Ile zarabia europoseł?

Ile zarabia europoseł?

author
Dominika Byczek
23 kwietnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Zarobki europosłów są takie same dla wszystkich i nie zależą od tego, z jakiego kraju pochodzi dany poseł. Poza pensją główną każdy europoseł może także liczyć na dietę dzienną na życie w Brukseli albo budżet na prowadzenie biura w kraju. Ponad 100 000 zł miesięcznie może także wydać na asystentów.

Zarobki europosła – co się na nie składa?

1. Pensja brutto: 8757 euro miesięcznie

2. Dieta na życie w Brukseli: 320 euro dziennie

3. Budżet na prowadzenie biura w kraju: 4513 euro miesięcznie

4. Budżet na zatrudnienie asystentów: 24 526 euro miesięcznie


Poniżej omawiamy każdą z tych kwot.

Pensja europosła brutto

Bazowa wypłata posła reprezentującego jakikolwiek kraj członkowski Unii Europejskiej wynosi 8757 euro, czyli prawie 40 000 zł miesięcznie.

Podstawowe wynagrodzenie jest ustalone na poziomie 38,5% podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Od tej kwoty należy jednak odliczyć podatek unijny oraz składkę ubezpieczeniową. Na rękę europosłowi zostaje około 30 000 zł miesięcznie.

Życie w Brukseli albo w kraju

Europoseł ma prawo wyboru, czy chce na czas pełnienia funkcji na stałe zamieszkać w Brukseli, czy swoje rządy chce sprawować z biura krajowego. Osoby, które wybiorą życie w Brukseli, otrzymują 320 euro za każdy dzień zamieszkiwania. Warunkiem otrzymywania diety jest codzienne podpisywanie listy obecności.

Dieta za zamieszkiwanie w Brukseli jest zmniejszana o połowę, jeżeli dany europoseł nie weźmie udziału w ponad połowie głosowań imiennych w dniach, w których na posiedzeniu plenarnym odbywają się głosowania. Jest to kwestia ważniejsza od samej obecności. Dieta dzienna jest zmniejszana nawet wtedy, kiedy lista jest podpisana.

W sytuacji, kiedy posiedzenia organizowane są w krajach poza Unią Europejską, pod warunkiem podpisania listy obecności europosłowi przysługuje dieta dzienna w wysokości około 160 euro (połowy zwyczajnej diety). Koszty zakwaterowania i dojazdu są jednak zwracane osobno.

Ci, którzy zdecydują się na prowadzenie biura w kraju, otrzymują miesięczny budżet na ten cel w wysokości 4513 zł, czyli około 20 000 zł.

Budżet na zatrudnienie asystentów

Europoseł ma do dyspozycji również kwotę rzędu ponad 100 000 zł (24 526 euro) na zatrudnienie asystentów. Nie dostaje jej jednak bezpośrednio, a może złożyć dyspozycję, komu powinna być wypłacona. Parlament Unii Europejskiej samodzielnie wypłaca pieniądze w formie miesięcznego wynagrodzenia na podstawie zawartych kontraktów.

Posłowie dobierają sobie asystentów samodzielnie. Mogą skorzystać z kilku rodzajów asystentów:

1. Akredytowani asystenci parlamentarni

Są to asystenci zatrudnieni w Brukseli, Luksemburgu albo Strasburgu. Podlegają oni bezpośrednio administracji Parlamentu Europejskiego. Każdy europoseł może zatrudnić trzech, a w drodze wyjątku maksymalnie czterech asystentów parlamentarnych.

2. Asystenci krajowi

Europosłowie mogą także wybrać asystentów krajowych, którzy pomagają im w tym państwie członkowskim, w którym dany europoseł został wybrany. Asystenci krajowi są zatrudniani na tradycyjnej umowie o pracę albo w ramach umowy o świadczenie usług. UE gwarantuje profesjonalną obsługę administracyjną umów z asystentami krajowymi, na pierwszym miejscu stawia bowiem przestrzeganie panującego lokalnie prawa podatkowego oraz kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

3. Stażyści

Pomocnikiem europosła może być także stażysta odbywający staż w Parlamencie albo państwie członkowskim, w którym dany poseł został wybrany.

Dodatki dla europosłów

Poza wyżej wymienionymi kwotami każdy europoseł może także liczyć na duże zwroty kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

Zwrot kosztów ogólnych

Zwrot kosztów ma pokryć europosłom koszty poniesione w państwie członkowskim, w którym dany poseł został wybrany. Oznacza to, że koszty zwrotu z tytułu nie przysługują posłom wybierającym zamieszkanie w Brukseli. Wszyscy pozostali, czyli na przykład europosłowie polscy wybierający biuro w poselskie w Polsce, mają możliwość otrzymania zwrotu za koszty takie jak:

  1. koszty prowadzenia biura poselskiego,
  2. rachunki telefoniczne,
  3. opłaty pocztowe,
  4. zakup sprzętu komputerowego i telematycznego,
  5. opłacenie eksploatacji i konserwacji tego sprzętu.

