymać taką informację na trwałym nośniku pamięci.

 

Jako trwały uznaje się taki nośnik, z którego można korzystać wielokrotnie, nawet po wygaśnięciu umowy, a w przypadku wiadomości wysyłanych na serwis internetowy, trwałość informacji nie była zachowywana. Klient rozwiązujący umowę z Idea Bankiem tracił bowiem dostęp do swojego konta, a zatem nie mógł już ponownie odczytać wiadomości. Informacje muszą być wysyłane listownie w formie papierowych wydruków albo w formie zapisu na płycie CD. 
  

KTO MOŻE OTRZYMAĆ REKOMPENSATĘ?


Rekompensatę mogą otrzymać osoby, które mają w Idea Banku:
- ROR-y,
- konta oszczędnościowe,
- karty debetowe i kredytowe
oraz korzystali z tych produktów w okresie od 2015 do 2016 roku i - co najważniejsze - nadal z tych produktów korzystają.

 

Ponadto rekompensata i dodatkowe bonusy będą należały się tylko tym, którzy zgłoszą chęć podpisania aneksu. 

 

ILE MOŻNA OTRZYMAĆ W RAMACH REKOMPENSATY? 

 

Idea Bank chce po prostu rozliczyć się z Klientami. W tym celu analizuje wszystkie opłaty i prowizje naliczane Klientom w okresie od stycznia 2015 roku do grudnia 2016 roku. Chodzi o wszystkie zapisy, które były w tym okresie wprowadzone bez odpowiedniej podstawy prawnej, która byłaby zakomunikowana na trwałym nośniku. 

 

Bank proponuje:
- zwrot całej nadpłaty, jeżeli Klient zapłacił na skutek zmiany warunków umowy zbyt dużo,
- umorzenie całej niedopłaty, jeżeli Klient zapłacił na skutek zmiany warunkow umowy zbyt mało. 

 

Umorzenie zostanie dokonane od razu, a na zwrot nadpłaty Klienci mają czekać maksymalnie 3 miesiące. 


 

DODATKOWE BONUSY OD IDEA BANKU 

 

Idea Bank oferuje wszystkim osobom, którym przysługuje rekompensata, dodatkowe bonusy. 

1. Lokata na preferencyjnych warunkach.
Każdy może złożyć środki na lokatę miesięczną ze stawką 3%. Kwota lokaty może wynosić od 500 zł do nawet 10 000 zł. 

2. Gwarancja dobrych warunków konta i karty.
Każdy, kto podpisze aneks do umowy, będzie mógł otrzymać gwarancję braku podwyżek wszystkich opłat dotyczących konta i karty na najbliższy rok. 

 

 

JAK OTRZYMAĆ REKOMPESATĘ Z IDEA BANKU?


Idea Bank o sposobie wnioskowania o rekompensaty informuje w korespondencji, która jest wysyłana do każdego Klienta, którego sprawa dotyczy. Bank oferuje tylko jedną możliwość wnioskowania - zgłoszenie się osobiście do jednego z oddziałów Idea Banku i podpisanie aneksu do umowy. 

 

Podpisanie aneksu będzie jednoznaczne z zaakceptowaniem obowiązujących stawek opłat. Rekompensatę i dodatkowe bonusy można otrzymać po zaakceptowaniu tych warunków. Nie ma możliwości wnioskowania o rekompensatę za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 

 


Źródło: 
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14574

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~roka

no i bardzo dobrze, niech płaca, ja czekam na moją dole!!!!   Odpowiedź