Strona główna Dla zadłużonych Ile komornik może zająć z konta bankowego w 2021?

Ile komornik może zająć z konta bankowego w 2021?

author
Dominika Sobieraj
31 grudnia 2020

Jednym z najczęstszych sposobów egzekucji jest zajęcie konta bankowego dłużnika. Jakie limity zajęcia obowiązują w przypadku egzekucji z konta? Ile pieniędzy komornik musi bezwzględnie zostawić dłużnikowi do dyspozycji w 2021 roku? Sprawdzamy.

Ile komornik może zająć z konta w 2021 roku?  

Egzekucja z konta bankowego dłużnika to nic innego, jak po prostu zajęcie całego konta przez komornika. Jeżeli komornik przejmie kontrolę nad kontem dłużnika, dłużnik nie może już samodzielnie dysponować środkami, które na to konto wpływają. To komornik decyduje o tym, które wpływy z rachunku wypłaci dłużnikowi, a które przejmie na poczet spłaty długów.

Komornik w 2021 roku może zająć praktycznie wszystkie środki wpływające na konto dłużnika – jedynym, co musi mu pozostawić, są takie środki, które są chronione przed zajęciem na mocy specjalnych przepisów. Co komornik zajmie, a czego nie zajmie z konta bankowego?

Przede wszystkim komornika zobowiązuje konieczność pozostawienia do dyspozycji dłużnika równowartości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku (w tym wypadku w roku 2021). Od pensji minimalnej 2021 wyliczamy zatem 75% i otrzymujemy kwotę wolną od zajęcia komorniczego z konta – jest to dokładnie 2100 zł (0,75*2800 zł).

Tyle komornik bezwzględnie musi pozostawić do dyspozycji dłużnika w każdym miesiącu. Całą nadwyżkę ponad tę kwotę może zająć – o ile wpływające na konto środki nie zaliczają się do świadczeń wyłączonych z egzekucji komorniczej.

Ile komornik może zająć z rachunku bankowego w 2021?

za długi niealimentacyjne: nadwyżkę nad kwotę 2100 zł miesięcznie

za długi alimentacyjne: wszystkie wpływy na konto

Uwaga! Kwota wolna od zajęcia we wskazanej powyżej wysokości nie dotyczy alimenciarzy. Tym, którzy zalegają z płatnością alimentów, komornik może zająć praktycznie całe ich wpływy (poza świadczeniami wyłączonymi z egzekucji).

Egzekucja z rachunku bankowego – co to?  

Egzekucja z rachunku bankowego to tylko jeden z rodzajów egzekucji komorniczej. Wobec polskich dłużników prowadzone są bardzo różne typy egzekucji, wśród nich najczęściej:

– zajęcie z wynagrodzenia za pracę,
– zajęcie z emerytury/renty,
– zajęcia i licytacja ruchomości,
– zajęcie i licytacja nieruchomości,

czy właśnie zajęcie z konta bankowego. Widać więc, że egzekucja z konta to coś zupełnie innego niż np.: zajęcie z wynagrodzenia (to inny, zupełnie niezależny tryb egzekucji), a egzekucje te często mylone są ze sobą. Powszechnie sądzi się, że egzekucja z konta bankowego jest dużo mniej opłacalna dla dłużnika niż egzekucja z wynagrodzenia/renty/emerytury. Jak jest naprawdę? Postaramy się to sprawdzić.

Egzekucja z rachunku bankowego a wynagrodzenie za pracę  

Zajęcie rachunku bankowego to nic innego jak przejęcie pełnej kontroli nad kontem dłużnika przez komornika. Komornik z chwilą rozpoczęcia egzekucji z rachunku może samodzielnie rozporządzać wszystkimi wpływami na konto dłużnika. Jak zajęcie konta ma się do zajęcia wynagrodzenia?

Warto znowu przypomnieć, że są to dwa zupełnie różne tryby egzekucji – nie są ze sobą łączone. To wierzyciel (ten, komu jesteśmy winni pieniądze) decyduje, w jaki sposób środki mają być od nas wyegzekwowane. W przypadku zajęcia wynagrodzenia komornik kieruje nakaz egzekucji do pracodawcy dłużnika i tam wskazuje, ile pieniędzy z wypłaty ma trafiać do samego dłużnika, a ile ma wpływać na konto komornika.

To, ile komornik może zająć z wynagrodzenia, opisaliśmy szczegółowo w osobnym wpisie: Ile komornik może zająć z pensji w 2021?

W zajęciu konta jest zupełnie inaczej – dłużnik nie może samodzielnie decydować o tym, co robi z pieniędzmi wpływającymi na jego konto, także z wynagrodzeniem. Co więcej, jeżeli jest dłużnikiem alimentacyjnym, nie może nawet ochronić się przed zajęciem środków z pensji, jeżeli wpływają one na konto.

Przy zajęciu z wynagrodzenia na konto dłużnika trafia od razu kwota, która jest dla niego (część należna komornikowi na poczet spłaty długu jest automatycznie przez pracodawcę przesyłana właśnie do komornika). Przy zajęciu konta bankowego na konto dłużnika trafia cała wypłata, ale to komornik decyduje, którą jej część zajmie i ile pieniędzy pozostawi dłużnikowi.

Kwota wolna od zajęcia (2100 zł dla dłużników niealimentacyjnych) podlega dwóm ważnym zasadom:

– jest liczona oddzielnie dla każdego miesiąca,
– nie przechodzi na następny miesiąc, jeżeli dłużnik nie zdecydował się jej wykorzystać.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego przy zajęciu z konta nie jest jednorazowa – przypomina raczej comiesięczny limit odnawialny. Kwota wolna od zajęcia jest do dyspozycji dłużnika dostępna na nowo w każdym miesiącu egzekucji. Jeżeli nie zostanie wykorzystana, nie przechodzi na następny miesiąc – komornik ma wtedy prawo zająć pozostałe na koncie pieniądze na poczet długu. Jeżeli na konto dłużnika wpłynie w danym miesiącu mniej niż wynosi kwota wolna od zajęcia, komornik nie może zająć dłużnikowi żadnych środków.

Których wpływów na konto komornik nie może zająć?  

Istnieje także katalog środków, których komornik – poza kwotą wolną od zajęcia – bezwzględnie zająć nie może. Przypomnijmy, że w ramach kwoty wolnej od zajęcia komornik w każdym miesiącu musi pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę równą 2100 zł. Jest to kwota obejmująca łącznie wpływy na wszystkie:

– rachunki oszczędnościowe,
– rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
– rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

dłużnika. Powyżej tej kwoty komornik może zająć wszystkie środki, o ile nie wliczają się one do świadczeń wyłączonych z egzekucji komorniczej. Poniżej wskazujemy, czego komornik nie może zająć podczas egzekucji z konta bankowego, nawet jeżeli środki te na to konto wpływają.

Czego nie zajmie komornik z konta?

1. Wypłat 500+
2. Alimentów
3. Świadczeń z pomocy społecznej
4. Świadczeń wychowawczych
5. Świadczeń integracyjnych
6. Świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów
7. Zasiłków dla opiekunów
8. Dodatków rodzinnych
9. Dodatków pielęgnacyjnych
10. Dodatków dla sierot zupełnych
11. Dodatków porodowych
12. Świadczeń rodzinnych
13. Jednorazowej wypłaty świadczenia “Za życiem”

Podstawa prawna dla wskazanego powyżej wykazu to Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych, § 6, Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Uwaga! Komornik może zająć wpływy z nadpłaconego podatku oraz ze zwrotu podatku. Co więcej, takie zajęcia dokonywane są przez komornika automatycznie, dłużnik nie musi wyrażać na nie zgody.

Zajęcie z konta bankowego za alimenty 2021  

Alimenciarze są traktowani przez prawo dużo bardziej restrykcyjnie już pozostali dłużnicy. Dotyczy to zarówno osób, które zalegają z alimentami na dziecko, jak i takimi, które zalegają z alimentami na osoby dorosłe (np.: byłego partnera czy rodzica). Wobec takich osób przy zajęciu z konta bankowego nie ma litości – komornik zajmuje im 100% wpływów, ponieważ kwota wolna od zajęcia wynosi 0 zł.

Ile komornik zajmie z konta bankowego w 2021? Tabela  

Wpływy na konto (poza świadczeniami wyłączonymi z egzekucji)Ile komornik zajmie za długi alimentacyjne?Ile komornik zajmie za długi niealimentacyjne?
500 zł500 zł0 zł
1000 zł1000 zł0 zł
1500 zł1500 zł0 zł
2000 zł2000 zł0 zł
2500 zł2500 zł400 zł
3000 zł3000 zł900 zł
3500 zł3500 zł1400 zł
4000 zł4000 zł1900 zł
4500 zł4500 zł2400 zł
5000 zł5000 zł2900 zł

Blokada konta przez komornika w praktyce  

W praktyce komornik dokonuje zajęcia zdalnie – po prostu blokuje dłużnikowi dostęp do jego konta w serwisie bankowości internetowej. Nie oznacza to jednak, że jeżeli dłużnik pójdzie do banku i tam będzie chciał skorzystać ze swojego konta, to będzie miał taką możliwość – bank jest powiadamiany o zajęciu komorniczym i nie obsłuży takiego dłużnika.

Zajęcie dokonywane jest w pełni internetowo – to komornik wysyła do banku pismo, na którym wskazuje, że konto dłużnika zostaje zajęte, a bank w odpowiedzi na pismo natychmiast blokuje dłużnikowi dostęp do jego konta. Nie ma możliwości, by dłużnik zdążył np.: wypłacić wszystkie pieniądze z konta, by w ten sposób uniknąć egzekucji.

Skąd dłużnik dowiaduje się o tym, że jego konto zostało zajęte? W teorii najpierw do dłużnika powinno przyjść pismo w tej sprawie, ale w praktyce dłużnik najczęściej sam zauważa fakt zajęcia konta na skutek niemożności zalogowania się do swojego konta w bankowości internetowej. Blokada konta uniemożliwia dłużnikowi korzystanie z konta przez cały okres, przez który zajęcie obowiązuje.

Jeżeli mamy komorniczą blokadę konta, nie możemy:

– wykonywać przelewów,
– płacić kartą,
– wykonywać transakcji mobilnych,
– wypłacać pieniędzy z bankomatu,
– wziąć pożyczki,
– założyć konta w serwisie, w którym wymagany jest przelew weryfikacyjny.

O ile tego, że nie możemy wykonywać przelewów czy wypłacać pieniędzy z bankomatu, każdy z nas przy zajęciu konta bankowego raczej się spodziewa, o tyle o tym, że z zajętym kontem nie weźmiemy pożyczki i nie założymy konta nigdzie tam, gdzie wymagany jest przelew weryfikacyjny, zazwyczaj nie myślimy. Warto jednak brać pod uwagę wszystkie aspekty egzekucji z konta bankowego, by nie być potem zaskoczonym.

Kiedy blokada jest zdejmowana?

Blokada konta bankowego jest zdejmowana tylko w dwóch sytuacjach:

– na wniosek dłużnika (tylko wtedy, kiedy została nałożona niesłusznie),
– jeżeli dłużnik spłaci całe zadłużenie.

Jeżeli zajęcie konta było wobec nas słuszne, odzyskamy do niego dostęp dopiero wtedy, kiedy uregulujemy cały nasz dług. Blokada zostanie zdjęta automatycznie po uiszczeniu ostatniej raty z tytułu zadłużenia.

Skąd komornik wie o kontach dłużnika?

Dłużnicy często myślą, że komornik nie znajdzie ich kont albo że zajmie mu to dużo czasu i zdążą szybko wypłacić wszystkie pieniądze. Prawda jest jednak inna – komornik może korzystać z systemu, w którym zgromadzone są dane o wszystkich kontach zakładanych przez naszych obywateli. Nie ma zatem możliwości, by ukryć swoje konto przed komornikiem.

Komornicy do poszukiwania kont dłużnika wykorzystują specjalny moduł zapytań o rachunki bankowe dłużników. Dzięki temu modułowi są w stanie szybko skontaktować się ze wszystkimi bankami, a banki są zobowiązane do odpowiedzenia na pytanie, czy wskazana przez komornika osoba ma w danym banku jakiekolwiek konto.

To, czy konto należy do nas, weryfikowane jest w bardzo prosty sposób. Komornik szuka swojego dłużnika po numerze PESEL, ponieważ to ten numer podajemy zawsze podczas zakładania konta bankowego w celu zadeklarowania własnej tożsamości. Komornik, który znajdzie konta dłużnika, wysyła do banków pisma z informacją o zajęciu tych kont. Powiadomienie otrzymuje również sam dłużnik.

Konta socjalne bez blokady komorniczej 2021  

Osoby, które chcą uniknąć egzekucji komorniczej z rachunku bankowego, często poszukują kont, które będą nieuchwytne dla komornika. W gruncie rzeczy takich kont nie da się jednak założyć.

Komornik znajdzie i zajmie wszystkie konta założone w:

– banku państwowym PKO BP,
– bankach komercyjnych (np.: Alior Bank, mBank, ING Bank Śląski),
– bankach spółdzielczych,
– SKOK-ach.

Innych instytucji, w których moglibyśmy założyć konto, po prostu nie ma. W związku z tym teoretycznie nie da się założyć konta, które będzie chronione przed zajęciem komorniczym. Jest jednak pewien wyjątek. Niektóre banki oferują specjalne rodzaje kont (tzw. konta rodzinne/socjalne), które stworzone są typowo pod to, by nie zostały zajęte przez komornika. Na czym to polega?

Konta rodzinne/socjalne zostały pomyślane jako takie, na które możemy wpłacać wyłącznie te środki, które są chronione przed egzekucją z konta bankowego. Dzięki temu, że te środki i tak nie mogą być pobrane przez komornika na poczet spłaty długu, komornik nie będzie zajmował takiego konta.

Wszystkie pozostałe typy kont będą bez problemu znalezione przez komornika, a środki na nie wpływające będą podlegały zajęciu komorniczemu.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

2021-06-10 11:39:29

Co za c.. a ten art pisała?

...
...
2021-06-09 10:49:54

Myślę że pisanie bajek wychodziło by Państwu najlepiej

2021-06-02 00:33:13

Dawno nie czytałem takiego gniota , jakieś wypociny wyssane z palca Jeżeli mamy komorniczą blokadę konta, nie możemy: – wykonywać przelewów, KŁAMSTWO – płacić kartą, KŁAMSTWO – wykonywać transakcji mobilnych, KŁAMSTWO – wypłacać pieniędzy z bankomatu, KŁAMSTWO – założyć konta w serwisie, w którym wymagany jest przelew weryfikacyjny. KŁAMSTWOWszystko do kwoty 2100 zł można robić .Droga pseudo redakcjo , takie wprowadzanie ludzi w błąd jest karalne ...

Joanna K.
Joanna K.
2021-05-27 11:49:53

Zastanawiam się czemu ma służyć ten artykuł. Chciałabym uwierzyć, że tak bzdurna i świadcząca o totalnej nieznajomości tematu treść, ma jakieś drugie dno i nie jest prezentacją głupoty autora. Drogi Autorze/Autorko uratuj swoje dobre imię i wyjaśnij nam swoją motywację do napisania tego gniota, sprawy o których piszesz to poważne zagadnienia i nie powinno się ich traktować w tak nieodpowiedzialny sposób.

AGA
AGA
2021-05-19 00:20:32

Zgadzam się w 100% z poprzednimi komentarzami . Co za bzdury . W jaki sposób według Pani można wykorzystać te 2100zl wolne od zajęcia , skoro nawet z bankomatu nie można ich wyjąć ??? Masakra ..wiedza na poziomie zerowym !!!

Podobne artykuły

Pożyczki bez zaświadczeń Bełchatów
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
27 maja 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Bełchatów

KredytOK w Nysie
Oddziały
author
Marta-Bogacka-Nowak
04 lutego 2017

KredytOK w Nysie

Pożyczka Kibica w Alior Banku
Wpisy
author
m_szydlowski
13 czerwca 2016

Pożyczka Kibica w Alior Banku

Moje ING z obsługą głosową
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
09 kwietnia 2019

Moje ING z obsługą głosową

Bank Pekao w Jaworznie
Oddziały
author
Patryk Byczek
07 lipca 2019

Bank Pekao w Jaworznie

Polacy chętniej sięgają po pożyczki – Newsletter BIK
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
04 września 2019

Polacy chętniej sięgają po pożyczki – Newsletter BIK