Łącznie wysokość zwrotu kosztów ogólnych nie może przekroczyć 4500 euro (czyli około 20 000 zł miesięcznie.

Jeżeli jednak europoseł nie będzie brał udziału chociażby w połowie posiedzeń plenarnych w ciągu jednego roku parlamentarnego bez należytego usprawiedliwienia, maksymalna kwota zwrotu zostanie zmniejszona o połowę.

Zwrot kosztów podróży

Każdy europoseł może także uzyskać zwrot kosztów podróży. Jest to bardzo częsty przypadek wśród tych osób, które wybierają prowadzenie biura w swoim kraju. Większość sesji plenarnych, posiedzeń komisji oraz posiedzeń grup politycznych odbywa się w Strasburgu oraz w Brukseli.

Posłowie otrzymują całkowity zwrot kosztów biletów za podróż do miejsca, w którym odbywa się posiedzenia lub sesja. W celu uzyskania zwrotu muszą jednak przedłożyć dokument potwierdzający wykupienie biletu i skorzystanie z usługi. Koszt biletu może być równy maksymalnie:

– wysokości ceny biletu lotniczego klasy biznes “D”,

– wysokości ceny biletu kolejowego w klasie pierwszej.

Jeżeli europoseł wybierze podróż samochodem, przysługuje mu zwrot kosztów podróży w wysokości około 0,5 euro za każdy 1 km. Maksymalna trasa, za którą przysługuje zwrot, może wynieść 1000 km.

Posłom przysługuje także dodatek ryczałtowy za wszystkie koszty związane z podróżą, np.:

  1. opłaty za przejazd autostradami,
  2. koszty rejestracji,
  3. koszty nadbagażu.

Zwrot kosztów podróży w celach nieoficjalnych

Europosłom przysługuje także zwrot kosztów podróży w celu innym niż oficjalny, ale związanym z pełnioną funkcją, np.: złożenia wizyty roboczej albo wzięcia udziału w konferencji.

Łącznie wysokość zwrotu kosztów podróży również nie może przekroczyć 4500 euro (czyli około 20 000 zł miesięcznie.

Emerytura europosła

Europosłowie otrzymują także inne wynagrodzenie. Nie jest ono co prawda wypłacane od razu, a dopiero po ukończeniu 63. roku życia. Świadczenia te uwzględniane są w budżecie Unii Europejskiej.

Emerytura dla europosła wynosi 3,5% otrzymywanego przez niego wynagrodzenia za każdy rok wykonywania mandatu. Jedna kadencja europosła trwa 5 lat, a zatem po tym okresie może on już liczyć na wypłaty emerytur w wysokości 1500 euro miesięcznie.

Pensja europosła a średnia krajowa

Średnie wynagrodzenie w Polsce i w każdym innym kraju Unii Europejskiej jest uzależnione od wysokości PKB. Pensja jest tym wyższa, im wyższa jest wartość produktu krajowego brutto w danym państwie.

W Polsce średnia płaca utrzymuje się obecnie na poziomie około 1100 euro, a PKB na osobę wynosi 12000 euro. Dla porównania w Hiszpanii średnie wynagrodzenie jest około dwa razy wyższe (2189 euro) i tak samo dwukrotnie większa jest wartość PKB (25738).

Od tego poziomu zależności znacznie odbiega pensja wypłacana europosłom. Wskaźnik PKB na mieszkańca wyliczany dla całej Unii Europejskiej wynosi 34 000 euro. Punktem odniesienia może być Francja, która przy PKB na poziomie około 36 000 euro średnio wypłaca pracownikom około 3000 euro. Tymczasem pensje europosłów opiewają na kwotę niemalże 9000 euro miesięcznie.

Wynagrodzenie w parlamencie UE a rodzimym parlamencie

Dużo wyższe pensje oferowane są europosłom również w porównaniu z tymi pensjami, które otrzymaliby w parlamentach swoich krajów. Okazuje się, że na wyższe niż unijne pensje mogliby liczyć jedynie posłowie z Niemiec, Włoch i Austrii.

W stosunku do Polski przebicie pensji oferowanej przez UE jest niemalże pięciokrotne. O ile europoseł w skali roku w ramach bazowej wypłaty zarobić może około 100 000 zł, o tyle poseł w Polsce zarobi jedynie 30 000 euro.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Drawsku Pomorskim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Drawsku Pomorskim: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
15 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Poprawa rentowności firm z RoboPlatformą od ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym, że RoboPlatform – autorskie rozwiązanie Banku, pomaga Klientom usprawniać procesy wewnętrzne. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
01 września 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Grajewie

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Grajewie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
27 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

NOTUS Finanse – oddział w Turku

NOTUS Finanse jest jedną z trzech największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Instytucja istnieje od 2004 roku. Obecnie posiada kilkadziesiąt oddziałów własnych i placówek partnerskich w największych miastach w Polsce.

author
Patryk Byczek
01 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski w Wodzisławiu Śląskim

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Wodzisławiu Śląskim – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
11 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Nowym Sączu

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Nowym Sączu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
26 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj