Nasi czytelnicy często zastanawiają się nad najbardziej podstawowymi kwestiami dotyczącymi dłużnika: Ile jeszcze mam do spłacenia konkretnemu komornikowi? Jaki wysoki jest mój dług? Wskazujemy, jak to sprawdzić.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 21.02.2019
Udostępnij:

Wysokość zadłużenia każdej osoby u komornika sądowego jest jawna – komornik nie ma prawa zatajać tej informacji. Tym bardziej nie ma możliwości, by komornik straszył dłużnika, że jego dług rośnie w bardzo szybkim tempie, a nie podawał mu konkretnej kwoty.

Takie zachowanie może podchodzić już pod stalking. Jeżeli spotkałeś się z taką praktyką, sprawdź, jak złożyć skargę na czynności komornika.

Komornik sądowy zgodnie z obowiązującym prawem musi na żądanie dłużnika wyjawić mu rzetelną informację o stanie jego zadłużenia. Zobowiązuje go to tego kodeks prawa cywilnego.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 763. Obowiązek zawiadamiania strony o dokonanych czynnościach komorniczych

Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do uczestnika postępowania, którego dotyczy czynność komornika.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Wśród wyjaśnień o stanie sprawy jest także wskazanie konkretnej kwoty, która pozostała do spłaty zadłużenia. Wystarczy złożyć do komornika wniosek o udzielenie informacji o stanie naszego zadłużenia. Komornik nie ma obowiązku udzielać takich informacji telefonicznie, e-mailowo albo podczas spotkania z dłużnikiem.

Najczęściej to właśnie niewłaściwa forma wnioskowania jest powodem odmowy udzielenia informacji o wysokości długu. Komornik nie udzieli nam informacji o wysokości zadłużenia:

  • osobiście,
  • telefonicznie,
  • przez SMS,
  • przez e-mail.

Może udzielić takiej informacji jedynie na piśmie i po złożeniu przez dłużnika poprawnie wypełnionego wniosku.

Wniosek o udzielenie informacji o stanie zadłużenia

Wniosek możemy bez problemu stworzyć samodzielnie. Wystarczy, że zawrzemy w nim dane dłużnika, dane wierzyciela, podamy sygnaturę naszych akt, a także wskażemy dane komornika, do którego składamy wniosek. Nie musimy podawać żadnego powodu, w jakim chcemy uzyskać informację o stanie zadłużenia.

Przykład treści wniosku:

Co więcej – komornik ma obowiązek samodzielnie podać kwotę zadłużenia przy okazji każdego pisma wysyłanego do dłużnika. Wskazuje to paragraf trzeci cytowanego wcześniej przepisu.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 763. Obowiązek zawiadamiania strony o dokonanych czynnościach komorniczych

§ 3. W każdym piśmie kierowanym do strony komornik informuje o aktualnej wysokości należności będących przedmiotem egzekucji.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Możemy zatem złożyć wniosek (jeżeli informacji potrzebujemy pilnie) albo czekać aż komornik będzie wysyłał nam pismo w jakiejś sprawie (wtedy automatycznie znajdzie się w nim informacja o wysokości naszego zadłużenia).

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 0 / 5, łącznie 0 ocen
Komentarze