IRS – swap stopy procentowej

IRS – swap stopy procentowej

author
Halszka Gronek
24 maja 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Wiele osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na kilkadziesiąt lat, martwi się o to, że przyszłe zmiany rynkowe doprowadzą do znacznego podniesienia stóp procentowych, a tym samym – do podniesienia kosztu kredytu. Sposobem na to, by zapobiec niekorzystnemu wzrostowi oprocentowania jest swap stopy procentowej, nazywany także transakcją IRS. Na czym polega i jak z niego skorzystać?

Spis treści:

 1. Czym jest IRS?
 2. Czemu służy swap IRS?
 3. Rodzaje swapu IRS
 4. Jakie banki oferują IRS?
 5. IRS czyli swap stopy procentowej - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest IRS?

IRS – definicja w pigułce

Swap stopy procentowej to transakcja okresowych przepływów pieniądza (odsetek) między dwoma partnerami. Zazwyczaj każda ze stron swapu osiąga zysk za pomocą różnego sposobu naliczania odsetek (na przykład dzięki oprocentowaniu stałemu i zmiennemu. Swap pozwala na zamianę owych sposobów rozliczania w sytuacji, gdy zmiany rynkowe dotyczące stóp okażą się niekorzystne. Dotyczy to m.in. zmian WIBOR-u wśród kredytobiorców i deponentów z uruchomionymi lokalami długoterminowymi.

Skrót IRS, z angielska „Interest Rate Swap”, w bankowości oznacza swap stopy procentowej. Nazwa ta odnosi się do kontraktu wymiany płatności odsetkowych, jaki jest przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Choć IRS jest istotny przede wszystkim dla banków, chroni on także interesy konsumentów, którzy skorzystali z produktów bankowych bazujących na stopach procentowych (lokaty, kredyty gotówkowe itp).

Swap stopy procentowej jest swoistą umową zawartą pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której owe strony wypłacają sobie wzajemnie odsetki od umownego nominału kontraktu.

Co istotne, odsetki te są naliczane według odmiennej stopy procentowej. Przykładowo jedna strona rozlicza transakcje w oparciu o oprocentowanie stałe, a druga – w oparciu o oprocentowanie zmienne. Transakcja zamiany stóp procentowych (IRS) zapewnia ochronę interesów poszczególnych stron, a dokładniej ponoszonych przez nich kosztów odsetkowych lub generowanych dochodów odsetkowych, przed zmianą stóp rynkowych rynkowych, nazywanych także stawkami referencyjnymi.

Przykładowo: kredytobiorca nie straci na podniesieniu stóp, a deponent nie obniży zysku z ulokowanych na lokacie oszczędności w przypadku obniżenia stóp. 

Czemu służy swap IRS?

Swap stopy procentowej – korzyści:

 • zabezpieczenie kredytobiorcy przed ewentualnym wzrostem stóp procentowych,
 • zabezpieczenie inwestora przed ewentualnym spadkiem stóp procentowych,
 • transakcja może być rozliczona przedterminowo w części lub całości,
 • rozliczenie odbywa się w formie nierzeczywistej czyli w formie różnicy występującą między stawką IRS a wysokością odpowiedniej stawki referencyjnej.

Jak zapewniają eksperci, transakcja typu IRS umożliwia zarządzanie ryzykiem stóp procentowych. Pozwala ona zamianę stopy procentowej kredytu lub inwestycji ze stopy zmiennej na stałą lub inną zmienną, albo ze stopy stałej na zmienną – w zależności od danej sytuacji i preferencji użytkownika rynku. Mówiąc prościej, swap stopy procentowej daje możliwość zabezpieczenia własnego majątku przed niespodziewanym wzrostem kosztu kredytu, np. kredytu hipotecznego lub przed obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji (na przykład lokaty). 

IRS a zmienne oprocentowanie kredytu

Na polskim rynku bankowym oferowane są kredyty z oprocentowaniem zarówno stałym, jak i zmiennym. Ten pierwszy rodzaj kredytu proponowany jest zwykle w przypadku umów krótkoterminowych. Jego zaletą jest stała i – jak sama nazwa wskazuje – niezmieniająca się wysokość oprocentowania.

Typowe dla kredytów długoterminowych, na przykład tych hipotecznych, jest oprocentowanie zmienne. Ten typ procentowania opiera się na bieżących wysokościach stawek referencyjnych obowiązujących na rynku. W przypadku oprocentowania zmiennego harmonogram spłat otrzymany podczas podpisania umowy będzie obowiązywał do czasu, gdy stawki referencyjne ulegną zmianie. Ich aktualizacja odbywa się zwykle co 3 miesiące.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym nie gwarantuje Konsumentowi stałych wysokości rat. Wraz ze zmieniającą się stawką referencyjną, zmianie ulegają również raty. W takiej sytuacji swap stóp procentowych chroni majątku konsumenta poprzez zamienienie nowego i niekorzystnego oprocentowania na stałe i bezpieczne.

Warto w tym miejscu dodać także, iż obecnie transakcje IRS cieszą się coraz większym i widoczniejszym uznaniem wśród korporacji. Najwięksi gracze rynkowi stosują swap stóp procentowych w celu zapewnienia sobie stałego kosztu finansowania albo pozyskania tańszego finansowania w walucie obcej. 

Rodzaje swapu IRS

Swap stopy procentowej może występować kilku wariantach. Najbardziej popularne są następujące:

 • waniliowy swap stopy procentowej (ang. plain vanilla IRS) – polega na wymianie przepływów uzależnionych od stopu stałej i zmiennej pomiędzy dwiema stronami transakcji IRS,
 • prosty swap stopy procentowej (ang. basis swap) –  jego istotą jest sytuacja, w której obie strony swapu płacą odsetki według różnej stopy zmiennej, np. odsetki  za trzymiesięczny WIBOR (3M) są przetransferowane w zamian za 6-miesięczny WIBOR (6M),
 • walutowy swap stopy procentowej (ang. currency IRS) – strony wymieniają się płatnościami denominowanymi w różnych walutach, na przykład w złotówkach i euro.

Warto w tym miejscu zaznaczyć także, iż w charakterze stopy zmiennej występuje zazwyczaj stawka referencyjna obowiązująca na danym rynku krajowym. W przypadku polski jest do warszawski WIBOR, a w przypadku Anglii – londyński LIBOR. Natomiast wysokość stopy stałej dla większości swapowych kontraktów kwotowana jest indywidualnie przez banki. Określa się ją mianem stałej stopy swapowej.

Jakie banki oferują IRS?

Na polskim rynku bankowym bez trudu można znaleźć instytucje, które oferują swym klientom produkty Skarbu Państwa. Jednym z tychże produktów jest właśnie transakcja IRS, czyli swap stopy procentowej. 

Banki, w jakich można skorzystać z transakcji zmieniającej sposób oprocentowania, to między innymi:

 • Santander Bank Polska,
 • PKO Bank Polski,
 • Bank Pekao SA,
 • Alior Bank, 
 • BNP Paribas.

Większość banków chcąc udzielić transakcji IRS, wymaga związania klienta umową na transakcje kasowe i pochodne. Co więcej, instytucje wymagają także odpowiednio wysokiej kwoty transakcji (na przykład od 500 000 złotych). W tym aspekcie transakcje IRS są podobne do lokat rentierskich – zarezerwowane są jedynie dla klientów obracających sporymi kwotami gotówki.

IRS czyli swap stopy procentowej - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Transakcja IRS, czyli po prostu swap stopy procentowej, to nic innego jak kontrakt wymiany płatności odsetkowych.
 • IRS jest istotny przede wszystkim dla banków, choć chroni on także interesy konsumentów, którzy skorzystali z produktów bankowych bazujących na stopach procentowych (lokaty, kredyty itp).
 • Swap stopy procentowej jest swoistą umową zawartą pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której owe strony wypłacają sobie wzajemnie odsetki od umownego nominału kontraktu.
 • Odsetki, jakie podlegają wymianie w ramach transakcji IRS, naliczane są według odmiennej stopy procentowej.
 • Transakcja zamiany stóp procentowych zapewnia chroni interesy poszczególnych stron, (ponoszone przez nich koszty odsetkowe lub generowane dochody odsetkowe) przed zmianą stóp rynkowych rynkowych, nazywanych także stawkami referencyjnymi.
 • Dzięki transakcji IRS kredytobiorca nie straci na podniesieniu stóp, a deponent nie obniży zysku z ulokowanych na lokacie oszczędności w przypadku obniżenia stóp.
 • IRS pozwala na zamianę stopy procentowej kredytu lub inwestycji ze stopy zmiennej na stałą lub inną zmienną, albo ze stopy stałej na zmienną – w zależności od danej sytuacji i preferencji użytkownika rynku.
 • Transakcje IRS cieszą się coraz większym i widoczniejszym uznaniem wśród korporacji. Najwięksi gracze rynkowi stosują swap stóp procentowych w celu zapewnienia sobie stałego kosztu finansowania albo pozyskania tańszego finansowania w walucie obcej.
 • Na polskim rynku bankowym bez trudu można znaleźć instytucje, które oferują swym klientom produkty Skarbu Państwa. Jednym z tychże produktów jest właśnie transakcja IRS, czyli swap stopy procentowej.
 • Banki, w jakich można skorzystać z transakcji zmieniającej sposób oprocentowania, to między innymi: Santander Bank Polska, PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Alior Bank i BNP Paribas.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Swap_stopy_procentowej

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty-skarbowe/zarzadzanie-ryzykiem-stopy-procentowej/swap-na-stope-procentowa-transakcja-irs/

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

tomson
tomson
2019-06-01 09:08:33

rozumiem ze jest to zamiana stopy, ja mam kredyt hipoteczny ze zmienną stopą i zastanawiam sie czy moge przejsc na taki kredyt ze stałą, wiem ze nie ktore banki mają juz takie produkty w ofercie, czy wiecie moze na ile to by sie okazało korzystne?

Podobne artykuły

PKO BP w Kudowie-Zdroju

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Kudowie-Zdroju – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
11 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Profi Credit w Świętochłowicach

Profi Credit to jedna z dwóch największych firm pożyczkowych w Polsce. Firma oferuje swoim Klientom pożyczki pozabankowe do nawet 25 000 złotych. Poniższe dane dotyczą placówki w Świętochłowicach.

author
Dominika Byczek
02 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Nest Bank Radom

Jeżeli jesteś mieszkańcem Radomia i chciałbyś rozpocząć współpracę z Nest Bankiem, sprawdź szczegółowe informacje na temat placówki w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Najbogatsi ludzie na świecie i w Polsce

Zestawienia najbogatszych ludzi świata budzą emocje i zazdrość. Niebagatelne kwoty, luksusowe auta, warte setki milionów wille, o których większość może jedynie pomarzyć. Kim są najbogatsi ludzie świata i czy warto publikowane w sieci oraz prasie rankingi uznawać za wiarygodne źródło informacji?

author
Katarzyna Wasiłowska
20 września 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Blinck – pożyczka ratalna online

Blinck to nowa pożyczka ratalna dostępna w całości przez Internet. Maksymalna kwota to 10 000 zł, a pieniądze otrzymamy bez zaświadczeń o dochodach.

author
Patryk Byczek
07 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Inspektorat ZUS w Myszkowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Myszkowie: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
10 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj